Home
Anne Karen Bjelland's picture

Anne Karen Bjelland

Professor
 • E-mailAnne.Bjelland@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 68+47 909 20 725
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Bjelland has conducted a number of studies related to themes within the Norwegian health and social sector in general and elderly care in particular. Central themes relate to questions of aging, the life situation of elderly people and they encompass forms of practise and knowledge related to health, illness, body and gender in a cultural perspective. During fieldworks in specific localities such as elderly homes, nursing homes, spa- and thalassic centres and in Norwegian urban and rural communities, she has focused upon different social processes and the cultural formation of meaning and identity as they relate to space, and the establishment of real and imagined communities. She is presently working on a research project about knowledge and practice related to (sea) water and health.

Books
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Vieillir en Norvege, i: Le savoir-etre Norvegien. Regards anthropologues sur la culture norvegienne. Arne Martin Klausen (red.). 287 pages. ISBN: 2738411770.
 • Bjelland, Anne Karen. 1989. "Piker, vin og sang". Om pensjonerte sjømenn på et aldershjem, i: På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.). 220 pages. ISBN: 8241700059.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Om å bli gammel i Norge, i: Den norske væremåten, Arne Martin Klausen (red.). J.W. Cappelens Forlag AS. 210 pages. ISBN: 9788202099497.
Journal articles
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2018. Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 16:112: 1-3. doi: 10.1186/s12961-018-0387-9
 • Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2017. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 150-163. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-04
 • Elvbakken, Kari Tove; Bjelland, Anne Karen; Malterud, Kirsti. 2017. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 19: 47-70.
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2016. Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 14:15. 9 pages. doi: 10.1186/s12961-016-0088-1
 • Bjelland, Anne Karen. 2014. Fortid og fellesskap. Identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 25: 81-93.
 • Bjelland, Anne Karen. 2013. "Vi ville reise til Mexico..." Intervju med Kari Siverts. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24: 52-67.
 • Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine. 2012. Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 23: 143-157.
 • Bjelland, Anne Karen. 2010. Saksprosastafetten. Anbefaling av Leo Oterhals: "Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet". Bergens Tidende. Published 2010-10-11.
 • Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine; Skorpen, Aina; Anderssen, Norman. 2009. Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing. 30: 151-158. doi: 10.1080/01612840802557246
 • Skorpen, Aina; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen. 2009. Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing. 18: 409-416. doi: 10.1111/j.1447-0349.2009.00630.x
 • Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina; Anderssen, Norman. 2009. User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry. 16: 287-296. doi: 10.1111/j.1440-1800.2009.00463.x
 • Bjelland, Anne Karen. 2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 19: 54-68.
 • Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina; Øye, Christine; Anderssen, Norman. 2008. Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden. 28: 19-23.
 • Skorpen, A; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen. 2008. The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 15: 728-736. doi: 10.1111/j.1365-2850.2008.01298.x
 • Oeye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina. 2007. Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine. 65: 2296-2306.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1/2. 5-19.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning. 5: 43-59.
 • Bjelland, Anne Karen. 2005. "Normaliteten paradokser.Kirurgi i estetikkens tjeneste". Rapport - Rokkansenteret. 27-41.
 • Bjelland, Anne Karen; Isaksen, Lise Widding. 2004. Gavekort på kosmetiske operasjoner? Bergens Tidende. Published 2004-11-28.
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Det vellykkete smilet". Den norske tannlegeforenings tidende. 112.årg: 220-223.
 • Bjelland, Anne Karen; Widding Isaksen, Lise. 2002. Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 03: 76-88.
 • Isaksen, Ann Elise Widding; Bjelland, Anne Karen. 2002. Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 3. 76-89.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Det vellykkede smilet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 3610-3612.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. "Tilstedeværelse" - noen refleksjoner. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 4.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Pasientrollen - i sosialantropologisk perspektiv. Utposten. 2: 30-35.
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. Å være pårørende i det smertefulle skjæringspunktet mellom pasient og helsevesen. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 4. XXXX.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Det sosialantropologiske skips- og mannskapsunivers. KulaKula.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Sosialantropologien til hjelp i helse- og sosialforskning. Milepælen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Når eldre menn forteller... Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1.
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Når eldre menn forteller om sine liv. Aldring & eldre : gerontologisk magasin. 2.
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Kulturelle konstruksjoner av kropp og helse - antropologiske perspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1.
 • Bjelland, Anne Karen. 1985. Aging and Identity-Management in a Norwegian Elderly-home. Human Relations. 38: 151-165.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Pensjonister - opp på barrikadene! Bergens Tidende. Published 1984-09-13.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Antropologi i Norge - et forskningsetisk paradoks? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 6.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Fagdidaktikk - bare for studenter? Antropolognytt. 6.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Holdninger til alderdom blant eldre. Sykepleien : journalen. 10.
Reports and theses
