Home
Ernst Nordtveit's picture

Ernst Nordtveit

Professor
 • E-mailErnst.Nordtveit@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 77
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1/Jekteviksbakken 32 (JUSS II)
  Bergen
  Room 
  451
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Property law, Natural resource management, Energy law, Petroleum law

 

Between Market and Public Interests – Organization and Management of the Norwegian System for Sale and Transportation Natural Gas, i Undring og erkjennelse, Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, 2013 s. 469-482

 Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar – privatisering eller regulering? Pro Natura, Festskrift til Hans Christian Bugge, Oslo 2012 s. 362-384.

Om sivillovbok og lovmål, Mål og rett : Juristmållaget 75 år / Gunnar O. Hæreid ... [et al.] (red.) 2010 p. 111-118

 Om arealplanar og særlege råderettar over fast eigedom, Kart og Plan nr. 3/1998 s. 145

 Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn, i ”Stat, politikk og folkestyre", festskrift til Per Stavang, 1997 s. 749

 Samarbeid mellom næringsverksemder - Rettslege rammer, SNF-rapport nr. 47/1993

 Oppløysing av sameige, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 s. 705

 Grenser for fast eigedom, Jussens Venner 1990 s. 23.

 Samarbeid mellom næringsverksemder (English translation: Cooperation between enterprises), Bergen 1993

Oppdragssamarbeid, Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd og forsking og utvikling, Alma Mater forlag, Bergen 1992

 

Rettar til nausttomt, Universitetsforlaget, Bergen 1982.

 

