Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Denne våren kommer forskere fra hele verden for å ta del i de innovative og fremadrettede forskningsmiljøene ved Infomedia.
Spennende akademiske stillinger ved Institutt for politikk og forvaltning
Det er stor variasjon i hva man kan bli med en utdanning fra Institutt for sammenliknende politikk. I serien «Månedens alumn» vil instituttet presentere noen av våre tidliger studenter og hva de gjør nå. Først ut: Varaordfører i Bergen Eira Martinsen Garrido som har en bachelorgrad i sammenliknende politikk.
Medieforskere fra hele Norden deler kunnskap og erfaringer fra sin forskning på hvordan pandemien ble kommunisert i de ulike nordiske landene.
Gjennom COVID-19 pandemien og i etterkant er det gjort spennende og variert forskning på hvordan pandemien har påvirket samfunnet. Her finner du en oversikt over publikasjoner om mediebruk og pandemi.
Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Norges Røde Kors er blant flere organisasjoner som årlig deler ut stipend som skal hjelpe masterstudenter i arbeidet med masteroppgaven. I fjor fikk Stefan Steinarson Meidell ved Institutt for politikk og forvaltning tildelt ikke bare ett, men to masterstipend.
Det var med stor sorg vi mottok bodskapen om at vår kjære venn og kollega Anne Karen Bjelland, forlet oss 7. januar i år, 70 år gammal. Ho døydde på Haukeland etter lang tids sjukdom. Vi er mange som vil sakne henne.
CET Luncher, konferanser og frokostmøte; her en en oversikt over hva som skjer på CET dette semesteret.
Pilotprosjektet KODEM_DEMO tok i bruk dem nye nasjonalte infrastrukturen KODEM for forskning på norsk demokrati og styresett. Nå er de første resultatene publisert i et eget spesialnummer av Norsk stasvitenskapelig tidsskrift.
Forsker Erik Knudsen publiserte ny artikkel i Journal of Communication som gir et nytt teoretisk rammeverk for å studere nyhetsanbefalingssystemers virkning på selektiv eksponering.
Førsteamanuensis Silje Kristiansen er valgt inn i UiB's karriereutviklingsprogram Momentum for 2023!
Den europeiske samfunnsundersøkelsen (ESS) sitt 20-årsjubileum markeres med et dagsseminar på Hotel Norge i Bergen, onsdag 25. januar kl. 0930-1700.  Institutt for politikk og forvaltning har vært nasjonal koordinator for ESS siden 2019, og ønsker å invitere alle interesserte til å delta på seminar. Alle er også inviterte til å delta i en konkurranse om å lage den beste figuren av ESS-data.
Studentutvalget Econos ved Institutt for økonomi inviterer til den første karrieredagen for økonomistudenter ved Universitet i Bergen
I sin nyeste artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Journalism, undersøker postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl og professor Brita Ytre-Arne hvordan nyhetsbrukere opplevde bruken av statistikk i journalistikken under COVID-19 pandemien
Hvordan er det egentlig å gjøre feltarbeid? Hva betyr deltakende observasjon? Denne våren kan du prøve deg som feltarbeider i vårt nye metodeemne for antropologistudenter! Vi tok en prat med emnansvarlig Geir Henning og undervisningsassistent Tonje.