Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

FN sitt klimapanel har trykka på den raude knappen: Tida er i ferd med å renne ut. - Mange studentar kjenner på at dei ikkje har tid til å studere i mange år før dei begynner å arbeide med berekraft, klima og byutvikling, seier Jakob Grandin, leiar for emnet CET201 i berekraftig innovasjon.
CET har gleden av å annonsere sitt partnerskap med Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (NORADAPT). Senteret hadde sin offisiell åpning den 7.desember og skal hjelpe samfunnet med å takle konsekvensene av klimaendringer.
Gjennom SAMPOL216: Labour Market Policies in Comparative Perspective, ønsker emneansvarlig Georg Picot å gi studentene en bred forståelse av moderne arbeidsmarkeder på tvers av de utviklede kapitalistiske landene.
Sjur Haug fra Institutt for økonomi er årets vinner av beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.
Velkommen til første episode i podcastserien: CET Klimasnakk. Kvoter på flyreiser – er det realistisk og hva må til? er et opptak fra en panelsamtale vi hadde på Litteraturhuset i Bergen den 13.november.
The rule of building a perfect algorithm translates to a common experience of the real world: If you want something to be beautiful, it must handle complexity.
Studentweb er opna for registrering til vårsemesteret. Vi skal undervise mange spennande geografiemne våren 2019.
Førstesemestersstudenter på master i medie- og interaksjonsdesign ved UiB i Media City Bergen presenterte protoyper innen kunstig taleteknologi. Resultatene ble Robot Buddy, Easysleep, Masebotten og kjøkkenassistenten Albert. 
Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.
Dataspill som et medium for politiske og kulturelle ytringer under den kalde krigen.
Professor Rune Jansen Hagen skal være med å utrede satsing på forskning om makroøkonomiske utfordringer.
Professor Hans-Tore Hansen ved Sosiologisk institutt har deltatt i et regjeringsoppnevnt utvalg som har hatt som oppdrag å komme med forslag om finansiering av livsopphold for voksen i grunn- og videregående opplæring.
Kull 2018 leverte sine prosjektbeskrivelser og presenterte sine masterprosjekt i desember.
Spennende nye utvekslingsmuligheter er på trappene for studentene ved Institutt for økonomi.
Donald Trump er president, journalister blir utestengt fra det hvite hus og Brett Kavanaugh utnevnes til høyesterettsdommer mens han er beskyldt for overgrep. På emnet SAMPOL270 - American Government and Politics får man lære de viktigeste trekkene i amerikansk politikk.
Høstsemesteret 2018 har hele 4 praksisstudenter fra sampol jobbet i Austevoll kommune. Her deler Sara B. Strand, Silje Rønning, Johan Ellingsen Wold og Hans Martin Corneliussen sine erfaringer.
Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.