Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I august deltok Energethics forskere på EASA konferansen: Staying – Moving - Settling i Stockholm. Vi presenterte papers i panelene ‘Energy in Motion’ og ‘Globalized Workers and Trade Unionism’.
Måten omsorgsovertakelsessaker er organisert på kan hindre god beslutningstaking, finner Marit Skivenes og Milfrid Tonheim i en ny studie.
Prosjektet skal i første omgang undersøke hva som skal til for at læreren skal kunne bruke spill som et verktøy for å gi elevene gode læringsopplevelser.
Denne uken starter 43 studenter på sin mastergrad i sammenliknende politikk. De kan se frem til store faglige utfordringer og belønninger.
Over 150 studenter begynte denne uken på sin bachelorgrad i sammenliknende politikk. Instituttet ønsket det nye kullet velkommen med lunsj og en introduksjon til instituttet.
Rundt 30 nye Europastudenter var denne uken invitert på Fagdag i regi av Institutt for sammenliknende politikk. Her ble studentene gjort kjent med instituttets historie og mulighetene de har framfor seg, og fikk høre om rutinerte studenters erfaringer og opplevelser.
Våre nye studenter har endelig ankommet Bergen og UiB! 
Hvordan opplever flyktninger og asylsøkere møtet med det norske velferdssystemet? Hvordan skape tillit og utvikle gode velferdstjenester? Dette er sentrale tema for et nytt videreutdanningskurs på deltid som starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.
Ny bok med bidrag fra bl.a. Per Lægreid, Lise H. Rykkja, Johannes Førde, Ole Danielsen og Jacob Aars.
Er du ny student på medievitskap i haust?
Energethics publiserte sin første artikkel "Rethinking Access. Key Methodological Challenges in Studying Energy Companies" i tidsskriftet "Energy Research and Social Science". Artikkelen er tilgjengelig på internett.
Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye. Dette nye kurset handler om naturgeografiske tema knyttet til vann. Prosessforståelse står sentralt i kurset.
Hva skjer når de grunnleggende verdier og sosiale mekanismene i samfunnet blir utfordret? Hvordan påvirker sosial endring måten vi betrakter oss selv som mennesker? Det er de sentrale spørsmålene i et nytt prosjekt ved Institutt for sosialantropologi.
17. januar 2018, samlet forskere tilknyttet prosjektet "The Politics of Inequality" seg i Bergen til workshop for å lære mer om hverandres forskning og ekspertise.
UiB-forskerne Siddharth Sareen og Jakob Grandin holdt begge innlegg under FN sitt politiske høynivåforum i New York i juli 2018.
Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa kunne konstatere at mange la merke til UiBs bidrag i FN, med innovativ energiforskning rettet mot bærekraftsmålene og Agenda 2030.
Tarje I. Wanvik setter akademia på vent. Det neste året skal han ta pulsen på Bergens-politikken som rådgiver for byråden for byutvikling.

Sider