Home
 • E-mailElse.Mundal@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2018. Tidseininga fimt, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka . Maal og Minne. 83-114.
 • Show author(s) 2018. Sami Sieidis in a Nordic Context? Journal of Northern Studies. 11-20.
 • Show author(s) 2017. Når den “rette” teksten er rang. Tolkinga av tilnamnet til kongssonen Sigurd Rise. Scandinavian Philology. 248-260.
 • Show author(s) 2010. MEMORY OF THE PAST AND OLD NORSE IDENTITY. Later Medieval Europe. 463-472.
 • Show author(s) 2009. The Relationship between Sami and Nordic Peoples Expressed in Terms of Family Associations. Journal of Northern Studies. 25-37.
 • Show author(s) 2009. Rekonstruksjonar av norrønne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag. Maal og Minne. 114-119.
 • Show author(s) 2006. Literacy - kva talar vi eigentleg om? Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 119-126.
 • Show author(s) 2003. Sigurðr hrísi eller Sigurðr risi. Nordica Bergensia. 5-13.
 • Show author(s) 2003. Mageplask i Mimes brønn. Nokre refleksjonar kring tverrfagleg forsking i tilknyting til Brit Solli: Seid, myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes verden. Maal og Minne. 36-48.
 • Show author(s) 2002. Genealogiane i norrøne kjelder – ideologi og funksjon. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 57-64.
 • Show author(s) 2002. Children, Parents and Society as Reflected in Old Norse Sources. Nordica Bergensia. 175-191.
 • Show author(s) 2001. Om manndómr og meydómr. Språket som kjelde til synet på kvinne og mann. Nordica Bergensia. 103-125.
 • Show author(s) 2000. The Idea of the Good. Frands Herschend. The Idea of the Good in Late Iron Age Society. Collegium Medievale. 85-94.
 • Show author(s) 2000. The Idea of the Good. Frands Herschend. The Idea of the Good in Late Iron Age Society. Collegium Medievale. 85-94.
 • Show author(s) 2000. Medieval Arthurian Texts from Iceland, Norway and Sweden. Marianne Kalinke (ed), Norse Romance vol. I. The Tristan Legend; Norse Romance vol. II. The Knights of the Round Table. Collegium Medievale. 251-255.
 • Show author(s) 2000. Medieval Arthurian Texts from Iceland, Norway and Sweden. Marianne Kalinke (ed), Norse Romance vol. I. The Tristan Legend; Norse Romance vol. II. The Knights of the Round Table. Collegium Medievale. 251-255.
 • Show author(s) 2000. Margaret Clunies Ross. Prolonged Echoes: Old Norse Myths in Medieval Northern Society. Maal og Minne. 105-110.
 • Show author(s) 2000. Margaret Clunies Ross. Prolonged Echoes: Old Norse Myths in Medieval Northern Society. Maal og Minne. 105-110.
 • Show author(s) 2000. Jón Karl Helgason: The Rewriting of Njáls saga. Translation, Ideology and Icelandic Sagas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 290-293.
 • Show author(s) 2000. Jón Karl Helgason: The Rewriting of Njáls saga. Translation, Ideology and Icelandic Sagas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 290-293.
 • Show author(s) 2000. Bjarnar saga hítd�lakappa. Svak soge med interessante sider. Nordica Bergensia. 187-203.
 • Show author(s) 2000. Bjarnar saga hítdœlakappa. Svak soge med interessante sider. Nordica Bergensia. 187-203.
 • Show author(s) 1999. Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen. Kvinneforskning. 65-78.
 • Show author(s) 1998. Norsk litteratur i seinmellomalderen. Prismet. 217-226.
 • Show author(s) 1998. Framveksten av den islandske identiteten, dei norske røtene og forholdet til Noreg. Collegium Medievale. 7-29.
 • Show author(s) 1998. Androgyny as an image of chaos in Old Norse mythology. Maal og Minne. 1-9.
