Home
 • E-mailElse.Mundal@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Mundal, Else; Mulligan, Amy. 2019. Moving Words in the Nordic Middle Ages: Tracing Literacies, Texts, and Verbal Communities. Brepols. 353 pages. ISBN: 9782503578101.
 • Mundal, Else. 2015. MEDIEVAL NORDIC LITERATURE IN ITS EUROPEAN CONTEXT. Dreyer Forlag A/S. 288 pages. ISBN: 9788282650724.
 • Johansson, Karl G.; Mundal, Else. 2014. Riddarasögur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia. Novus Forlag. 354 pages. ISBN: 978-82-7099-806-7.
 • Mundal, Else. 2013. Dating the Sagas. Reviews and Revisions. 218 pages. ISBN: 9788763538992.
 • Rankovic, Slavica; Budal, Ingvil Brugger; Conti, Aidan Keally; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2012. Modes of Authorship in the Middle Ages. 427 pages. ISBN: 978-0888448224.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Friis-Jensen, Karsten; Mundal, Else. 2010. Saxo og Snorre. Museum Tusculanums Forlag. 254 pages. ISBN: 978-87-635-3124-5.
 • Mundal, Else; Rydving, Håkan. 2010. Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. 305 pages. ISBN: 978-91-7459-051-7.
 • Rankovic, Slavica; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2010. Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols. 488 pages. ISBN: 978-2-503-53407-7.
 • Mundal, Else; Wellendorf, Jonas. 2008. Oral art forms and their passage into writing. Museum Tusculanums Forlag. 241 pages. ISBN: 978-87-635-0504-8.
 • Mundal, Else. 2006. Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og nordiske kontekst. 294 pages. ISBN: 9979-9649-2-8.
 • Mundal, Else; Ågotnes, Anne. 2002. Ting og tekst. 158 pages. ISBN: 82-90289-80-4.
 • Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1999. Norm og praksis i middelalderen, Kulturtekster nr. 8. ISBN: 82-91320-18-7.
 • Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1999. Kulturstudier nr. 14.
 • Christensson, A.; Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1997. Middelalderens symboler.
 • Christensson, Ann; Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1997. Middelalderens symboler. ISBN: 82-91320-16-0.
 • Christensson, Ann; Øye, Ingvild; Mundal, Else. 1997. Middelalderens symboler; Kulturtekster. ISBN: 82-91320-16-0.
 • Fidjestøl, Bjarne; Haugen, Odd Einar; Mundal, Else. 1997. Selected papers. 406 pages. ISBN: 87-7838-275-0.
 • Haugen, Odd Einar; Mundal, Else. 1997. Selected papers. ISBN: 87-7838-275-0.
Journal articles
 • Mundal, Else. 2018. Sami Sieidis in a Nordic Context? Journal of Northern Studies. 12: 11-20.
 • Mundal, Else. 2018. They too. Norm og praksis I behandlinga av kvinner i det norrøne samfunnet. Klassekampen. 16-20. Published 2018-11-28.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Mundal, Else. 2018. Tidseininga fimt, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. Maal og Minne. 2. 83-114.
 • Mundal, Else. 2017. Når den “rette” teksten er rang. Tolkinga av tilnamnet til kongssonen Sigurd Rise. Scandinavian Philology. 15: 248-260.
 • Mundal, Else. 2015. Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason (red.) Eddukvæði I–II. Maal og Minne. 2. 147-153.
 • Mundal, Else. 2013. Eyvind Fjeld Halvorsen 4/5 1922–19/3 2013. Arkiv för nordisk filologi. 179-181.
 • Mundal, Else. 2013. Ursula Dronke, The Poetic Edda, 3: Mythological Poems, 2. Speculum. 88: 786-788.
 • Mundal, Else. 2011. Straubhaar, Sandra Ballif: Old Norse Women's Poetry. The Medieval Review. 5 pages.
 • Mundal, Else. 2011. Rikke Malmros: Vikingernes syn på militær og samfund. Historisk Tidsskrift (Danmark). 111: 267-273.
 • Mundal, Else. 2010. MEMORY OF THE PAST AND OLD NORSE IDENTITY. Later Medieval Europe. 4: 463-472.
 • Mundal, Else. 2009. Rekonstruksjonar av norrønne skaldedikt og andre rekonstruksjonar på usikkert grunnlag. Maal og Minne. 2009: 114-119.
 • Mundal, Else. 2009. Reflections on Old Norse Myths, red. Pernille Hermann, Jens Peter Schjødt og Rasmus Tranum Kristensen, Turnhout: Brepols, 2007, 176 s. Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 59/2008: 207-213.
 • Mundal, Else. 2009. The Relationship between Sami and Nordic Peoples Expressed in Terms of Family Associations. Journal of Northern Studies. 25-37.
 • Mundal, Else. 2008. Kennedy, John: Translating the Sagas: Two Hundred Years of Challenge and Response. Medieval Review. 4 pages.
 • Mundal, Else. 2006. Bokmelding av: Klaus von See, Beatrice la Farge, Wolfgang Gerhold, Debora Dusse, Ece Picard, Katja Schulz. Kommentar zu den Liedern der Edda Bd. 4: Heldenlieder. Collegium Medievale. 19: 199-201.
 • Mundal, Else. 2006. Bokmelding: Ny vitskapleg utgåve av Geisli. Einar Skúlason`s Geisli. A critical Edition. Martin Chase (ed). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3: 325-328.
