Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

News archive for Faculty of Mathematics and Natural Sciences

På Universitet i Bergen (UiB) vokser miljøet innen maskinlæring stadig. Kanskje ikke så rart, når kunstig intelligens er i ferd med å endre hele samfunnet vårt.
Applied mathematician Inga Berre is drawn to solving problems, and enjoys being in for the long haul in cracking them.
Modeling and inversion of seismic data using multiple scattering, renormalization and homotopy methods.