 • Show author(s) 1997. Symbol og symbolhandlingar i sagalitteraturen. Working paper. 53-69.
 • Show author(s) 1997. Sjelsførestellingane i den heidne norrøne kulturen, i: Kropp og sjel i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens museum. 7-30.
 • Show author(s) 1997. Midgardsormen og andre heidne vesen i kristen kontekst. Nordica Bergensia. 20-38.
 • Show author(s) 1997. Kong Harald hårfagre og samejenta Snøfrid. Samefolket sin plass i den norske rikssamlingsmyten. Nordica Bergensia. 39-53.
 • Show author(s) 1996. Norrøn filologi innenfor norskfaget. Norskfaget fra førskole til forskning. 47-53.
 • Show author(s) 1996. Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra. Religion och Bibel. 95-103.
 • Show author(s) 1996. Helgenkult og norske helgener. Collegium Medievale. 105-129.
 • Show author(s) 1995. Religiøs litteratur som kjelde. KULTs skriftserie. 10.
 • Show author(s) 1994. The position of women in Old Norse Society and the basis for their power. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 3-11.
 • Show author(s) 1994. #/Islendingab#/ok vurdert som bispestolskrønike, alv#/issm#/al. Forschung zur mittelalterlichen Kultur Scandinaviens. 63-72.
Academic lecture
 • Show author(s) 2008. The Saami people in Old Norse sources.
 • Show author(s) 2008. Rognvald Kali Kolsson: Orkneyinga saga's portrait of a good ruler.
 • Show author(s) 2008. Modes of authorship and types of text.
 • Show author(s) 2008. Hvítramannaland and other fictional islands in the sea.
 • Show author(s) 2007. Words for ‘wise’ and ‘wisdom’ in the Old Norse language.
 • Show author(s) 2007. The Old Norse Saga Genres.
 • Show author(s) 2007. The Christianization of the Saami People in the Middle Ages.
 • Show author(s) 2007. Remnants of Old Norse Heathendom in Popular Religion in Christian Times.
 • Show author(s) 2007. Memory of the past and Old Norse identity.
 • Show author(s) 2007. Kva funksjon har forteljinga om den mytiske fortida hjå Saxo og Snorri?
 • Show author(s) 2007. How did the arrival of writing influence the Old Norse oral culture?
 • Show author(s) 2007. Forholdet mellom samar og nordmenn i norrøne kjelder.
 • Show author(s) 2006. The Treatment of the Supernatural and the Fantastic in Different Saga Genres.
 • Show author(s) 2006. The Picture of the World in Old Norse Written Sources.
 • Show author(s) 2006. Relics of Old Norse Heathendom in popular Religion in Christian Times.
 • Show author(s) 2006. Orkneyinga saga: Its literary Form, Content and Origin.
 • Show author(s) 2006. Licensed to insult: Goading women in Old Norse Society.
 • Show author(s) 2006. Forboda mot heidendom og "trolldom" i norske lover i mellomalderen.
 • Show author(s) 2005. Kong Håkon Magnussons rattarbot for Hålogaland av 1313.
 • Show author(s) 2005. King Magnus barelegg's adventures in the West.
 • Show author(s) 2005. Bruken av sagalitteratur som kulturhistoriake kjelder – med særleg vekt på dei siste 30–40 åra.
 • Show author(s) 2004. Theories, explanatory models and terminology - aids and pitfalls in the research of Old Norse Mythology.
 • Show author(s) 2004. The View of Blood Vengeance in Medieval Norwegian Sources.
 • Show author(s) 2004. Some mythic motives and patterns in Voluspá.
 • Show author(s) 2004. Oral or scribal variations in Voluspá. A case study in Old Norse poetry.
 • Show author(s) 2004. Norrøne genrar.
 • Show author(s) 2004. Med kva rett kan vi tale om ein norrøn renessanse?
 • Show author(s) 2003. Skaldedikt og eddadikt som kjelde til kristninga i Norden.