 • Mundal, Else. 2006. Literacy - kva talar vi eigentleg om? Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok. 56. 119-126.
 • Mundal, Else. 2005. Torfi H. Tulinius: Skáldi∂ í skriftinni – Snorri Sturluson og Egils saga. Maal og Minne. 199-204.
 • Mundal, Else. 2005. Book Discussion. Hanne Montclair: Lederskapsideologi på Island i det trettende århundret. En analyse av gavegivning, gjestebud og lederfremtoning i islandsk sagamateriale (doctoral thesis, Centre for Viking and Medieval Studies, University of Oslo, 2002, ISBN 82 7477 176 1). Scandinavian Journal of History. 30: 326-331.
 • Mundal, Else. 2003. Sigurðr hrísi eller Sigurðr risi. Nordica Bergensia. 29: 5-13.
 • Mundal, Else. 2003. Gudrún Nordal. Tools of Literacy: The Role of Skaldic Verse in Icelandic Textual Culture of the Twelfth and Thirteenth Centuries (bokmelding). Maal og Minne. 1. 106-110.
 • Mundal, Else. 2003. Norske Diplom 1301-1310, Edited by Erik Simensen. Corpus Codicum Norwegicorum. Medii Aevi.Quarto Series X. Saga-book/Viking Society for Northern Research. XXVII: 98-99.
 • Mundal, Else. 2003. Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie. 1.
 • Mundal, Else. 2003. Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie. 2.
 • Mundal, Else. 2003. Mageplask i Mimes brønn. Nokre refleksjonar kring tverrfagleg forsking i tilknyting til Brit Solli: Seid, myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes verden. Maal og Minne. 1. 36-48.
 • Mundal, Else. 2002. Children, Parents and Society as Reflected in Old Norse Sources. Nordica Bergensia. 27: 175-191.
 • Mundal, Else. 2002. Genealogiane i norrøne kjelder – ideologi og funksjon. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. XXXVIII: 57-64.
 • Mundal, Else. 2002. Vikingane kjende godt til samane. Daerpies Dierie. 4. 2-3.
 • Mundal, Else; Hovdhaugen, Even; Keller, Christian; Stalsberg, Anne; Steinsland, Gro. 2002. Pseudo-arkeologisk jakt på Odin. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 3 og 4. 66-80.
 • Mundal, Else; Hovdhaugen, Even; Keller, Christian; Stalsberg, Anne; Steinsland, Gro. 2002. Thor Heyerdahl og Per Lillieström. Jakten på Odin. På sporet av vår fortid. Maal og Minne. 1. 98-109.
 • Mundal, Else. 2001. Om manndómr og meydómr. Språket som kjelde til synet på kvinne og mann. Nordica Bergensia. 25: 103-125.
 • Mundal, Else. 2000. The Idea of the Good. Frands Herschend. The Idea of the Good in Late Iron Age Society. Collegium Medievale. vol. 12/1999: 85-94.
 • Mundal, Else. 2000. Nøkkel til islendingesagaene. Heimir Pálsson: Nøkkel til islendingesagaene. Norsklæreren. 5. 59-61.
 • Mundal, Else. 2000. Nøkkel til islendingesagaene. Heimir Pálsson: Nøkkel til islendingesagaene. Norsklæreren. 5. 59-61.
 • Mundal, Else. 2000. Bjarnar saga hítdœlakappa. Svak soge med interessante sider. Nordica Bergensia. 187-203.
 • Mundal, Else. 2000. Jón Karl Helgason: The Rewriting of Njáls saga. Translation, Ideology and Icelandic Sagas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3. 290-293.
 • Mundal, Else. 2000. Margaret Clunies Ross. Prolonged Echoes: Old Norse Myths in Medieval Northern Society. Maal og Minne. 105-110.
 • Mundal, Else. 2000. Medieval Arthurian Texts from Iceland, Norway and Sweden. Marianne Kalinke (ed), Norse Romance vol. I. The Tristan Legend; Norse Romance vol. II. The Knights of the Round Table. Collegium Medievale. 13: 251-255.
 • Mundal, Else. 2000. The Idea of the Good. Frands Herschend. The Idea of the Good in Late Iron Age Society. Collegium Medievale. vol. 12/1999: 85-94.
 • Mundal, Else. 2000. Margaret Clunies Ross. Prolonged Echoes: Old Norse Myths in Medieval Northern Society. Maal og Minne. 105-110.
 • Mundal, Else. 2000. Jón Karl Helgason: The Rewriting of Njáls saga. Translation, Ideology and Icelandic Sagas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3. 290-293.
 • Mundal, Else. 2000. Medieval Arthurian Texts from Iceland, Norway and Sweden. Marianne Kalinke (ed), Norse Romance vol. I. The Tristan Legend; Norse Romance vol. II. The Knights of the Round Table. Collegium Medievale. 13: 251-255.
 • Mundal, Else. 2000. Bjarnar saga hítd�lakappa. Svak soge med interessante sider. Nordica Bergensia. 187-203.
 • Mundal, Else; Hovdhaugen, Even; Stalsberg, Anne. 2000. Snorres og Heyerdahls tidløse fantasier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2000-12-16.
 • Mundal, Else; Hovdhaugen, Even; Stalsberg, Anne. 2000. Snorres og Heyerdahls tidløse fantasier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2000-12-16.
 • Mundal, Else. 1999. Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen. Kvinneforskning. 2/99. 65-78.
 • Mundal, Else. 1998. Framveksten av den islandske identiteten, dei norske røtene og forholdet til Noreg. Collegium Medievale. 10 1997: 7-29.
