Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sammenliknet med mange andre land styrer norske lesere ikke unna nyheter om politikk. Denne og andre innsikter fra Reuters Digital News Report og dens norske underrapport presenterte Janne Bjørgan hos Fritt Ord.
I en nylig publisert artikkel i det prestisjetunge American Economic Review, studerer Professor Cornelius Cappelen og kollegaer ved Norges Handelshøyskole (NHH) hvordan folk vekter to feil opp mot hverandre: Å gi økonomisk støtte til en som ikke fortjener det, eller å ikke gi økonomisk støtte til en som fortjener det.
— Vi trenger breddeuniversiteter som Universitetet i Bergen, sier finansiminister Trygve Slagvold Vedum.
Det kommende lokalvalget i 2023 er gjenstand for debatt og oppmerksomhet i disse tider. Data fra Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen kan bidra til innsikt om velgernes preferanser og vandringer mellom partiene.
Aaron Spitzer ved Institutt for sammenlignende politikk har fått et ERC Starting Grant. Han skal blant annet undersøke hvem som bør ha kontrollen og styringen i urfolksområder.
On Friday, August 25th 2023, the Department of Government was pleased to host this year's March / Olsen Honorary Lecture with Professor Walter W. (Woody) Powell as the distinguished speaker. The title of the lecture by Professor Powell was called "The Iron Cage Redux - Looking Back and Forward".
Torsdag 18. august ble det arrangert et orienteringsmøte for de nye studentene i masterprogrammet i sammenliknende politikk.
I høst utvides det faglige tilbudet for bachelorstudentene med to nye 200-nivåemner: Ungdomspolitikk og asyl- og migrasjonspolitikk .
Denne uken markerte begynnelsen på et nytt studieår ved Universitet i Bergen, og i den anledning det ble avholdt orienteringsmøter for bachelorprogrammene SAMPOL og EUR
Hva bør du tenke på før årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? Våre eksperter deler tankene sine.
Eg heiter Camilla, og reiste til St Andrews i Skottland i mitt fjerde semester. Eg hadde ei veldig kjekk tid her, og vil absolutt anbefale andre å velge utveksling og St Andrews også!
Ny forskning bygger en typologi for hvordan vi bruker nyheter om kriser.
Som del av NordMedia-konferansen 2023 i Bergen arrangererte PREPARE et panel om prosjektets teoretiske ambisjoner.
Hvem er de viktigste aktørene innen interesseformidling innen høyere utdanning i Vest-Europa?
Velkomstuken ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er stappfull av interessant innhold. Les mer om mentorordningen og fadderopplegget her.
Habitable Air-prosjektet har set i gang ei ny utprøving av ulike metodar for å identifisera, overvaka og måle utslepp på lokalnivå. Utprøvinga som vert leia av Dr. Kerry Chance vil nytta luftkvalitetsmålarar i hushaldningar og institusjonar.
Her forteller geografistudent Nora Julia Katalin Røed om sitt utvekslingssemester til Padova i Italia.