 • Bjelland, Anne Karen; Bråten, Eldar; Grønhaug, Reidar. 2003. SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi. Institutt for sosialantropologi, Institutt for sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen; Wiik, Margareth. 2000. "I medisinmannens vold - en beretning om egne opplevelser i møte med leger innenfor det norske helsevesenet." Særoppgave ved det medisinske embedsstudium, UiB. Det medisinske fakuletet, UiB..
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. "Tro, teori, viten - med eller uten 'skap'". [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. Alder som kulturbetinget fenomen. Institutt for sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Life course and identity-management. Constructions of the past and the present in agehomogeneous residence enviroment. Institutt for sosialantropologi, UiB.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg. Aldring og felleskapsutvikling. Institutt for sosialantropologi, UiB.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Gamle kranglar vert som nye - konflikthandtering på aldersinstitusjon. Rapport fra fylkeskonferansen "Livskvalitet i aldersinstitusjonane - sosial fungering og institusjonskultur., Førde.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Brukaren sin kvardag; Støttekontaktverksemd - ein del av psykiatisk sosialt arbeid. Institutt for sosialantropologi, UiB.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Psykiatrisk sykdomsdefinering i sosialantropologisk perspektiv (1993). Rapportserie nr. 1, 1997, Institutt for sosialantropologi, UiB., Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer. Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen; Blystad, Astrid. 1996. Kroppen i sosialantropologi. Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Det medisinsk-antropologiske selskap (etb. 1993), Våren 1995. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Kan det bygges broer mellom sosialantropologi og samfunnsmedisin? Institutt for sosialantropologi/Institutt for samfunnsmedisin.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet. Prosjekt Psykosososial Samhandling i Indre Sogn.. [Mangler utgivernavn]. 54 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet. Prosjekt Psykososial Samhandling i Indre Sogn.. [Mangler utgivernavn]. 72 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Life Course, identity and residence environment. Social Anthropological Persectives on Community Development among Elderly in Urban Norway. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Det antropologiske prosjekt i forskningsetisk perspektiv. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Hvor lenge skal vi vente? Vi må på banen og markere oss! Samhandlingsprosjektet,Prosjekt Psykososial Samhandling. [Mangler utgivernavn]. 22 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Prosjektsamling i Lom. Sogneprosjektets gruppearbeid. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Psykiatrisk sykdomsdefinering - i sosialantropologisk perspektiv. Institutt for sosialantropologi, UiB, Bergen. 34 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Livsløp, identitet og fellesskapsutvikling. Sosialantropologiske perspektiver på aldershomogene bomiljøers potensialer, i: Livsløp og livshistorier. Fire bidrag til en livsløpsforståelse. Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo. 100 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? Betanien, Kontaktorgan for Betanien Sykepleiersamfunn, nr. 3, Bergen. 14 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Institusjonssosiologi II. Sogn og Fjordane Distriktshøgskule, Førde. 35 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? Apothekernes Laboratorium, Oslo. 5 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Sykehjemmene som bosted - hva satser vi på? i: Overbehandler eller underbehandler vi de gamle? Apothekernes Laboratorium AS, Oslo. 26 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1990. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg... av beboernes identitetshåndtering i aldershjem. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 2 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1989. "Sorgerne glemmer jeg - Minnerne gjemmer jeg...". En studie av beboernes identitetshåndtering i aldershjem. Institutt for sosialantropologi. 666 pages.
 • Bjelland, Anne Karen; Bringslid, Mary Bente. 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. Sosialantropologisk institutt, UiB, Bergen. 64 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1986. Helse- og sosialadministrasjon. En evaluerende oppsummering med hovedvekt på faget helse- og sosialpolitikk. Sogn og Fjordane Distriktshøgskule., Sogndal. 135 pages.
 • Bjelland, Anne Karen; Bringedal, Berit. 1986. Ei evaluering av utbygginga av Navarsete bustadfelt. Vestlandsforsking, rapport nr. 1, 1986, Sogndal. 64 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1985. Aldring og institusjonsomsorg. En antropologisk tilnærmingsmåte. Sogn og Fjordane Distriktshøgskole, Sogndal. 46 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Aldring og identitetskrise. En studie i et aldershjems livsmiljø. Norce Publications, Sosialantropologisk institutt, UiB. 268 pages.
 • Bjelland, Anne Karen. 1981. Kommentarer til Britt Slagsvold: Kjønnsforskjeller blant sykehjemspasienter. NAVFs sekretariat for kvinneforskning, Oslo.
 • Bjelland, Anne Karen. 1981. Aldershjemmet som livsmiljø. En analyse av beboernes tilpasningsmønstre og identitetshåndtering. Sosialantropologisk institutt, Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen; Bjelle, Terje. 1975. Sogn og Fjordane og oljeverksemdi. Endring i næringar og busetjing. Arkitekthøgskolen I Oslo, Oslo. 207 pages.
Book sections
 • Selberg, Torunn; Bjelland, Anne Karen. 2016. Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? kapittel, pages 191-212. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 pages. ISBN: 9788270998722.
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. Veien mot Nidaros: Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen. Kapittel. In:
  • Aspen, Harald; Ravn, Malin Noem; Røyrvik, Emil André. 2015. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press. 360 pages. ISBN: 9788230401736.
 • Bjelland, Anne Karen. 2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg. Kapittel, pages 119-142. In:
  • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press. 328 pages. ISBN: 978-82-304-0079-1.
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder". 103-122. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 pages. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Disiplinerings- og maktrelasjoner i helse- og omsorgstjenestene: Finnes det motstrategier? Kommentar til Kirsten Thorsen: Et kjønnsperspektiv på makt og avmakt hos tjenestemottakere. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Rapport fra workshop om Makt og Kjønn i offentlig omsorg. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB, Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)