 • Mundal, Else. 1998. Clunies Ross, margaret, Prolonged Echoes: Old Norse myths in Medieval Northern Society. Vol. 1: The Mythis. Parergon. 165-171.
 • Mundal, Else. 1998. Androgyny as an image of chaos in Old Norse mythology. Maal og Minne. 1-9.
 • Mundal, Else. 1998. Norsk litteratur i seinmellomalderen. Prismet. 5. 217-226.
 • Mundal, Else. 1997. Sjelsførestellingane i den heidne norrøne kulturen, i: Kropp og sjel i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens museum. XI. 7-30.
Reports and theses
 • Thorvaldsen, Bernt Øyvind; Mundal, Else. 2007. Svá er sagt í fornum vísindum: Tekstualiseringen av de mytologiske eddadikt. 296 pages.
 • Wellendorf, Jonas; Mundal, Else. 2007. Kristelig visionslitteratur i norrøn tradition. 423 pages.
 • Heide, Eldar; Mundal, Else. 2006. Gand, seid og åndevind. Universitetet Bergen, Bergen. 341 pages.
 • Mundal, Else. 2003. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane? http://www.stfk.no. MANGLER.
 • Mundal, Else. 2001. Snorri and Voluspá. In: Compendium 5, Viking Mentality: Translated Papers. MANGLER. 13 pages.
 • Mundal, Else. 2000. Snorri and Voluspá. In: Compendium 5, Viking Mentality: Translated Papers. University of Oslo, Center for Viking and Medieval Studies, Oslo. 13 pages.
 • Mundal, Else; Øye, Ingvild. 1999. -. Senter for europiske kulturstudier, UiB.
Book sections
 • Mundal, Else. 2018. II: 45 Origins. II: 45, pages 737-743. In:
  • Glauser, Jürg; Hermann, Pernille; Mitchell, Stephen A. 2018. Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches. Walter de Gruyter. 1163 pages. ISBN: 978-3-11-044020-1.
 • Mundal, Else. 2018. To what degree did written texts change oral performance? Media, pages 109-120. In:
  • Heslop, Kate; Glauser, Jürg. 2018. RE:writing: Medial perspectives on textual culture in the Icelandic Middle Ages. Chronos Verlag. 328 pages. ISBN: 978-3-0340-1029-0.
 • Mundal, Else. 2018. Reykholt and its Literary Environment in the First Half of the Thirteenth Century. artikkel, pages 409-439. In:
  • Sveinbjarnardóttir, Guðrún; Þorláksson, Helgi. 2018. Snorri Sturluson and Reykholt. The Author and Magnate, his Life, Works and Environment at Rekholt in Iceland. Museum Tusculanums Forlag. 488 pages. ISBN: 9788763546126.
 • Mundal, Else. 2017. Om øuktliki og hærliki. To kapittel om vanskapte born i Eldre Eidsivatingslov. Same som tittel, pages 223-227. In:
  • Müller-Wille, Klaus; Heslop, Kate; Richter, Anna Katharina; Rösli, Lukas. 2017. Skandinavische Schriftlandschaften. Vänbok till Jürg Glauser. Narr Francke Attempto Verlag. 329 pages. ISBN: 978-3-7720-8628-1.
 • Mundal, Else. 2017. Avaldsnes and Kormt in Old Norse Written Sources. Section A: Scholarly Background, pages 35-52. In:
  • Skre, Dagfinn. 2017. Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter. 897 pages. ISBN: 978-3-11-042108-8.
 • Mundal, Else. 2016. “At læra prest til kirkju”. Islandske prestar i ufridom. “At læra prest til kirkju”. Islandske prestar i ufridom., pages 277-288. In:
  • Berntson, Martin; Ciardi, Anna Minara. 2016. Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till Professor Bertil Nilsson. 487 pages. ISBN: 978-91-7580-792-8.
 • Mundal, Else. 2016. Creation of Identity in the Viking World. Creation of Identity in the Viking World, pages 147-151. In:
  • Turner, Val E.; Owen, Olwyn A.; Waugh, Doreen J. 2016. Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick. 300 pages. ISBN: 978-0-9932740-3-9.
 • Mundal, Else. 2016. Textuality and the Oral-Written Continuum in Old Norse Culture. Plenary Paper, pages 21-34. In:
  • Hirvonen, Pia; Rellstab, Daniel; Siponkoski, Nestori. 2016. Teksti ja tekstuaalisuus. Text och textualitet. Text and Textuality. Text und Textualität. 465 pages. ISBN: 978-952-68538-2-6.
 • Mundal, Else. 2015. ‘Svá kona sem karlmaðr.’ Women in Old Norse Society. ‘svá kona sem karlmaðr.’ Women in Old Norse Society, pages 227-239. In:
  • Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset; Larsen, Janicke. 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. 341 pages. ISBN: 978-82-90273-89-2.
 • Mundal, Else. 2015. Medieval Nordic Literature in its European Context. Introductory Remarks. Medieval Nordic Literature in its European Context. Introductory Remarks, pages 9-20. In:
  • Mundal, Else. 2015. MEDIEVAL NORDIC LITERATURE IN ITS EUROPEAN CONTEXT. Dreyer Forlag A/S. 288 pages. ISBN: 9788282650724.