 • Show author(s) 2003. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane?
 • Show author(s) 2003. Kontakt mellom nordisk og samisk kultur reflektert i norrøne mytar og religion.
 • Show author(s) 2003. Forskingshistoriske tilbakeblikk og prioriterte forskingsoppgåver.
 • Show author(s) 2003. Early literacy in the North in the light of oral culture.
 • Show author(s) 2002. Snorri's portrayals of women and their literary function.
 • Show author(s) 2001. Some thoughts about Færeyinga saga.
 • Show author(s) 2001. Genealogiane i norrøne kjelder. Ideologi og funksjon.
 • Show author(s) 2001. Fornaldarsogene - vurderinga og vurderingskriteria.
 • Show author(s) 2000. Voluspå– Filologien som basis for teksttolking.
 • Show author(s) 2000. Coexistence of Saami and Norse culture � reflected in and interpreted by Old Norse myths.
 • Show author(s) 2000. Coexistence of Saami and Norse culture – reflected in and interpreted by Old Norse myths.
 • Show author(s) 1999. The saints of the Church and the saints of the people in medieval Norway.
 • Show author(s) 1999. Skaldekunsten � det biletskapande ordet.
 • Show author(s) 1999. Frå munnleg tradisjon til tekst i den norrøne kulturen.
 • Show author(s) 1997. Dei norske røtene,forholdet til Noreg og den islandske identiteten.
 • Show author(s) 1994. Mytar og dikting.
 • Show author(s) 1994. Kvinner som vitne i norske og islandske lover i mellomalderen.
 • Show author(s) 1993. Snorre som forfattar - kjelde i forskinga.
Book review
 • Show author(s) 2020. Carolyne Larrington, Judy Quinn, and Brittany Schorn (eds.), A Handbook to Eddic Poetry: Myths and Legends of Early Scandinavia. Speculum. 847-848.
 • Show author(s) 2020. Ann-Marie Long, Iceland's Relationship with Norway c. 870–c. 1100. Memory, History and Identity. Journal of Northern Studies. 102-104.
 • Show author(s) 2019. [Melding av] Matthew Driscoll, Silvia Hufnagel, Philip Lavender og Beeke Stegmann (red.) The legendary legacy. Transmission and reception of the Fornaldarsögur Norðurlanda. The Viking Collection 24. Historisk Tidsskrift (Norge). 274-280.
 • Show author(s) 2019. [Melding av] Anatoly Liberman: The Saga Mind and the Beginnings of Icelandic Prose. Maal og Minne. 161-166.
 • Show author(s) 2018. [Melding av] Christof Seidler, Das Edda-Project der Brüder Grimm. Hintergrund, Analyse und Einordnung, München: Herbert Utz Verlag 2015. Journal of Northern Studies. 138-141.
 • Show author(s) 2015. Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason (red.) Eddukvæði I–II. Maal og Minne. 147-153.
 • Show author(s) 2013. Ursula Dronke, The Poetic Edda, 3: Mythological Poems, 2. Speculum. 786-788.
 • Show author(s) 2011. Straubhaar, Sandra Ballif: Old Norse Women's Poetry. The Medieval Review. 5 pages.
 • Show author(s) 2011. Rikke Malmros: Vikingernes syn på militær og samfund. Historisk Tidsskrift (Danmark). 267-273.
 • Show author(s) 2009. Reflections on Old Norse Myths, red. Pernille Hermann, Jens Peter Schjødt og Rasmus Tranum Kristensen, Turnhout: Brepols, 2007, 176 s. Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 207-213.
 • Show author(s) 2008. Kennedy, John: Translating the Sagas: Two Hundred Years of Challenge and Response. Medieval Review. 4 pages.
 • Show author(s) 2006. Bokmelding: Ny vitskapleg utgåve av Geisli. Einar Skúlason`s Geisli. A critical Edition. Martin Chase (ed). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 325-328.
