Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Jakob Grandin disputerte 23.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sustainability here and now".
Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen etablerer nå en erfaringsbasert master i undersøkende journalistikk.
Stipendiat Mehri Agai publiserer artikkel om Digital frakobling og identitet i Journal of Computer-Mediated Communication.
Arjan Schakel er nylig ansatt som professor i sammenliknende regionalt demokrati ved Sampol. Han har siden 2019 vært forsker ved instituttet og ledet Trond Mohn starting grant prosjektet "Strengthening Regional Democracy".
Universitetet i Bergen får støtte til samarbeid med et av USAs fremste statsvitenskapelige miljø og til praksis innen journalistikk i verdens mest spennende politiske trykk-koker: Washington D.C.
Infomedias masterstudenter i undersøkende journalistikk (UJO) får hospitere i verdens mest spennende politiske trykk-koker: Washington D.C, mens amerikanske journaliststudenter ved American University får oppleve sosialdemokratiet og Nobels fredsprisnasjonen Norge gjennom et helt nytt samarbeidsprosjekt kalt Bridging Investigative Journalism.
Professor Sigve Tjøtta vant Samfunnsøkonomen sin artikkelpris for 2021 og halve 2022.
Dagsavisen skriver om funn fra Norsk medborgerpanel om hva nordmenn føler rundt klimaendringene. Disse funnene har vist at tristhet er den vanligste følelsen, men generelt føler vi lite rundt klimaendringene.
Fritt Ord deler hvert år ut stipender til to av instituttets masterstudenter som arbeider med oppgaver der menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er tema. Årets vinnere av stipendene er Sara Dybesland og Andrea Mevold Zakariassen.
I januar tilbyr Pandemisenteret et to ukers kurs for studenter om læring fra covid 19-pandemien. Kurset bygger på fjorårets digitale modul og er åpen for alle studenter på master og PhD-nivå.
Stipendet åpner dører både på et personlig og et akademisk plan, sier Adriana, som for tiden befinner seg på et kontor med utsikt over det toskanske landskapet i Badia Fiesolana.
Akademiet for yngre forskere annonserer sine nye medlemmer for perioden 2022 til 2026. Blant de 11 utvalgte nye medlemmene finner vi medieforsker Erik Knudsen.
Her kommer en rapport fra feltarbeid i Erkowit i Sudan.
Institutt for sosialantropologi søkjer undervisingsassistent for vårsemesteret 2023.
Vår forskningskoordinator går ut i foreldrepermisjon, og vi søker nå en vikar. Søknadsfrist: 25. oktober!
Aaron John Spitzer, inntil nylig førstelektor ved Sampol, har fått fast stilling som førsteamanuensis ved instituttet. Stillingen er knyttet til Nansen-initiativet med fokus på styringsformer og geopolitikk i nordområdene.

Sider