Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Nytt blogg innlegg frå TROPICO prosjektet skrive av Line Marie Sørsdal and Karolina Półtorak.
Media City Bergen har vunne merket European Gold Label for beste klynge. – Samarbeid på tvers av sektorar bygger kvalitet, seier rektor Dag Rune Olsen.
Den siste tiden har instituttet tilsatt to nye postdoktorer, Anantha Divakaruni og Eirik André Strømland.
Hva tjener samfunnsøkonomer? Hvor raskt får de jobb etter endt utdannelse? Et nytt arbeidsnotat viser at samfunnsøkonomer kommer like godt ut som jurister.
På denne siden har vi samlet aktuelle samfunnsøkonomiske innlegg publisert i diverse media relatert til koronakrisen, og der ansatte ved instituttet har bidratt.
-Internship er en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales til alle masterstudenter.
Det nylig lanserte forskningsprosjektet Protect skal studere internasjonalt vern av flyktninger. Et avgjørende tidspunkt for et slikt prosjekt, sier FNs flyktningorgan. 
Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.
Studentene på førstekull på samfunnsfagene på Universitetet i Bergen er klare på hvorfor de har valgt et samfunnsvitenskapelig fag. Alle vi snakket med hadde lyst til å gjøre en forskjell.
Liker du samfunnsfag og vil påvirke hvordan samfunnet fungerer? Ved Universitetet i Bergen har du 40 ulike muligheter til å studere et samfunnsvitenskapelig fag (samfunnsfag).
Behovet for å forstå og gjøre en forskjell i verden er stort. Ved å studere et samfunnsvitenskaplig fag (samfunnsfag) bygger du kompetansen du trenger for å påvirke samfunnet og fremtiden.
Studerer du samfunnsfag er jobbutsiktene lyse. Ved Universitetet i Bergen får 8 av 10 som studerer et samfunnsvitenskaplig fag relevant jobb etter mastergraden.
Adriana Bunea og Saket Saurabh er tildelt årets Meltzerpris for yngre forskere.
– «Komme til orde» er eit akademisk verk som har blitt underhaldande lesing utan å kompromisse på faglegheit, seier litteraturkritikarane. Prisen for beste sakprosa går til medieprofessor Anders Johansen.
Som del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 3. mars studenter ved Universitetet i Bergen. - Vi trenger kunnskapsmiljøene, og dere som er unge, i fremtiden, sa han.
Christoph Trattner ville eigenleg bli kokk. No vil han hjelpe deg til å sleppe unna digital junk food.
Dekan Jan Erik Askildsen med innlegg i Khrono om Aune-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og departementsoppnevnt styreleder når rektor er valgt.

Sider