Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Aaron John Spitzer, inntil nylig førstelektor ved Sampol, har fått fast stilling som førsteamanuensis ved instituttet. Stillingen er knyttet til Nansen-initiativet med fokus på styringsformer og geopolitikk i nordområdene.
Åse Gilje Østensen er førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, avdeling Sjøkrigsskolen, men er fra august av også ansatt som førsteamanuensis II ved instituttet.
Institutt for sammenliknende politikk og Sammen Karriere har gitt masterstudentene en smakebit på arbeidslivet.
Thea Gregersen disputerte 23.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Climate change perceptions across Europe. From climate change beliefs to climate change mitigation behaviors."
Arjan Schakel og Alexander Verdoes har vært med på å utvikle det nylig lanserte "European Regional Democracy Map" (ERDM) - En interaktiv hub som gir forskere, studenter og "folk flest" anledning til å utforske og sammenligne et bredt spekter av data om det regionale demokratiet i Europa og EU.
Velkommen til workshop om omstilling i bytransport. Frist for påmelding 14.oktober.
TV-serien "Rykter," som i disse dager har premiere på NRK, mobiliserer kreative krefter som springer ut av fagmiljøet rundt masterutdanningen i manusutvikling for serier ved UiB.
At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».
Fredag åpnet endelig Ulrike Pihls hus offisielt etter lang tids oppussing. Huset er renovert, og rommene er gjort mer åpne for å gjøre lokalene triveligere og mer anvendelig for studenter og ansatte.
Jana tok doktorgraden ved Sampol i 2020 og kommer nå "hjem" for å forske på politisk representasjon, politiske partier og valg.
Professor Kristine Jørgensen og Infomedia får 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å se nærmere på menns subjektive opplevelser av spill som kjønnet arena og dermed skape bedre innsikt i hvordan menn opplever det økte mangfoldet i spillverdenen.
Høsten 2022 besøker internasjonale gjesteforskere fra hele verden Infomedia for å forske, undervise og utveksle kunnskap på tvers av landegrenser og fagfelt.
Hvilke utfordringer står velferdsstaten ovenfor i en post-pandemisk periode og hvordan fungerer et arbeidsmarket i avanserte kapitalistiske land? Ny fagprofil ved instituttet skal forsøke å gi studentene svaret.
Det er penger og utdanning som gjelder om man vil ha innflytelse i det norske sosialdemokratiet. Vi har dokumentert at gjennom 50 år med politiske reformer har vanlige folk hatt liten innflytelse på politikken.
I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse dataene, og viser forskjellen før og etter den russiske invasjonen.
Exciting academic position at Department of Economics
I en nylig publisert artikkel i prestisjetunge "American Political Science Review" ser stipendiat Ruben Berge Mathisen på hvordan ulikheter i inntekt og utdanning påvirker politisk innflytelse i Norge.

Sider