 • Show author(s) 2006. Bokmelding av: Klaus von See, Beatrice la Farge, Wolfgang Gerhold, Debora Dusse, Ece Picard, Katja Schulz. Kommentar zu den Liedern der Edda Bd. 4: Heldenlieder. Collegium Medievale. 199-201.
 • Show author(s) 2005. Torfi H. Tulinius: Skáldi∂ í skriftinni – Snorri Sturluson og Egils saga. Maal og Minne. 199-204.
 • Show author(s) 2005. Book Discussion. Hanne Montclair: Lederskapsideologi på Island i det trettende århundret. En analyse av gavegivning, gjestebud og lederfremtoning i islandsk sagamateriale (doctoral thesis, Centre for Viking and Medieval Studies, University of Oslo, 2002, ISBN 82 7477 176 1). Scandinavian Journal of History. 326-331.
 • Show author(s) 2003. Norske Diplom 1301-1310, Edited by Erik Simensen. Corpus Codicum Norwegicorum. Medii Aevi.Quarto Series X. Saga-book/Viking Society for Northern Research. 98-99.
 • Show author(s) 2003. Gudrún Nordal. Tools of Literacy: The Role of Skaldic Verse in Icelandic Textual Culture of the Twelfth and Thirteenth Centuries (bokmelding). Maal og Minne. 106-110.
 • Show author(s) 2002. Thor Heyerdahl og Per Lillieström. Jakten på Odin. På sporet av vår fortid. Maal og Minne. 98-109.
 • Show author(s) 2002. Pseudo-arkeologisk jakt på Odin. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 66-80.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Moving Words in the Nordic Middle Ages: Tracing Literacies, Texts, and Verbal Communities. Brepols.
 • Show author(s) 2015. MEDIEVAL NORDIC LITERATURE IN ITS EUROPEAN CONTEXT. Dreyer Forlag A/S.
 • Show author(s) 2014. Riddarasögur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2013. Dating the Sagas. Reviews and Revisions. Museum Tusculanum Press.
 • Show author(s) 2012. Modes of Authorship in the Middle Ages. Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
 • Show author(s) 2010. Saxo og Snorre. Museum Tusculanums Forlag.
 • Show author(s) 2010. Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. Umeå universitet.
 • Show author(s) 2010. Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols.
 • Show author(s) 2008. Oral art forms and their passage into writing. Museum Tusculanums Forlag.
 • Show author(s) 2002. Ting og tekst. Bryggens Museum.
 • Show author(s) 1997. Middelalderens symboler. Senter for europeiske kulturstudier.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2018. They too. Norm og praksis I behandlinga av kvinner i det norrøne samfunnet. Klassekampen. 16-20.
 • Show author(s) 2003. Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie.
 • Show author(s) 2003. Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie.
 • Show author(s) 2002. Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie. 2-3.
 • Show author(s) 2000. Nøkkel til islendingesagaene. Heimir Pálsson: Nøkkel til islendingesagaene. Norsklæreren. 59-61.
 • Show author(s) 2000. Nøkkel til islendingesagaene. Heimir Pálsson: Nøkkel til islendingesagaene. Norsklæreren. 59-61.
Feature article
 • Show author(s) 2013. Eyvind Fjeld Halvorsen 4/5 1922–19/3 2013. Arkiv för nordisk filologi. 179-181.
 • Show author(s) 2000. Snorres og Heyerdahls tidløse fantasier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) 1998. Clunies Ross, margaret, Prolonged Echoes: Old Norse myths in Medieval Northern Society. Vol. 1: The Mythis. Parergon. 165-171.
 • Show author(s) 1997. Jenny Jochens. Women in Old Norse Society. Maal og Minne. 207-212.
 • Show author(s) 1996. Preben Meulengracht Sørensen: Fortælling og ære: Studier i islendingesagaene, Aarhus universitetsforlag, Aarhus 1993, 390 s. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 194-196.
