Home
Department of Earth Science

News archive for Department of Earth Science

(fra UiB Aktuelt) Eit nytt havobservatorium på havbotnen i Norskehavet vil gje forskarane sanntidsdata rett inn på kontoret. Observatoriet kan fylle kunnskapsgap om havet for fleire fagdisiplinar.
(fra På Høyden) Forskere planlegger å etablere observatorier i dyphavene utenfor Norskekysten som skal fjernsende data kontinuerlig til land. – Dette er neste generasjons infrastruktur, sier prosjektleder Peter M. Haugan om prestisjeprosjektet.
You are invited ... to take a masters in Geobiology!
"The supercontinent which was not superb enough"