Home
Benn Folkvord's picture

Benn Folkvord

Professor, Adjunct professor at the Faculty of Law
 • E-mailbenn.folkvord@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2020). Skatterett i et nøtteskall. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2015). Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
Academic article
 • Show author(s) (2020). Skattemoral. Skatterett. 166-174.
 • Show author(s) (2019). Kontantsstrømskatt: Når noe er for godt til å være sant, er det som regel det. Skatterett. 122-129.
 • Show author(s) (2018). Fradrag for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Skatterett. 351-364.
 • Show author(s) (2018). Aksjesparekonto. Skatterett. 78-87.
 • Show author(s) (2017). Hva er bevistema ved tilleggsskatt? Skatterett. 203-209.
 • Show author(s) (2016). Omklassifisering av aksjonærlån til utbytte. Skatterett. 135-155.
 • Show author(s) (2016). Lovfestet omgåelsesnorm - Forslag som ikke vet hvor det vil. Skatterett. 177-185.
 • Show author(s) (2015). Hva er igjen av den ulovfestede omgåelsesnormen etter Rt 2014 s. 227 «Tangen»? Skatterett. 150-164.
 • Show author(s) (2014). Corporate income tax and the international challenge. Nordic Tax Journal. 55-87.
 • Show author(s) (2012). Tvangslønn. Skatterett. 200-210.
 • Show author(s) (2012). Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Praktisk økonomi & finans. 90-94.
 • Show author(s) (2010). Kommentar til forslag om nye regler for trekantfusjoner og trekantfisjoner. Skatterett. 6.
 • Show author(s) (2010). Hvilke aksjefond innen EØS omfattes av fritaksmetoden. Skatterett. 2-15.
 • Show author(s) (2009). Rabatt iarveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv. Skatterett. 12.
 • Show author(s) (2009). Lovlighetskravet Skatterettslige sanksjoner mot selskapsrettslige feil. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 15.
 • Show author(s) (2009). Betydningen av ulemper ved ulovfestet omgåelse. Skatterett. 169-178.
 • Show author(s) (2007). Er skattemessig motivasjon et grunnvilkår for gjennomskjæring? Skatterett. 8.
Report
 • Show author(s) (2020). Economic rent taxation in salmon aquaculture. .
 • Show author(s) (2014). Surcharges and Penalties in Tax Law. .
 • Show author(s) (2007). Tax legislation on mergers and demergers. 1. 1. , Oslo.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Real life tax compliance (Guest lecture).
 • Show author(s) (2019). Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk.
 • Show author(s) (2019). Framtidens skatteregime for havbruksnæringen.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2007). Skatt på fondsobligasjoner.
 • Show author(s) (2007). Kontrollkravet i IFRS 3, illustrert ved Statoil-Hydrofusjonen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2012). Transaksjoner mellom selskap og aksjonær - tilpassninger.
 • Show author(s) (2009). Skatt ved fisjon og fisjon.
 • Show author(s) (2009). Europeiske aksjefond og fritaksmetoden.
 • Show author(s) (2008). Lovlighetskravet - hvilke selskapsrettslige feil utløser skatteplikt?
Editorial
 • Show author(s) (2022). Uttaksbeskatning - har TV-aksjonen fått sin siste gave fra norske kunstnere? Skatterett. 1-1.
 • Show author(s) (2022). Nødvendig sjablong eller uforholdsmessig monsterskatt? Skatterett.
 • Show author(s) (2022). Er skatterettshistorie nyttig? Skatterett. 123-123.
 • Show author(s) (2021). Kildeskatt til glede eller besvær? Skatterett.
 • Show author(s) (2021). Har tiden løpt fra reglene om unntak for tilleggsskatt ved åpenbare regne- og skrivefeil? Skatterett.
 • Show author(s) (2020). Reversering av utbytte. Skatterett.
 • Show author(s) (2020). Politiske utfordringer. Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) (2020). Politiske utfordringer. Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) (2020). Forskning i koronaens tid. Skatterett. 99-100.