 • Show author(s) 1994. Soga om Margreta (omsett frå norrønt). Norrøne tekster i utval. 266-276.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2014. Bakgrunnen for kvinnesynet i den norrøne kulturen. 13 pages.
 • Show author(s) 2013. The Dating of the Oldest Sagas about Early Icelanders. 24 pages.
 • Show author(s) 2013. Sagaskrivarane og Bergen. 26 pages.
 • Show author(s) 2013. Sagaskrivarane i Bergen. 26 pages.
 • Show author(s) 2013. Sagalitteraturen. 45 pages.
 • Show author(s) 2013. Remnants of Old Norse Heathendom in Popular Religion in Christian Times. 16 pages.
 • Show author(s) 2013. Female Mourning Songs and Other Lost Oral Poetry in Pre-Christian Nordic Culture. 22 pages.
 • Show author(s) 2013. Edda- og skaldedilting. 61 pages.
 • Show author(s) 2012. The Relationship between Heathens and Christians in Scandinavia in the Time before Christiansation. 20 pages.
 • Show author(s) 2012. The Growth of Consciousness of Fiction in Old Norse Culture. 32 pages.
 • Show author(s) 2012. Norrøn mytologi. 14 pages.
 • Show author(s) 2012. Friðþjófs saga ins frœkna. The connection between the character of the hero and heroine and their success in life. 10 pages.
 • Show author(s) 2010. Memory of the Past and Old Norse Identity. 10 pages.
 • Show author(s) 2010. Kva funksjon har forteljinga om den mytiske fortida hjå Saxo og Snorre? 10 pages.
 • Show author(s) 2010. King Magnús Bareleg's adventures in the West: the making of a King's Saga. 8 pages.
 • Show author(s) 2010. How Did the Arrival of Writing Influence Old Norse Oral Culture? 19 pages.
 • Show author(s) 2010. Forholdet mellom samar og nordmenn i norrøne kjelder. 9 pages.
 • Show author(s) 2009. Ynglinga saga og genreproblematikken. 5 pages.
 • Show author(s) 2009. Vildanden : 1884. 182 pages.
 • Show author(s) 2009. The View of Blood Vengeance in Medieval Norwegian Sources. 14 pages.
 • Show author(s) 2009. The Picture of the World in Old Norse Sources. 7 pages.
 • Show author(s) 2009. Me∂alsnotr skyli manna hverr. 9 pages.
 • Show author(s) 2009. Kva kan vi vite om munnleg tradisjon? 8 pages.
 • Show author(s) 2009. Hvide heste : 1886. 223 pages.
 • Show author(s) 2009. Fruen fra havet : 1888. 150 pages.
 • Show author(s) 2009. Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer. 460 pages.
 • Show author(s) 2009. Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer. 4 pages.
 • Show author(s) 2009. Dikt : 1844-1906. 329 pages.
 • Show author(s) 2009. Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer. 74 pages.
 • Show author(s) 2008. Oral or Scribal Variation in Voluspá. A Case Study in Old Norse Poetry. 19 pages.
 • Show author(s) 2008. Kongs-Emnerne : 1864. 208 pages.
 • Show author(s) 2008. Kjærlighedens komedie : 1862. 279 pages.
 • Show author(s) 2008. Introduction. 5 pages.
 • Show author(s) 2008. En folkefiende : 1882. 157 pages.
 • Show author(s) 2008. Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer. 547 pages.
 • Show author(s) 2007. Samekvinner i norrøne kjelder. 7 pages.
 • Show author(s) 2007. Sagaliteratur. 50 pages.
 • Show author(s) 2007. Med kva rett kan vi tale om ein norrøn renessanse? 15 pages.
 • Show author(s) 2007. Kristninga av samane i lærebøker og faglitteratur – og kva kjeldene frå mellomalderen seier. 16 pages.
 • Show author(s) 2007. Edda und Skaldendichtung. 66 pages.
 • Show author(s) 2006. Theories, explanatory models and terminology. Possibilities and problems in research on Old Norse mythology. 4 pages.
