Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I 2011 blir det innført ny og fleksibel AFP-ordning i privat sektor. Offentlig sektor har valgt å stå utenfor. – De offentlig ansatte går glipp av en gullkantet deal, sier professor Alf Erling Risa ved Universitetet i Bergen.
En fersk masteroppgave fra sosiologisk institutt viser at norsk narkotikapolitikk er fylt med dobbeltmoral.
Høstsemesteret ved Universitetet i Bergen begynner 10 august, og institutt for sammenliknende politikk har orienteringsmøter i uke 33.
Kom og spis frokost med det nye dekanatet!
Universitetsstyret tok torsdag eit endeleg vedtak i den omstridde saka om styringsformene ved institutta.
SV-fakultetet seiler i medvind inn i sommerferien. Søkertallene er svært gode og økonomien går svært bra.
Stein Kuhnle, professor in Comparative Politics, has written a an article called The Nordic Model: Ambiguous, but Useful Concept.
Åse Gilje Østensen, research fellow at the Departement of Comparative Politics, has published a book called "Outsourcing Peace?: The United Nations' Use of Private Security and Military Companies"
Leiv Marsteintredet, PhD scholar at the Department of Comparative Politics, has written a book on politics and democracy in the Dominican Republic
Det skal velges nytt styre for Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2009 -2013.
Hilmar Langhelle Mjelde, vitenskapelig assistent ved institutt for sammenliknende politikk, har forsket på hvorfor Fremskrittspartiet har fått stadig flere medlemmer mens de fleste andre partier har hatt en sterk nedgang.
Eiendomsavdelingen har i løpet av våren sett gjennom universitetets arealbruk. Avdelingen ønsker nå å samle de administrative enhetene for å lette arbeidet for avdelingene og tilgjengelighetten for brukerne.
Resultatet for dekanvalget er klart og det nye dekanparet ved SV-fakultetet blir Knut Helland og Anne Lise Fimreite.
Det stiller to dekanpar til valg og disse vil presentere seg for studenter og ansatte onsdag 13. mai kl. 10:15 i "Egget" på Studentsenteret.
Hilmar Mjelde, scientific assistant at the Department of Comparative Politics, has published a book on the membership growth in the Norwegian Progress Party (FrP) 1973 - 2008.
The professors Lise Rakner and Lars Svåsand at the Department of Comparative Politics, UiB have together with Sabiti Makara from Makerere University written an article in International Political Science Review on the reintroduction of multiparty politics in Uganda.
Vi trenger studenter som kan lede seminar i Samfunnsvitenskapelige tenkemåter høsten 2009.
Stein Kuhnle, professor in Comparative Politics, University of Bergen and Marius Paul Olivier, Director of Centre for International and Comparative Labour and Social Security Law, University of Johannesburg, have edited this volume.

Sider