Hjem
Lektorsenteret

Praksisutvalet

Praksisutvalet er eit rådgivande organ for felles programstyre for lektorutdanning i saker som gjeld praksis i lektorutdanninga ved UiB.

Hovedinnhold

Praksisutvalet er eit tverrfakultært utval kor også skuleeigar er representert. Praksisutvalet skal bl.a. gi tilrådingar til felles programstyre i saker som gjeld praksis og føreslå løysingar på konkrete saker som gjeld praksisopplæringa.

Leiar: Førsteamanuensis/fagleg praksiskoordinator Hilde Selbervik

Sekretæriat: Lektorsenteret v/ Hege Ekeland

Mandat og samansetning:

Praksisutvalet er eit rådgivande organ for felles programstyre for lektorutdanning i saker som gjeld praksis i lektorutdanninga. Praksisutvalet kan får delegert fullmakter frå felles programstyre i saker knytte til drift av praksis og ved justering av emneplanar.

Praksisutvalet har følgjande oppgåver:

 • å gi felles programstyre tilrådingar i saker som gjeld praksis
 • å følgje opp saker frå felles programstyre knytte til praksis
 • å informere felles programstyre jamleg om arbeidet og om sentrale saker knytt til praksisopplæringa
 • å utforme og revidere emneplanar for praksis
 • å bidra til kvalitetssikring av praksisopplæringa, bl.a. ved gjennomgang av studentevalueringar
 • å føreslå løysingar på konkrete saker som gjeld praksisopplæringa
 • å avleggje årsrapport til felles programstyre, inkludert ei oversikt over bruken av tildelte midlar

Praksisutvalet blir leidd av den faglege praksiskoordinatoren ved lektorsenteret, og er vidare samansett på følgjande måte:

 • representant frå Det psykologiske fakultetet
 • representant frå SV-fakultetet
 • representant frå HF-fakultetet
 • representant frå MN-fakultetet
 • representant frå ungdomskule, Bergen kommune
 • representant frå vidaregåande skule, Vestland fylke
 • to studentrepresentantar (PPU og 5LU)

Lektorsenteret utgjer sekretariat for utvalet

Medlemmer:

NavnTilhørighet
Hilde SelbervikLeiar, fagleg praksiskoordinator
Christian SæleDet humanistiske fakultet
Øyvind Wiik HalvorsenDet psykologiske fakultet/IPED
Mona LangøDet samfunnsvitskapelege fakultet
Johan LieDet matematisk-naturvitskapelege fakultet
Kristin Eikanger Bergen kommune
Monica Håkonsli Vestland fylkeskommune
Merethe V. Foer Vestland fylkeskommune 
Åsne Jul-LarsenStudentrepresentant PPU
Bjørn Wigestrand Studentrepresentant 5LU
Sruthi SivachandranObservatør - student frå 5LU 

Innkallingar og protokollar 2013

MøtedatoSakslisteProtokoll
18. januarSakslisteProtokoll
18. februarSakslisteProtokoll
21. marsSakslisteProtokoll
29. aprilSakslisteProtokoll
10. juniSakslisteProtokoll
24. septemberSakslisteProtokoll
30. oktoberSakslisteProtokoll
4. desemberSakslisteProtokoll

Innkallingar og protokollar 2014

MøtedatoSakslisteReferat
13. februarSakslisteReferat
10. marsSakslisteReferat
29. aprilSakslisteReferat
26. maiSakslisteReferat
28. augustSakslisteReferat
30. septemberSakslisteReferat
3. novemberSakslisteReferat

Innkallinger og protokoller 2015

MøtedatoSakslisteProtokoll
13. februarSaksliste Protokoll
16. mars

Saksliste

 Protokoll
16. aprilSaksliste Protokoll
13. maiSaksliste Protokoll
3. novemberSaksliste Protokoll

 Innkallingar og protokollar 2016

MøtedatoSakslisteProtokoll
2. februarSakslisteReferat
14. marsSakslisteReferat
25. aprilSakslisteReferat
20. juniSakslisteReferat
7. oktoberSakslisteReferat
3. nov.SakslisteReferat
5. des.SakslisteReferat

 

Innkallingar og protokollar 2017

MøtedatoSakslisteProtokoll
30. januarSakslisteReferat
6. marsSakslisteReferat
29. marsSakslisteReferat
28. aprilSakslisteReferat
24. maiSakslisteReferat
20. juniSakslisteReferat
29. augustSakslisteReferat
27. septemberSakslisteReferat
1. novemberSakslisteReferat
4. desemberSakslisteReferat

 

Innkallingar og protokollar 2018

MøtedatoSakslisteProtokoll
10. aprilSakslisteReferat
15. juniSakslisteReferat
6. septemberSakslisteReferat
8. novemberSakslisteReferat
7. desemberSakslisteReferat

 

Innkallingar og protokollar 2019

MøtedatoSakslisteProtokoll
11. januar Saksliste Referat 
7. mars Saksliste Referat 
10. april Saksliste Referat 
15. maiSaksliste Referat 
11. juni Saksliste Referat 
21. november Saksliste Referat 

 

Innkallingar og protokollar 2020

Møtedato Saksliste Protokoll 
21. januarSaksliste Referat 
5. marsSaksliste Referat 
30. april Saksliste Referat 
11. juni Saksliste Referat 
15. septemberSaksliste Referat 
29. oktoberSaksliste Referat 
8. desemberSaksliste Referat 

 

Innkallingar og protokollar 2021

MøtedatoSakslisteProtokoll
22. januarSakslisteReferat 
12. marsSakslisteReferat 
3. juni SakslisteReferat 
24. november SakslisteReferat 

 

Innkallingar og protokollar 2022

MøtedatoSakslisteProtokoll 
9. februarSakslisteReferat 
16. marsSaksliste Referat 
26. april Saksliste Referat 
8. juniSaksliste Referat 
14. desemberSakslisteReferat 

 

Innkallingar og protokollar 2023

MøtedatoSakslisteProtokoll
31. januarSakslisteReferat 
14. marsSaksliste Referat 
16. maiSakslisteReferat 
13. juni SakslisteReferat 
2. oktober SakslisteReferat 
28. novemberSaksliste Referat 

Innkallingar og protokollar 2024

MøtedatoSaksliste og saksdokument Protokoll
23. januarSaksliste og saksdokument Protokoll 
5. mars Saksliste og saksdokument Protokoll
16. april Saksliste og saksdokument Protokoll
28. maiSaksliste og saksdokument Protokoll