Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vår kjære instituttleder, Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, har blitt tildelt det ærverdige vervet som styreleder ved Christian Michelsens Institutt.
En nylig publisert studie ved Infomedia stiller spørsmålstegn ved antagelsen om at borgere som lever i fattigdom er frakoblet nyheter og politikk.
Infomedia-studenter har fått i oppdrag å produsere en utstilling om folks kompliserte forhold til kunstig intelligens. Utstillingen lages for Universitetsmuseet i Bergen og åpner 3. juni. Den vil bli sett av tusenvis av bergensere frem til jul.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid - søknadsfrist 30. april 2024.
Siddharth Sareen får prisen for sine betydelige forskningsbidrag i krysningspunktet mellom samfunnsvitenskap, humaniora, teknologi og klimavitenskap.
Katharina Wuropulos skal forske på offentlig tilknytning som en del av ERC-prosjektet Prepare.
Katarzyna Marta Sikorska og Brittany La Fae Hatch var i praksis hjå Stiftelsen Lystgården og Bybonden i Bergen hausten 2023.
Håkon Haupberg og Nora Andersen Levin var i praksis hos OPUS høsten 2023.
Mange unge gutter stemte på Høyre og Frp ved forrige valg. Valgforsker ved UiB, Jana Birke Belschner, mener ikke det betyr at et stort ideologisk skifte er i emning blant de unge.
Månedens alumn er politisk rådgiver i Norges Handikapforbund og har en master i sammenliknende politikk. Les intervjuet om livet som student og tiden etterpå.
Professor Hallvard Moe deltar i nytt prosjekt om tillit til forskning ledet av Insitutt for Samfunnsforskning.
Ny forskning fra MUCS viser hvilke utfordringer som venter eldre mennesker når de navigerer på internett og digitale plattformer.
Leif Hemming Pedersen gjestet PREPARE og holdt seminar om Axel Honneths Recognition Theory.
Universitetet i Bergen er tildelt fem EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Gjennom ordningen får fem utenlandske forskere et toårig forskningsopphold ved UiB.
Institutt for politikk og forvaltning har gleden av å presentere den årlige March / Olsen Honorary Lecture, med Professor Kerstin Sahlin som vår æresgjest og foredragsholder. Temaet for forelesningen er "The Institutional Ambiguity of Universities."
Ugleprisen og Studiekvalitetsprisen til SAMPOL223 utgjør instituttets andre Uglepris og fjerde studiekvalitetspris.
Postdoktor Juliana Tappe Ortiz og førsteamanuensis Corentin Poyet deltok forrige uke under den "6th international week" ved det katolske universitetet i Lille, Frankrike.
Fagansvarlige Lise Rykkja og Jill Loga ønsket det første kullet med ledere fra departementene og underliggende enheter velkommen til Bergen og til det statsvitenskapelige kurset i gjenstridige problem, samspill og samordning i offentlig sektor.

Sider