 • Show author(s) 2006. The Treatment of the Supernatural and the Fantastic in Different Saga Genres.
 • Show author(s) 2006. Innleiing. 4 pages.
 • Show author(s) 2006. Inngangur. 4 pages.
 • Show author(s) 2005. Kvinnesynet til Sighvatr skáld. 4 pages.
 • Show author(s) 2005. Færeyinga saga – a Fine Piece of Literature in Pieces. 9 pages.
 • Show author(s) 2005. "Barn skal eigi lata dœya handa millim". Um fátækra kvenna börn á milli tveggja si∂a. 10 pages.
 • Show author(s) 2003. Fornaldarsogene – vurderinga og vurderingskriteria. 11 pages.
 • Show author(s) 2003. Erkebispesetet i Nidaros – arnestad og verkstad for olavslitteraturen. -352 pages.
 • Show author(s) 2002. Voluspá – skaping, kvinner og kaos. 16 pages.
 • Show author(s) 2002. Skaldekunsten – det biletskapande ordet. 13 pages.
 • Show author(s) 2002. Kvinnenamn og kvinnesyn i den norrøne kulturen. 5 pages.
 • Show author(s) 2002. Austr sat in aldna... Giantesses and female powers in Voluspá. 11 pages.
 • Show author(s) 2001. Skaping og undergang i V*luspá. 13 pages.
 • Show author(s) 2001. Holdninga til erotikk i norrøn dikting. 13 pages.
 • Show author(s) 2000. Kåre Lundens forhold til sagakvinnene � eit kjærleikshat? 8 pages.
 • Show author(s) 2000. Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra? 18 pages.
 • Show author(s) 2000. Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra? 18 pages.
 • Show author(s) 2000. Introducción [til Saga de los Habitantes de Eyr]. 1 pages.
 • Show author(s) 2000. Introducción [til Saga de los Habitantes de Eyr]. 1 pages.
 • Show author(s) 2000. Den latinspråklege historieskrivinga og den norrøne tradisjonen: ulike teknikkar og ulike krav. 17 pages.
 • Show author(s) 1998. Vurderinga av norrøn litteratur gjennom tidene. 20 pages.
 • Show author(s) 1998. Kvinnesynet og forståinga av biologisk arv i den norrøne kulturen. 18 pages.
 • Show author(s) 1998. Eyvind Finnsson Skaldaspiller - liv og dikting. 14 pages.
 • Show author(s) 1997. Legender, helgenkult og misjonsstrategi i kristningstida. 25 pages.
 • Show author(s) 1997. Introduction. 9 pages.
 • Show author(s) 1997. Heiden kult som kan knytast til holer og hellerar. 9 pages.
 • Show author(s) 1996. Var Håvamål kjent i Bergen på 1500-talet? Frejas psalter-festskrift til Jonna Louis-Jensen den 21.oktober 1996.
 • Show author(s) 1996. The perception of the Saamis and their religion in Old Norse sources. 20 pages.
 • Show author(s) 1996. Islendingesoge, forfattarane og samtida - Rammetekst. 2 pages.
 • Show author(s) 1995. Sagarealismen. -12 pages.
 • Show author(s) 1995. Kristusframstillinga i den tidlege norrøne diktinga. -13 pages.
 • Show author(s) 1995. Den tidlige norrøne diktinga som kjelde til møtet mellom heidendom og kristendom. -13 pages.
 • Show author(s) 1994. Women and Old Norse narrative. 17 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) 2018. [Review of] Christof Seidler, Das Edda-Projekt der Brüder Grimm. Hintergrund, Analyse und Einordnung, München: Herbert Utz Verlag, 2015. Journal of Northern Studies. 138-141.
Chapter
 • Show author(s) 2014. Minnetale over Professor Dr. Philos. Eyvind Fjeld Halvorsen. 136-142. In:
  • Show author(s) 2014. Årbok 2013. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)