 • Mundal, Else; Jaeger, C. Stephen. 2015. Obscurities in Skaldic and Latin Poetry. Obscurities in Skaldic and Latin Poetry, pages 21-49. In:
  • Mundal, Else. 2015. MEDIEVAL NORDIC LITERATURE IN ITS EUROPEAN CONTEXT. Dreyer Forlag A/S. 288 pages. ISBN: 9788282650724.
 • Mundal, Else. 2014. Minnetale over Professor Dr. Philos. Eyvind Fjeld Halvorsen. Minnetaler, pages 136-142. In:
  • Astad, Anne-Marie. 2014. Årbok 2013. Novus Forlag. 402 pages. ISBN: 978-82-7099-789-3.
 • Mundal, Else. 2014. Bakgrunnen for kvinnesynet i den norrøne kulturen. Kapittel 15, pages 324-336. In:
  • Coleman, Nancy L.; Løkka, Nanna. 2014. Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor. Scandinavian Academic Press. 381 pages. ISBN: 978-82-304-0129-3.
 • Mundal, Else. 2014. Introduction [to Riddarasǫgur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia]. Introduction, pages 9-16. In:
  • Johansson, Karl G.; Mundal, Else. 2014. Riddarasögur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia. Novus Forlag. 354 pages. ISBN: 978-82-7099-806-7.
 • Mundal, Else. 2013. The Dating of the Oldest Sagas about Early Icelanders. The Dating of the Oldest Sagas about Early Icelanders, pages 31-54. In:
  • Mundal, Else. 2013. Dating the Sagas. Reviews and Revisions. 218 pages. ISBN: 9788763538992.
 • Mundal, Else. 2013. Sagaskrivarane og Bergen. Sagaskrivarane og Bergen, pages 174-199. In:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 pages. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Mundal, Else. 2013. Remnants of Old Norse Heathendom in Popular Religion in Christian Times. Remnants of Old Norse Heathendom in Popular Religion in Christian Times, pages 7-22. In:
  • Jørgensen, Torstein; Jensen, Kurt Villads; Salonen, Kirsi. 2013. Medieval Christianity in the North. Brepols. 312 pages. ISBN: 978-2-503-54048-1.
 • Mundal, Else. 2013. Sagalitteraturen. Kpittel 8, pages 418-462. In:
  • Haugen, Odd Einar. 2013. Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. 797 pages. ISBN: 978-82-450-1109-8.
 • Mundal, Else. 2013. Edda- og skaldedilting. Kapittel 7, pages 356-416. In:
  • Haugen, Odd Einar. 2013. Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. 797 pages. ISBN: 978-82-450-1109-8.
 • Mundal, Else. 2013. Female Mourning Songs and Other Lost Oral Poetry in Pre-Christian Nordic Culture. Female Mourning Songs and Other Lost Oral Poetry in Pre-Christian Nordic Culture, pages 367-388. In:
  • Mortensen, Lars Boje; Lehtonen, Tuomas. 2013. The Performance of Christian and Pagan Storyworlds: Non-Canonical Chapters of the History of Nordic Medieval Literature. Brepols. 448 pages. ISBN: 9782503542362.
 • Mundal, Else. 2013. Introduction. Introduction, pages 1-8. In:
  • Mundal, Else. 2013. Dating the Sagas. Reviews and Revisions. 218 pages. ISBN: 9788763538992.
 • Mundal, Else. 2013. Sagaskrivarane i Bergen. Kapittel 11, pages 174-199. In:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 pages. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Mundal, Else. 2012. Friðþjófs saga ins frœkna. The connection between the character of the hero and heroine and their success in life. artikkel, pages 148-157. In:
  • Jackson, Tatjana N.; Melnikova, Elena A. 2012. Skemmtiligastar Lygisögur. Studies in Honour of Galina Glazyrina. 246 pages. ISBN: 978-5-91244-059-5.
 • Mundal, Else. 2012. Modes of Authorship and Types of Text. Modes of Authorship and Types of Text, pages 211-226. In:
  • Rankovic, Slavica; Budal, Ingvil Brugger; Conti, Aidan Keally; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2012. Modes of Authorship in the Middle Ages. 427 pages. ISBN: 978-0888448224.
 • Mundal, Else. 2012. The Growth of Consciousness of Fiction in Old Norse Culture. The Growth of Consciousness of Fiction in Old Norse Culture, pages 167-198. In:
  • Mortensen, Lars Boje; Agapitos, Panagiotis. 2012. Medieval Narratives between History and Fiction: From Centre to the Periphery of Europe, c. 1100–1400. Museum Tusculanums Forlag. 389 pages. ISBN: 978–87–635–3809–1.
 • Mundal, Else. 2012. The Relationship between Heathens and Christians in Scandinavia in the Time before Christiansation. Part 1, chapter 4, pages 70-89. In:
  • Melve, Leidulf; Sønnesyn, Sigbjørn. 2012. The Creation of Medieval Northern Europe. Essays in honour of Sverre Bagge. Dreyer Forlag A/S. 401 pages. ISBN: 978-82-8265-062-5.
 • Mundal, Else. 2012. Norrøn mytologi. Norrøn mytologi, pages 193-206. In:
  • Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter; Kjus, Audun. 2012. P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. 283 pages. ISBN: 978 82 8265 038 0.
 • Mundal, Else. 2011. “Troða halir helveg”. “Triða halir helveg”, pages 276-283. In:
  • Gvozdetskaja, Natalja Yu.; Konovalova, Irina G.; Melnikova, Elena A.; Podossinov, Alexandr V. 2011. Stanzas of Friendship. Studies in Honour of Tajana N. Jackson. Rossijskaja akademija nauk / Russian Academy of Sciences. ISBN: 978-5-91244-053-3.
