Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Praksisutvalget

Praksisutvalget er et tverrfakultært utvalg hvor også skoleeier er representert.

Main content

Praksisutvalget er et tverrfakultært utvalg hvor også skoleeier er representert. Utvalget er et underutvalg av Programrådet for lektorutdanning.

Leder: Helene Marie Kjærgård Eide

Sekretær: Hege Ekeland

Medlemmer:

NavnTilhørighet
Helene Marie Kjærgård EideLeder
Endre Brunstad Det humanistiske fakultet
Liv Eide Det psykologiske fakultet/IPED
Mona LangøDet samfunnsvitenskapelige fakultet
Christoph KirfelDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Stein Larsen Bergen kommune
Kari Danielsen Vestland fylkeskommune
 Studentrepresentant PPU
Stian Sunde LyngholmStudentrepresentant 5-årig lektorutdanning

Mandat

Praksisutvalet er nedsett av Programrådet for lektorutdanning, og er eit rådgivande organ for Programrådet i saker som gjeld praksis. Programrådet kan delegere fullmakter til Praksisutvalet i saker som gjeld dagleg drift, og det omfatter òg samarbeid med praksisskular og partnerskular. Praksisutvalet orienterer Programrådet jamleg om arbeidet, og sender ein årsrapport. Leiaren av Praksisutvalet bør av praktiske grunnar helst vere tilsett ved Det psykologiske fakultet.

Innkallinger og protokoller 2013

MøtedatoSakslisteProtokoll
18. januarSakslisteProtokoll
18. februarSakslisteProtokoll
21. marsSakslisteProtokoll
29. aprilSakslisteProtokoll
10. juniSakslisteProtokoll
24. septemberSakslisteProtokoll
30. oktoberSakslisteProtokoll
4. desemberSakslisteProtokoll

Innkallinger og protokoller 2014

MøtedatoSakslisteReferat
13. februarSakslisteReferat
10. marsSakslisteReferat
29. aprilSakslisteReferat
26. maiSakslisteReferat
28. augustSakslisteReferat
30. septemberSakslisteReferat
3. novemberSakslisteReferat

Innkallinger og protokoller 2015

MøtedatoSakslisteProtokoll
13. februarSaksliste Protokoll
16. mars

Saksliste

 Protokoll
16. aprilSaksliste Protokoll
13. maiSaksliste Protokoll
3. novemberSaksliste Protokoll

 Innkallinger og protokoller 2016

MøtedatoSakslisteProtokoll
2. februarSakslisteReferat
14. marsSakslisteReferat
25. aprilSakslisteReferat
20. juniSakslisteReferat
7. oktoberSakslisteReferat
3. nov.SakslisteReferat
5. des.SakslisteReferat

 

Innkallinger og protokoller 2017

MøtedatoSakslisteProtokoll
30. januarSakslisteReferat
6. marsSakslisteReferat
29. marsSakslisteReferat
28. aprilSakslisteReferat
24. maiSakslisteReferat
20. juniSakslisteReferat
29. augustSakslisteReferat
27. septemberSakslisteReferat
1. novemberSakslisteReferat
4. desemberSakslisteReferat

 

Innkallinger og protokoller 2018

MøtedatoSakslisteProtokoll
10. aprilSakslisteReferat
15. juniSakslisteReferat
6. septemberSakslisteReferat
8. novemberSakslisteReferat
7. desemberSakslisteReferat