Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kampen for utvidet demokrati er arbeiderbevegelsens sterkeste tradisjon skriv Thorvald Gran i Klassekampen.
Oppvakning frå «Den amerikanske draumen», Koronaen og mykje meir. Ei samling lett omskrivne avisinnlegg frå professor Atle Møen.
Tema for årets heldigitale Christiekonferanse var økonomiske forretningsmodeller og trender som påvirker oss, både som samfunn og individ. Konferansen hadde over 900 påmeldte og programmet var både variert og spennende. Institutt for økonomi var sterkt representert på konferansen ved engasjerende innlegg fra både førsteamanuensis Eeva Mauring og stipendiat Nina Serdarevic, i tillegg var... Les mer
Med over 900 påmeldte var årets Christiekonferanse, som for første gang var åpen for alle, en suksess. På programmet var det flere fremtredende forskere, politikere og samfunns- og næringslivstopper, og flere av dem var tydelige på at det trengs et nytt skattesystem.
Hvordan forbereder Bergen kommune seg i møte med kriser, og hvordan har kommunen håndtert koronapandemien? Krisehåndtering og koronapandemien var i fokus der instituttet inviterte byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF), leder for Samfunnssikkerhetens hus Ivar Lunde og PhD-kandidat Alfa Winge i arrangement for masterstudenter den 26. april.
Søknadstallene fra Samordna Opptak er nå klare, og mens 12 268 søkere hadde UiB som førstevalg, søkte 1349 av dem seg til Infomedias programmer.
Søknadsrekord for nye UiB-studier: Tall fra Samordna opptak viser at UiB øker antallet søkere med over fem prosent. Særlig populære er IKT- og teknologifagene.
Ph.d.-kandidat Alfa S. Winge med kronikk i VG om Bergen Engines-saken.
Artikkelen er skrevet av Lise Widding Isaksen og Elisabeth Ruspini, Biccocca University, Milano
I dette essayet diskuterer forskerne, Professor Lise Widding Isaksen ved Universitetet i Bergen og Professor Trude Gjernes ved Nord Universitetet, hvordan det å dø på en verdig måte er knyttet til idealer om familie og respekt for de døendes identitet som et spesielt og verdifullt menneske.
Lise Widding Isaksen og Elzbieta Czapka, University of Gdansk diskuterer hvordan polske og italienske mødre utfordrer og erfarer norske barneomsorgstjenester. I Norge kan offentlig barnehagepolitikk bidra til at innvandrer mødre endrer måter å gjøre barneomsorg på, og får nye kulturelle og sosiale erfaringshorisonter. Å gjøre god barneomsorg betyr ikke nødvendigvis at hjemlandets normer er den... Les mer
Kari Tove Elvbakken med på ny bok som ønsker å sette et kritisk søkelys på brukermedvirkning
Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?
Se sendingen med professor Anders Johansens jubileumsforedrag om UiBs historie.
Infomedia-forskere mener de fant villedende designteknikker hos norske nettaviser, og det har NRKbeta plukket opp.
Kjetil Børhaug ser på ulike aktørar si tilnærminga til barnehageverksemd i ny bok frå Universitetsforlaget.

Sider