 • Show author(s) (2019). Revitalisert omgåelsesnorm? Skatterett. 89-90.
 • Show author(s) (2019). Mer lovregulering av virksomhetsbegrepet? Skatterett. 153-155.
 • Show author(s) (2019). Hvordan skal vi skattlegge i fremtiden? Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) (2019). Hva skal vi leve av etter oljen? Skatterett. 239-241.
 • Show author(s) (2018). Unødvendig komplisert skatterett? Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) (2018). Høyaktuell grunnrenteskatt. Skatterett. 207-208.
 • Show author(s) (2017). Transocean og kompleksitet. Skatterett. 1-2.
 • Show author(s) (2017). Klagebehandling og resursbruk. Skatterett. 1-3.
 • Show author(s) (2016). Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett? Skatterett. 187-188.
 • Show author(s) (2016). Lovfesting og usikkerhet. Skatterett. 115-116.
 • Show author(s) (2016). Fritaksmetode for alle. Skatterett. 289-290.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2018). Norge mister milliarder i utbytteskatt. Dagens næringsliv. 1 pages.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2013). Aktuell bedriftsbeskatning. Gyldendal Juridisk.
Academic monograph
 • Show author(s) (2013). Utbytte : lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene.
 • Show author(s) (2006). Skatt ved fusjon og fisjon. 1.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2021). Norsk bedriftsskatterett. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2018). Norsk bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
Feature article
 • Show author(s) (2014). Tilbake til fortiden. Stavanger Aftenblad. 2-2.
 • Show author(s) (2014). Stol aldri på en forsker. Stavanger Aftenblad. 2-2.
 • Show author(s) (2014). Slurvestaten. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2014). Norskfiendtlig skatteforslag. Dagens næringsliv. 38-38.
 • Show author(s) (2014). Er arv urettferdig? Stavanger Aftenblad. 2-2.
 • Show author(s) (2014). Brenningen av Borge. Stavanger Aftenblad. 38-38.
 • Show author(s) (2013). Varsleren og sladrehanken. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). Tungvindt og gammeldags. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). Statens skjulte pengebruk. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). Nødvendige mistillitserklæringer. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). Ingen grunn til begreistring. Aftenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2013). Fra de fattige til de rike. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). Forbrytelse og flaks. Stavanger Aftenblad. 1 pages.
 • Show author(s) (2012). Sjørøvere i paradis. Stavanger Aftenblad. 3-3.
 • Show author(s) (2012). Rike uten inntekt. Stavanger Aftenblad. 3-3.
 • Show author(s) (2012). Jurister og andre kirurger. Stavanger Aftenblad. 3-3.
 • Show author(s) (2009). Arveavgiften bør ramme likt. ?. 1.
 • Show author(s) (2009). Arveavgiften bør ramme likt. ?. 1.
 • Show author(s) (2007). Statoil-hydrofusjonen: Tikkende skattebombe. Dagens næringsliv. 1.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.
 • Show author(s) (2006). Fusjon og fisjon – skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap.
Interview
 • Show author(s) (2009). Millionhytter ved Oslofjorden er ikke løsøre.
 • Show author(s) (2009). Kan være utbytte.
 • Show author(s) (2009). Kan rammes av loven - Aker solutionssaken.
 • Show author(s) (2007). Tvilsom metode gir penere tall.
 • Show author(s) (2007). Kan risikere skattebombe.
Programme participation
 • Show author(s) (2007). Hvorfor de rike ikke har skattepliktig inntekt på årets ligning.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). Millimeterrettferdighet og unødvendige komplikasjoner i skatteretten. 15 pages.
 • Show author(s) (2017). The meaning of avoidance and aggressive tax planning and the BEPS initiative. 11 pages.
 • Show author(s) (2016). National Reports Norway. 19 pages.
 • Show author(s) (2015). Corporate Income Tax Subjekts - Norway. 13 pages.
 • Show author(s) (2014). Bevis ved transaksjoner mellom selskap og selskapseier. 11 pages.
 • Show author(s) (2013). National concept burden of proof. 9 pages.