 • Mundal, Else. 2011. Death as an Omen. Death as an Omen, pages 310-319. In:
  • Sigmundsson, Svavar. 2011. Viking Settlements and Viking Society: Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16-23 August 2009. University of Iceland Press. 511 pages. ISBN: 978-9979-54-923-9.
 • Mundal, Else. 2011. Íslendingabók. The Creation of an Icelandic Christian Identity. Chapter 6, pages 111-121. In:
  • Garipzanov, Ildar. 2011. Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery: Early History Writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070–1200). Brepols. 294 pages. ISBN: 9782503533674.
 • Mundal, Else. 2011. Hvítramannaland and Other Fictional Islands in the Sea. Hvítramannaland and Other Fictional Islands in the Sea, pages 81-87. In:
  • Jørgensen, Torstein; Jaritz, Gerhard. 2011. Isolated Islands in Medieval Nature, Culture and Mind. Central European University Press. 146 pages. ISBN: 978-615-5053-24-5.
 • Mundal, Else. 2010. Sæmundr Sigfússon inn fróði. Sæmundr Sigfússon inn fróði, pages . In:
  • Graeme, Dunphy. 2010. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill Academic Publishers. 1832 pages. ISBN: 978-90-04-18464-0.
 • Mundal, Else. 2010. Sturlunga Saga. Sturlunga Saga, pages . In:
  • Graeme, Dunphy. 2010. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill Academic Publishers. 1832 pages. ISBN: 978-90-04-18464-0.
 • Mundal, Else. 2010. Færeyinga Saga. Færeyinga Saga, pages . In:
  • Graeme, Dunphy. 2010. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill Academic Publishers. 1832 pages. ISBN: 978-90-04-18464-0.
 • Mundal, Else. 2010. Knýtlinga Saga. Knýtlinga Saga, pages . In:
  • Graeme, Dunphy. 2010. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill Academic Publishers. 1832 pages. ISBN: 978-90-04-18464-0.
 • Mundal, Else. 2010. Orkneyinga Saga. Orkneyinga Saga, pages . In:
  • Graeme, Dunphy. 2010. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill Academic Publishers. 1832 pages. ISBN: 978-90-04-18464-0.
 • Mundal, Else. 2010. Jómsvíkinga Saga. Jómsvíkínga Saga, pages . In:
  • Graeme, Dunphy. 2010. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill Academic Publishers. 1832 pages. ISBN: 978-90-04-18464-0.
 • Mundal, Else. 2010. Ari Þorgilsson inn fróði. Ari Þorgilsson inn fróði, pages . In:
  • Graeme, Dunphy. 2010. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Brill Academic Publishers. 1832 pages. ISBN: 978-90-04-18464-0.
 • Mundal, Else. 2010. How Did the Arrival of Writing Influence Old Norse Oral Culture? How Did the Arrival of Writing Influence Old Norse Oral Culture?, pages 163-181. In:
  • Rankovic, Slavica; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2010. Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols. 488 pages. ISBN: 978-2-503-53407-7.
 • Mundal, Else. 2010. Scandinavian idols. Scandinavian idols, pages 1483-1485. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Mundal, Else. 2010. prima signatio. prima signatio, pages 1357-1358. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Mundal, Else. 2010. fylgja. fylgja, pages 679-679. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Mundal, Else. 2010. Kva funksjon har forteljinga om den mytiske fortida hjå Saxo og Snorre? Kva funksjon har forteljinga om den mytiske fortida hjå Saxo og Snorre?, pages 231-240. In:
  • Jørgensen, Jon Gunnar; Friis-Jensen, Karsten; Mundal, Else. 2010. Saxo og Snorre. Museum Tusculanums Forlag. 254 pages. ISBN: 978-87-635-3124-5.
 • Mundal, Else. 2010. Forholdet mellom samar og nordmenn i norrøne kjelder. Forholdet mellom samar og nordmenn i norrøne kjelder, pages 135-143. In:
  • Mundal, Else; Rydving, Håkan. 2010. Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. 305 pages. ISBN: 978-91-7459-051-7.
 • Mundal, Else. 2010. Memory of the Past and Old Norse Identity. E. Constructing the Past, pages 463-472. In:
  • Dolezalova, Lucie. 2010. The Making of memory in the Middle Ages. Brill Academic Publishers. 499 pages. ISBN: 978-90-04-17925-7.
 • Mundal, Else. 2010. King Magnús Bareleg's adventures in the West: the making of a King's Saga. 24, pages 240-247. In:
  • Sheehan, John; Corráin, Donnachadh Ó. 2010. The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, 18-27 August 2005. Four Courts Press. 569 pages. ISBN: 978-1-84682-101-1.
