Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ny artikkel i prestisjefylte Journal of Social Policy: Ph.d.-kandidat Mathea Loen og Professor Marit Skivenes avdekker at en majoritet av befolkningen i henholdsvis Tsjekkia, England, Finland, Norge, Polen og Romania har tillit til statenes barnevernssystemer.
Masterprogrammet ved Institutt for sosialantropologi høster lovord fra både studenter og fagmiljø, men hva innebærer det egentlig å være masterstudent hos oss?
På Infomedia er det nå ledig to stillinger som praksislærere innen film- og TV-produksjon, hver på 25%. Arbeidssted for stillingene vil være i instituttets avdeling i kunnskapsklyngen Media City Bergen (MCB).
Studentutvekslingsavtalen mellom Universitetet i Bergen og Universidade Federal do Rio Grande (FURG) i Brasil er snart i boks!
Last ned og les om senterets aktiviteter gjennom 2022.
På master i Manusutvikling for serier hentes inspirasjon og kompetanse fra de fremste manusforfatterne i landet.
The students in EUR105 received a visitor from the European Commission.
20. mars la Professor Marit Skivenes frem NOU 2023: 7 om rettssikkerhet i barnevernet.
Anthropology on Air (AoA), er en ny podcast fra Institutt for sosialantropologi som lanseres 15.03.2023.
Instituttets arrangementer var de mest populære da man fikk storinnrykk av elever fra videregående ved Åpen dag.
Ved Informedia er det ledig fast stilling som forskingsformidlar.
Onsdag, 8. mars arrangerte Universitetet i Bergen (UiB) 60-års-markering av det akademiske samarbeidet mellom Bergen og Sudan. Markeringen ble holdt på Institutt for sosialantropologi hvor det hele startet.
Denne håndboken, redigert av Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert og Marit Skivenes, er den største oversikten over barnevernssystemer i verden. Boken beskriver og analyserer hvordan femti land fra alle kontinenter, med unntak av Antarktis, har utviklet tiltak for å beskytte barn som trenger beskyttelse fra mishandling som beskrevet i UNCRC.
Institutt for sammenliknende politikk har en aktuell og fleksibel portefølje av valgfrie emner. Emnene er nært knyttet til pågående forskning og appellerer til flere enn instituttets egne studenter.
Det internasjonale forskningsprosjektet PROTECT har fremlagt en rekke anbefalinger omkring hvordan systemer for flyktningevern bør forbedres. På en forestående konferanse i Brussel skal anbefalingene presenteres for sentrale beslutningstakere innen politikk og sivilsamfunn.
MediaFutures' oppdaterte nettsider viser frem forskningen og det innovative arbeidet som utføres på tvers av alle fem arbeidspakkene ved senteret.
Professor Siddharth Sareen tildeles en pris for fremragende forskning innen miljø- og utviklingsstudier, politisk økologi og samfunnsgeografi.