Home
 • E-mailJan.E.Berge@uib.no
 • Visitor Address
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Journal articles
 • Berge, Jan Erik; Nordahl, Stein Helge; Aarstad, Hans Jørgen; Goplen, Frederik Kragerud. 2019. Hearing as an Independent Predictor of Postural Balance in 1075 Patients Evaluated for Dizziness. Otolaryngology and head and neck surgery. 1-7. doi: 10.1177/0194599819844961
Reports and theses
 • Kirkebøen, Lars Johannnessen; Eielsen, Gaute; Rønning, Marte; Strømsvåg, Susann; Andresen, Silje; Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian; Berge, Jan Erik; Lindenskov, Lena. 2018. Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1: Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Notater / Documents. 2018/15. Statistisk sentralbyrå, Oslo. 72 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)