 • Mundal, Else; Rydving, Håkan. 2010. Føreord. føreord, pages 7-8. In:
  • Mundal, Else; Rydving, Håkan. 2010. Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. 305 pages. ISBN: 978-91-7459-051-7.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. 2009. Dikt : 1844-1906. Kommentarer, pages 7-335. In:
  • 2009. Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. 329 pages. ISBN: 9788203190087.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. 2009. Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer. Kommentarer, pages 343-416. In:
  • 2009. Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. 329 pages. ISBN: 9788203190087.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. 2009. Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer. Kommentarer, pages 339-342. In:
  • 2009. Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. 329 pages. ISBN: 9788203190087.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. 2009. Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer. Kommentarer, pages 417-876. In:
  • 2009. Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. 329 pages. ISBN: 9788203190087.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. 2009. Hvide heste : 1886. Kommentarer, pages 189-411. In:
  • Ystad, Vigdis. 2009. Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. 588 pages. ISBN: 978-82-0319005-6.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. 2009. Vildanden : 1884. Kommentarer, pages 7-188. In:
  • Ystad, Vigdis. 2009. Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. 588 pages. ISBN: 978-82-0319005-6.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. 2009. Fruen fra havet : 1888. 413-562. In:
  • Ystad, Vigdis. 2009. Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. 588 pages. ISBN: 978-82-0319005-6.
 • Mundal, Else. 2009. The Picture of the World in Old Norse Sources. Kapittel, pages 39-45. In:
  • Jaritz, Gerhard; Kreem, Juhan. 2009. The Edges of the Medieval World. Central European University Press. 250 pages. ISBN: 978-963-9776-45-6.
 • Mundal, Else. 2009. Kva kan vi vite om munnleg tradisjon? Kva kan vi vite om munnleg tradisjon?, pages 704-711. In:
  • Ney, Agneta; Williams, Henrik; Charpentier Ljungqvist, Fredrik. 2009. Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint Papers of the 14th International Saga Conference. ISBN: 9789197832908.
 • Mundal, Else. 2009. Me∂alsnotr skyli manna hverr. Me∂alsnotr skyli manna hverr, pages 279-287. In:
  • Eggertsdóttir, Margrét; Sigurjónsson, Árni; Grímsdóttir, Ása; Nordal, Gu∂rún; Gunnlaugsson, Gu∂var∂ur Már. 2009. Greppaminni. Rit til hei∂urs Vésteini Ólasyni sjötugum. 480 pages. ISBN: 978-9979-66-241-9.
 • Mundal, Else. 2009. The View of Blood Vengeance in Medieval Norwegian Sources. The View of Blood Vengeance in Medieval Norwegian Sources, pages 139-152. In:
  • Sausverde, Erika; Steponaviciute, Ieva. 2009. Approaching the Viking Age. 216 pages. ISBN: 978-9955-33-492-7.
 • Mundal, Else. 2009. Ynglinga saga og genreproblematikken. Ynglinga saga og genreproblematikken, pages 61-65. In:
  • Ney, Agneta; Jakobsson, Ármann; Lassen, Annette. 2009. Fornaldarsagaerne. Myter og virkelighed. Museum Tusculanums Forlag. 385 pages. ISBN: 978-87-635-2579-4.
 • Bagge, Sverre H.; Bakken, Kristin; Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Aarseth, Asbjørn. 2008. Kongs-Emnerne : 1864. Kommentarer, pages 337-544. In:
  • 2008. Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co. 279 pages.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. 2008. En folkefiende : 1882. Kommentarer, pages 581-737. In:
  • 2008. Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. 177 pages.
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis. 2008. Kjærlighedens komedie : 1862. Kommentarer, pages 57-335. In:
  • 2008. Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co. 279 pages.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. 2008. Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer. 113-659. In:
  • 2008. Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13. Aschehoug & Co. 547 pages.
 • Mundal, Else. 2008. Introduction. Introduction, pages 1-5. In:
  • Mundal, Else; Wellendorf, Jonas. 2008. Oral art forms and their passage into writing. Museum Tusculanums Forlag. 241 pages. ISBN: 978-87-635-0504-8.
 • Mundal, Else. 2008. Oral or Scribal Variation in Voluspá. A Case Study in Old Norse Poetry. Kapittel, pages 209-227. In:
  • Mundal, Else; Wellendorf, Jonas. 2008. Oral art forms and their passage into writing. Museum Tusculanums Forlag. 241 pages. ISBN: 978-87-635-0504-8.
 • Mundal, Else. 2007. Kristninga av samane i lærebøker og faglitteratur – og kva kjeldene frå mellomalderen seier. sjå tittel, pages 110-125. In:
  • Lyngman, Susanne. 2007. Om sørsamisk historie. Foredrag fra seminar på Røros 2006 og Trondheim 2007. ISBN: 978-82-993781-5-4.
 • Mundal, Else. 2007. Edda und Skaldendichtung. 5, pages 275-340. In:
  • Haugen, Odd Einar. 2007. Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter. 656 pages. ISBN: 978-3-11-018486-0.
 • Mundal, Else. 2007. Sagaliteratur. 6, pages 341-390. In:
  • Haugen, Odd Einar. 2007. Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter. 656 pages. ISBN: 978-3-11-018486-0.
 • Mundal, Else. 2007. Med kva rett kan vi tale om ein norrøn renessanse? Med kva rett kan vi tale om ein norrøn renessanse?, pages 25-39. In:
  • Johansson, Karl G. 2007. Den Norröna renässansen. Reykholt, Norden och Europa 1150–1300. 206 pages. ISBN: 978-9979-9649-3-3.
 • Mundal, Else. 2007. Samekvinner i norrøne kjelder. Samekvinner i norrøne kjelder, pages 29-35. In:
  • Stenfjell, Brit Inger G. 2007. Åarjel-saemieh. Samer i sør. Årbok nr. 9. 154 pages. ISBN: 978-82-993781-7-8.
 • Mundal, Else. 2006. Theories, explanatory models and terminology. Possibilities and problems in research on Old Norse mythology. Kapittel, pages 285-288. In:
  • Andrén, Anders; Jennbert, Kristina; Raudvere, Catharina. 2006. Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions. An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. Nordic Academic Press. 416 pages. ISBN: 91-89116-81-X.