Some selected publications

2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg, in Mary Bente Bringslid (ed.) Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press,  pp. 119-142.


2009. [with Christine Oeye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing, 18 (6): 409-416.

2009. [with Christine Øye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry, 16(4): 1-10.

2009. [with Christine Øye, Aina Skorpen and Norman Anderssen] Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing, 30 (3): 151-158.

2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(1):  54-68.

2008. [with Aina Skorpen, Christine Øye and Norman Anderssen] Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden, 28(4): 19-23.

2008. [with Aina Skorpen, Christine Øye and Norman Anderssen] The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(9): 728-736.

2007. [with Aina Skorpen and Christine Øye] Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine, 65(11): 2296-2306.

2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning, 1/2: 5-19.

2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning, 5(2): 43-59.

2005. Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste, in Kari Tove Elvbakken, Per Solvang and Kirsti Malterud (eds) Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar. Rokkansenteret. Rapport 12: pp. 27-41.

2002. Det vellykkete smilet. Den norske tannlegeforenings tidende, 112 (4):  220-223.

2002. [with Lise Widding Isaksen] Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning, (3): 76-89.

2002 Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder, in Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget, pp. 103-122.

 

 

Regional focus: Norway, the Nordic countries, the Mediterranean region


Thematic focus: Disease, illness and health in a cultural perspective, aging and the elderly, care


Academic background

Research assistant, Department of Social Anthropology, UoB, 1982-1983. Research Associate, (NAVF - The Norwegian Science Council for the Humanities and Social Sciences) in Social Anthropology, 1983 - 1985. Assistant professor, health and social administration, Sogn and Fjordane College University 1985-1986. Research Associate, (NAVF), Department of Social Anthropology, 1986-1987. Assistant Professor and later Associate Professor, Department of Health and Social Policy, UoB1987-1989. Associate Professor, Department of Social Anthropology (anthropology/social and health policy/medical anthropology) UoB, 1989 - 1995. Visiting Associate Professor of Medical Anthropology, Department of Social Medicine, Harvard Medical School, February - March 1994. Professor, Department of Social Anthropology, UoB 1995 - Head of Department 1996 -1998 and 2008 - 2009.

Some recent and/or ongoing projects

2009– : Member of the interdisciplinary research group: Bruk av tvang i åpen omsorg. (UCSH/UCB/UoB). Grants from UH-Vest.

2006 – : Member of the research group Norske Rom. Department of Social Anthropology - Grants from Norwegian Research Council – Småforsk.

2004 – : Member of the research group: Miljøterapi, makt og kommunikasjon i psykiatriske institusjoner (UCSH/UiB).

2002 – 2004: Project manager: Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon; - en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Aina Skorpen/Christine Øye - Grants from Helsevest, Helsefonna and Haugesund/Stord University College (UCSH).

1999 - 2005: Member of The Health Pals - a cross-disciplinary group of researchers working on issues related to illness and health in a cultural perspective - Grants from Norwegian Research Council 1999−2001 and 2003−2005.

1992 - 1996: Project manager: Psychiatric definition of illness – from a social anthropological perspective - Grants from “Rådet for psykisk helse”.