 • Askeland, Bjarte; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Holmøyvik, Eirik; Konow, Berte-Elen R; Nordtveit, Ernst; Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. Kapittel 12, pages 177-196. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Nordtveit, Ernst. 2019. "Særlege rettshøve" i tingsretten. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Nordtveit, Ernst; Myklebust, Ingunn Elise. 2019. Metodiske utfordringar i tingsretten. Kapittel 27, pages 461-476. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018. Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. Part II., pages 715-721. In:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 pages. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018. Article 74. Protective measures. Part II, pages 721-737. In:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 pages. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Holmøyvik, Eirik; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen; Lorentzen, Pål; Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Ein juridisk floke. Bergens Tidende. Published 2016-02-03.
 • Nordtveit, Ernst. 2016. Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. Artikkel, pages 382-394. In:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 pages. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Nordtveit, Ernst. 2015. Høgsteretts rolle ved utvikling av rettar til fast eigedom. Artikkel, pages 765-801. In:
  • Schei, Tore; Øie, Toril Marie; Skoghøy, Jens Edvin A. 2015. Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. 910 pages. ISBN: 978-82-15-02464-6.
 • Nordtveit, Ernst. 2015. History of Water Law in Scandinavia. 5, pages 105-127. In:
  • Tvedt, Terje; McIntyre, Owen; Woldetsadik, Tadesse kassa. 2015. A History of Water, Series III, vol. 2, Sovereignty and International Water Law (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 480 pages. ISBN: 9781780764481.
 • Nordtveit, Ernst. 2015. Regulation of the Norwegian Upstream Petroleum Sector. 5, pages 132-158. In:
  • Hunter, Tina. 2015. Regulation Of The Upstream Petroleum Sector. A Comparative Study of Licensing and Concession Systems. Edward Elgar Publishing. 416 pages. ISBN: 9781783470105.
 • Nordtveit, Ernst. 2014. Arctic Council Update. 6, pages 139-149. In:
  • Norquist, Myron. 2014. Freedom of navigation and globalization. Brill Academic Publishers. 320 pages. ISBN: 978-90-04-28407-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2013. Between Market and Public Interest - Organization and Management of the Norwegian System for sale and Transportation of Natural Gas. Artikkel, pages 469-482. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Nordtveit, Ernst. 2012. Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar - privatisering eller regulering? Artikkel, pages 346-368. In:
  • Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian; Voigt, Christina. 2012. Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. 657 pages. ISBN: 978-82-15-01953-6.
 • Nordtveit, Ernst. 2010. Om sivillovbok og lovmål. 18. artikkel, pages 111-118. In:
  • Hæreid, Gunnar O.; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes; Tollefsen, Merete. 2010. Mål og rett - Juristmållaget 75 år Institutt for privatrett - Skriftserie 182/2010. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, Oslo. 175 pages.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) av 28. juni 2002 nr. 61. Bind 3, pages 3507-3507. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. Bind 1, pages 733-735. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. Bind 1, pages 729-733. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. Bind 2, pages 2652-2653. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. Bind I, pages 1014-1014. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. apr. 1969 nr. 17. Bind 1, pages 865-866. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. Bind 1, pages 617-619. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. Bind 1, pages 663-666. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om vitenskapleg utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. Bind 1, pages 676-689. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 25. juni 1999 nr. 54. Bind 3, pages 3199-3199. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. Bind 1, pages 507-509. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov. 1996 nr. 72. Bind 2, pages 2489-2506. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. Bind 2, pages 2048-2059. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. Bind 2, pages 1521-1522. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Ei redning for høgare utdanning. Bergens Tidende. 13-13. Published 2008-01-23.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nordtveit, Ernst; Bernt, Jan Fridthjof; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. 35 pages.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. Bind 3, pages 3497-3498. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 25. juni 1999 nr. 54. Bind 3, pages 3206-3207. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. Bind 3, pages 2684-2685. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om petroleumsvirksomhet av 29.nov. 1996 nr. 72. Bind 2, pages 2531-2548. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. Bind 2, pages 1596-1598. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. Bind 1, pages 1053-1054. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. Bind 1, pages 908-909. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. Bind 1, pages 792-794. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. Bind 1, pages 788-791. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. Bind 1, pages 735-736. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. Bind 1, pages 721-724. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. Bind 1, pages 678-679. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. Bind 1, pages 572-573. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. Bind 1, pages 480-481. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. Bind 1, pages 471-471. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. Bind 2, pages 2119-2130. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Buplikt etter odelslova. 385-401. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3447-3448. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om registrering og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske område av 25. juni 1999 nr. 54. 3167. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. juni 1998 nr. 43. 2920-2921. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2696. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 807-810. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr. 72. 2551-2566. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93. 2123-2133. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 918-919. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 810-812. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1065. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 12. juni 1963 nr. 12. 749-760. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-15-00232-3.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 692-694. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.). 3453 pages. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 731-733. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommenter 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 562-563. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommenrarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 466-467. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 454-455. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 784-787. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) av 26. juni 1998 nr. 43. 2923-2924. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2703-2708. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov.1996 nr. 72. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2167-2177. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1636-1637. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum igrunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1124-1124. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 969-971. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 865-868. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 803-804. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 745-746. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om utførselsforbud mot levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 491-491. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 485-485. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 473-474. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 601-602. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1998. Om arealplaner og særlege råderettar over fast eigedom. Kart og plan. nr. 3 1. 145-151.
 • Nordtveit, Ernst. 1998. Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn. 749-776. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1997. Frå to til tredimensjonal grunneigedom. 233-237. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1997. Kart og plan 1997. Universitetsforlaget.
 • Nordtveit, Ernst. 1997. Lov om petroleumsvirksomhet (lov av 29. nov 1996 nr. 72) med kommentar. 271-327. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. KARNOV kommenterte lovsamling, ajourføringshefte 2/97.
 • Nordtveit, Ernst. 1997. Lov om innførsle- og utførsleregulering (lov av 6. juni 1997 nr. 32) med kommentar. 303-306. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. Karnov kommentert lovsamling, ajourføringshefte 4/97.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 1026-1027. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 1108-1111. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2847-2857. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om forpaktning av 25. juni 1965 nr. 1. 1112-1115. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr. 20. 2307-2307. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars 1985 nr. 11. 2294-2307. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 2191-2193. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1492-1492. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 957-959. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 1007-1010. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 605-606. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 783-784. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til mellombels lov om innførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 29. 681-681. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 612-612. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 592-592. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til mellombels lov om utførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 30. 682-682. In:
  • Lødrup, Perter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om industrielt hj. arb. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om utførsel av rev. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Meieriselskapslova. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Innførselsforbudsloven 1934. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Åpningstidslova. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Sameigelova. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Petroleumsloven. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om petoleumsforekomster under land. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om mellombels utførselsforbud. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om mellombels innførselsforbud. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Grannelova. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om hittegods. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om hendelege eigedomshøve. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om grannegjerde. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Forpaktingslova. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Avhendingslova. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om undersjøiske naturforekomster. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1993. Samarbeid mellom næringsverksemder. SNF-rapport. 47. [Mangler utgivernavn].
 • Nordtveit, Ernst. 1992. Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forskning og utvikling.
 • Nordtveit, Ernst. 1992. Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entrepenørverksemd, forskning og utvikling. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.
 • Nordtveit, Ernst. 1992. Oppløsing av sameie. TfR. 729. [Mangler utgivernavn].
 • Nordtveit, Ernst. 1990. Oppdragssamarbeid joint ventures : samarbeidsformer innanfor entreprenørverksemd, konsulenttenester og leverandørindustri. 1 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Cand. jur. 1980

Dr. juris 1990

Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas (HimaLines), Project leader (Norwegian Research Council)