 • Mundal, Else. 2006. Innleiing. forord, pages 5-8. In:
  • Mundal, Else. 2006. Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og nordiske kontekst. 294 pages. ISBN: 9979-9649-2-8.
 • Mundal, Else. 2006. Inngangur. forord, pages 9-12. In:
  • Mundal, Else. 2006. Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og nordiske kontekst. 294 pages. ISBN: 9979-9649-2-8.
 • Mundal, Else. 2006. The Treatment of the Supernatural and the Fantastic in Different Saga Genres. -. In:
  • McKinnel, John; Ashurst, David; Kick, Donata. 2006. The Fantastic in Old Norse/Icelandic literature. 1131 pages. ISBN: 0-9553335-0-4.
 • Mundal, Else. 2005. Øyvind Finnsson Skaldespiller. leksikonartikkel, pages . In:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2005. Norsk biografisk leksikon bind 10. ISBN: 82-573-1012-3.
 • Mundal, Else. 2005. "Barn skal eigi lata dœya handa millim". Um fátækra kvenna börn á milli tveggja si∂a. 1, pages 17-26. In:
  • Jakobsson, Ármann; Tulinius, Torfi H. 2005. Mi∂aldabörn. 142 pages. ISBN: 9979-54-645-X.
 • Mundal, Else. 2005. Færeyinga saga – a Fine Piece of Literature in Pieces. Chapter 4, pages 43-51. In:
  • Mortensen, Andras; Arge, Símun. 2005. Viking and Norse in the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19–30 July 2001. 445 pages. ISBN: 99918-41-44-X.
 • Mundal, Else. 2005. Kvinnesynet til Sighvatr skáld. kapittel, pages 26-29. In:
  • Gunnlaugsson, Gudvardur Már; Eggertsdóttir, Margrét. 2005. BRAGEYRA léd Kristjáni Eiríkssyni sextugum 19. nóvember 2005. 131 pages.
 • Mundal, Else. 2004. Soga om møya Agnes. kapittel, pages 213-226. In:
  • Steinsland, Gro. 2004. Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. 345 pages.
 • Mundal, Else. 2004. Nomen est omen. Von Umgang und Spiel mit Namen in der altnordischen Skaldendichtung. kapittel, pages 565-577. In:
  • Van Nahl, Astrid; Elmevik, Lennart. 2004. Namenwelten. Orts- und Personennamen in historischer Sicht. Walter de Gruyter. 813 pages.
 • Mundal, Else. 2004. Sagalitteraturen. kapittel, pages 267-303. In:
  • Haugen, Odd Einar. 2004. Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. 512 pages. ISBN: 82-450-0105-8.
 • Mundal, Else. 2004. Soga om møya Agate. kapittel, pages 201-211. In:
  • Steinsland, Gro. 2004. Draumkvedet og tekster fra nordisk middelalder. 345 pages.
 • Mundal, Else. 2004. Kontakt mellom nordisk og samisk kultur reflektert i norrøne mytar og religion. kapittel, pages 41-55. In:
  • Kusmenko, Jurij. 2004. The Sámi and the Scandinavians. Aspects of 2000 years of contact. Verlag Dr. Kovac. 238 pages. ISBN: 3-8300-1138-5.
 • Mundal, Else. 2004. Edda- og skaldedikt. kapittel, pages 215-267. In:
  • Haugen, Odd Einar. 2004. Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. 512 pages. ISBN: 82-450-0105-8.
 • Mundal, Else. 2004. Snorri's Portrayals of Women and their Literary Function. kapittel, pages 85-92. In:
  • Stariradev, Vladimir. 2004. Snorri Sturluson and the Roots of Nordic Literature (Snori Sturluson i korenite na nordskata knizovnost) [bulgarsk og engelsk tekst]. 518 pages. ISBN: 954-91249-2-4.
 • Mundal, Else. 2004. Helgendyrking og legender i mellomalderen. kapittel, pages 81-102. In:
  • Raaen, Per Steinar; Skevik, Olav. 2004. Helligdom og verdier ved to årtusenskifter. Foredrag fra flere seminarer ved årtusenskiftet samt populærforedrag under olsokdagene på Stiklestad. 336 pages.
 • Mundal, Else. 2004. Tormod Kolbrunarskald. leksikonartikkel. In:
  • Arntsen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2004. Norsk biografisk leksikon. 450 pages.
 • Mundal, Else. 2004. Female Impurity and Cultic Incapability: the Influence of christianisation on Nordic Gender Models. kapittel, pages 203-218. In:
  • Børresen, Kari Elisabeth. 2004. Christian and Islamic Gender Models. Herder Verlag. 220 pages.
 • Mortensen, Lars Boje; Mundal, Else. 2003. Erkebispesetet i Nidaros – arnestad og verkstad for olavslitteraturen. 353-384. In:
  • Steinar, Imsen. 2003. Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537. Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 82-519-1873-1.
 • Mundal, Else. 2003. Ottar Svarte. 187-187. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Njøs-Samuelsen. Kunnskapsforlaget. 508 pages. ISBN: 82-573-1009-3.
 • Mundal, Else. 2003. Fornaldarsogene – vurderinga og vurderingskriteria. 25-35. In:
  • 2003. Fornaldarsagornas struktur och ideologi. ISBN: 91-506-1726-5.