 • Show author(s) (2013). Grensen mellom egen- og fremmedkapital. 15 pages.
 • Show author(s) (2007). I hvor stor grad bør norsk skatterett tilpasses utviklingen i Europa? 1 pages.
Other
 • Show author(s) (2007). Quality of tax legislation?
Poster
 • Show author(s) (2009). Trekantfusjon og trekantfisjon.
 • Show author(s) (2008). Vurderingstema ved gjennomskjæring.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). Uttaksmerverdiavgift på innleide tjenester? . Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2021). Når foreldes erstatningskrav for manglende betaling av arbeidsgiveravgift? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2021). Hva betyr offshore? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2021). Fradrag for kostnad som er tilknyttet både avgiftspliktig næring og avgiftsunntatt omsetning? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2020). VS Stein AS: Frist for inngåelse av justeringsavtale mv.? . Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2020). Skeie Energy: Opplysningsplikt om motivet bak en transaksjon? . Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2020). REC Waffer AS: Når oppstår et justeringskrav? . Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2020). Norske Shell AS: Når 2 + 2 = 5; brutto eller netto beregningsgrunnlag ved konserninterne overdragelser. Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon.
 • Show author(s) (2020). Friskoledommen (UWC): Når omfattes undervisningstilbud fra privat videregående skole. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2020). ANG AS: Vurderingstidspunkt etter mval. § 8-1; tidspunktet for oppstart av virksomhet. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2019). Hva er et verdipapirfond?: Storebrand International Private Equity (SIPE). Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2019). Fradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap – skatterettslig «Catch-22», verne nasjonalt skattefundament eller sikre fri etableringsrett? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2018). Tandberg: Fradragsrett for kostnader som er både i selskap og aksjonærens interesse. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2018). Salmar: Fradrag for bidrag til lokalsamfunn – fjern eller indirekte tilknytning til fremtidig inntekt? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2018). Bravo Capital: Effektuering av tilleggsskatt i underskuddsår? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2018). Armada eiendom: Avskjæring etter sktl § 14-90 ved kjøp av fremførbart underskudd. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2018). Argentum: Fradrag for honorar til fondsforvalter – hovedformålslære eller fordeling? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Thinggaard: Fradrag for tap på fordring i virksomhet – igjen. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Rauma Energi AS: Egenkapital eller gjeld? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Malermesterdommen: Hvem er ansatt? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Justering om det foretas vederlagsfri overføring? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Frivilling registrering i mva-registeret uten å identifisere bruker? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Fradrag for tap på fordringer – når er aksjonærens aktivitet foretatt på vegne av selskapet? Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Fradrag for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2017). Ai lease-dommen: Grensen mellom utleie og salg. Gyldendal Rettsdata.
 • Show author(s) (2007). Fordeling av aksjekapital ved fisjon. Revisjon og Regnskap. 7.
Chapter
 • Show author(s) (2015). Norsk bedriftsskatterett, Nytt kap 21 Avskåret rentefradrag. 597-631. In:
  • Show author(s) (2015). Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) (2015). Norsk bedriftsskatterett. 914-923. In:
  • Show author(s) (2015). Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk.
Interview Journal
 • Show author(s) (2023). Klassevenner fra Bryne vil tette skattesmutthullene. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2014). ONS-skatt vurderes på nytt. Stavanger Aftenblad. 20-20.
 • Show author(s) (2014). Gir de rikeste en million hver. Stavanger Aftenblad. 1-1.
 • Show author(s) (2014). Diskriminerende for norske eiere. Dagens næringsliv. 14-15.
 • Show author(s) (2013). Skattefritak for oljemesse kan være ulovlig. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). Rogalands aller rikeste slipper skatt. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). ONS-rival forbauset over skattefritaket. Aftenbladet.
 • Show author(s) (2013). Kan senke moralen. Rogalands Avis.
 • Show author(s) (2013). Forbauset over skattefritak - ONS. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). Ekspert tror Rødt-forslag er ulovlig. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2013). 20 år uten skatt. Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)