 • Mundal, Else. 2002. Jatgeir Torveson. 88. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2002. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2002. Jorunn Skaldmøy. 160. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2002. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2002. Austr sat in aldna... Giantesses and female powers in Voluspá. 185-195. In:
  • Simek, Rudolf; Heizmann, Wilhelm. 2002. Mythological Women. Studies in Memory of Lotte Motz (1922–1997).
 • Mundal, Else. 2002. Skaldekunsten – det biletskapande ordet. 143-155. In:
  • 2002. Ting og tekst.
 • Mundal, Else. 2002. Kvinnenamn og kvinnesyn i den norrøne kulturen. 128-132. In:
  • Bull, Tove; Mørck, Endre; Swan, Toril. 2002. Venneskrift til Gulbrand Alhaug.
 • Mundal, Else. 2002. Voluspá – skaping, kvinner og kaos. 17-32. In:
  • Michelsen, Per-Arne; Røskeland, Marianne. 2002. Forklaringer. Litterære tekster lest på nytt. Fagbokforlaget.
 • Mundal, Else. 2001. The Double Impact of Christianization for Women in Old Norse Culture. 237-253. In:
  • Børresen, Kari Elisabeth; Cabibbo, Sara; Specht, Edith. 2001. Gender and religion/genre et religion. ISBN: 88-430-1879-5.
 • Mundal, Else. 2001. Skaping og undergang i V*luspá. 195-207. In:
  • Simek, Rudolf; Egilsdóttir, Àsdís. 2001. Sagnaheimur.Studies in Honour of Hermann Pálsson on his 80th birthday, 26th May 2001. ISBN: 3-900538-69-7.
 • Mundal, Else. 2001. Holdninga til erotikk i norrøn dikting. 28-40. In:
  • Ådland, Einar; Berg, Kirsten. 2001. Kjønn - erotikk - religion. Universitetet i Bergen. ISBN: 82-7887-014-4.
 • Mundal, Else. 2001. Eystein Åsgrimsson. 42-43. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2001. Norsk biografisk leksikon 3. ISBN: 82-573-1005-0.
 • Mundal, Else. 2001. Hallfred Ottarson Vandrådeskald. 491-492. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2001. Norsk Biografisk leksikon 3. ISBN: 82-573-1005-0.
 • Mundal, Else. 2001. Guttorm Sindre. 444-445. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2001. Norsk Biografisk Leksikon 3. ISBN: 82-573-1005-0.
 • Mundal, Else. 2000. Kåre Lundens forhold til sagakvinnene – eit kjærleikshat? 291-298. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Holmgang. Om førmoderne samfunn. Festskrift til Kåre Lunden. Historisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo.
 • Mundal, Else. 2000. Eiliv Gudrunsson. 427-428. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Einar Helgason Skålaglam. 428-429. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Einar Helgason Skålaglam. 428-429. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Einar Skulason. 431-432. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Eirik Oddsson. 439. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Eiliv Gudrunsson. 427-428. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Kåre Lundens forhold til sagakvinnene � eit kjærleikshat? 291-298. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Holmgang. Om førmoderne samfunn. Festskrift til Kåre Lunden.
 • Mundal, Else. 2000. Einar Skulason. 431-432. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Eirik Oddsson. 439. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Norsk biografisk leksikon.
 • Mundal, Else. 2000. Den latinspråklege historieskrivinga og den norrøne tradisjonen: ulike teknikkar og ulike krav. 9-25. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100-tallets Norge.
 • Mundal, Else. 2000. Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra? 41-58. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Viking og hvidekrist. Norden og Europa i den sene vikingtid og tidligste middelalder.
 • Mundal, Else. 2000. Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstra? 41-58. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Viking og hvidekrist. Norden og Europa i den sene vikingtid og tidligste middelalder.
 • Mundal, Else. 2000. Introducción [til Saga de los Habitantes de Eyr]. v-xxix. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Saga de los Habitantes de Eyr (Eyrbyggja saga).
 • Mundal, Else. 2000. Introducción [til Saga de los Habitantes de Eyr]. v-xxix. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Saga de los Habitantes de Eyr (Eyrbyggja saga).
 • Mundal, Else. 1999. Bjarne Kolbeinsson. 315-316. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Norsk biografisk leksikon. ISBN: 82-573-1003-4.
 • Mundal, Else. 1999. Brage Boddason den gamle. 431-432. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Norsk biografisk leksikon. ISBN: 82-573-1003-4.
 • Mundal, Else. 1998. Eyvind Finnsson Skaldaspiller - liv og dikting. 106-119. In:
  • Engelskjøn, Ragnhild. 1998. Mangfold og spenninger.Forfattere og forskere om litteratur. ISBN: 82-91233-34-9.
 • Mundal, Else. 1998. Kvinnesynet og forståinga av biologisk arv i den norrøne kulturen. 153-170. In:
  • Aarnes, Asbjørn. 1998. Atlantisk dåd og drøm. ISBN: 82-03-17893-6.
 • Mundal, Else. 1998. Vurderinga av norrøn litteratur gjennom tidene. 21-40. In:
  • Dvergsdal, Alvhild. 1998. Nye tilbakeblikk.Artikler om litteraturhistoriske hovedbegr eper. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-456-0262-0.
 • Haugen, Odd Einar; Mundal, Else. 1997. Introduction. 7-15. In:
  • Haugen, Odd Einar; Mundal, Else. 1997. Selected papers. ISBN: 87-7838-275-0.

More information in national current research information system (CRIStin)