Home
Jørn Øyrehagen Sunde's picture

Jørn Øyrehagen Sunde

Professor
 • E-mailJorn.Sunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 54
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Legal Culture

Legal History

Comparative Law

Legal Method

Courts and Rule of Law

 

 

JUS134: Legal History and Comparative Law - Legal Culture in a Europe in Change

JUS398: LLM by Research

JUS398/399: Legal Method for Master Students

The ERASMUS course Courts and Society in Transaction

Books
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; gunnar, grendstad; William R., Shaffer; Eric N., Waltenburg. 2020. Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing. 203 pages. ISBN: 978-94-6236-978-8.
 • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 pages. ISBN: 9788215028354.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 pages. ISBN: 978-82-8152-055-4.
 • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 pages. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2017. Comparing Legal Cultures [Draft version]. Fagbokforlaget. 138 pages. ISBN: 978-82-450-2081-6.
 • Almhjell, Eva; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Anne Sletto - Eit kvinneprotrett. Boksmia. 96 pages. ISBN: 9788291871332.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Rosendal - Slottet frå 1665; Et underlig levende minde. 122 pages. ISBN: 978-82-7326-113-7.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsteretts historie 1965-2015 - At dømme i sidste Instans. Fagbokforlaget. 619 pages. ISBN: 978-82-450-1551-5.
 • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 pages. ISBN: 9788245018097.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag. 288 pages. ISBN: 978-82-530-3636-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Vegen over havet - frå Mowatane på Shetland til Baroniet Rosendal. 52 pages. ISBN: 978-82-7326-105-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Across the Sea - From a Shetland Lairdship to a Norwegian Barony. 33 pages. ISBN: 978-82-7326-105-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 pages. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; skodvin, knut einar. 2010. Rendevous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 pages. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. From a Shetland Lairdship to a Norwegian barony: the Mouat family and the barony of Rosendal. 32 pages. ISBN: 978-0-9557642-3-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget. 249 pages. ISBN: 978-82-450-0558-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "Fornuft og Erfarenhed" - Framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet. Universitetet i Bergen. 412 pages. ISBN: 978-82-308-0369-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Den juridiske komedien - Ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie. Fagbokforlaget. 326 pages. ISBN: 978-82-450-0091-7.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis. 152 pages. ISBN: 978-82-8063-061-2.
Journal articles
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Sju steg på vegen mot eit illiberalt demokrati. Dag og Tid. 8-9. Published 2019-02-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Illevarslande reotrikk. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 1. 1 pages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Lang kamp, kort siger? Nynorsk som rettsspråk. Mål og makt. 49: 6-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Mangelfullt av Riksrevisjonen, feil av Justisdepartementet. Nationen. 1 pages. Published 2019-10-31.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Dette er kjernen i Nav-skandalen. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2019-11-16.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Rettshistorie. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). Published 2019-01-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Viktig rettshistorie. Dag og Tid. Published 2019-01-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Klimasaka må ankast til Høgsterett. Dagbladet. 30-31. Published 2018-01-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Politikk og søskenbarnekteskap. Avisa Vårt land. 1 pages. Published 2018-01-23.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Rettsleg konfrontasjon og rettsutvikling. Rett24.no. 1 pages. Published 2018-05-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Gulatingslova. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Ditlev Tamm and Helle Vogt, eds., The Danish Medieval Laws: The Laws of Scania, Zealand and Jutland. Law and History Review. 36: 1092-1094.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Roboten i rettssalen. Klassekampen. 40-41. Published 2018-01-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Mundal, Else. 2018. Tidseininga fimt, eller fem dagar, og teorien om den germanske femdagarsveka. Maal og Minne. 2. 83-114.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Klimasøksmål og demokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. 34: 354-365. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-04-03
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. "Sorenskriver Peder Leth Øwres udsøgte, gode og vel konditionerede Samling af danske Bøger". Årbok / Romsdalsmuseet. 156-273.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Klimasøksmålet er ikkje "amerikanisering". Klassekampen. 1 pages. Published 2017-11-24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Eit demokratisk problem? Klassekampen. 1 pages. Published 2017-11-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Frostating og demokratiet - Var Frostating ein forløpar for det moderne demokratiet etter Grunnlova av 1814. Gunneria. 81: 131-150.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Kong Magnus VI Lagabøter og hospitalet i Stavanger. Stavanger Museums årbok. 126: 62-73.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Djevelen i deltaljane. Klassekampen. 22-23. Published 2017-09-21.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Å demontera ein rettsstat. Klassekampen. 3-3. Published 2017-07-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Søksmålet styrkar demokratiet, Frølich. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2017-11-24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Fornekting og omskriving av den nære historia. Dag og Tid. 1 pages. Published 2017-12-01.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Uvitande eller medviten feilinformerande. VG : Verdens gang. 1 pages. Published 2017-11-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Colombo, Esmeralda. 2017. Klimasøksmål, neste steg. Klassekampen. 20-21. Published 2017-09-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rogdaberg, Guttorm. 2017. The Norwegian bureaucratic aristocracy and their manor houses in the thirteenth and fourteenth centuries. Danish Journal of Archaeology. 6: 109-117. doi: 10.1080/21662282.2017.1338640
 • Holmøyvik, Eirik; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen; Lorentzen, Pål; Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Ein juridisk floke. Bergens Tidende. Published 2016-02-03.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Debt Slavery and Forced labour. De lege. 57-68.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Landslova sin stordom. Dag og Tid. 1 pages. Published 2016-01-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Kvifor å hemmeleg? Klassekampen. 1 pages. Published 2016-01-14.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Skal UiB bli som Brann? Bergens Tidende. 1 pages. Published 2016-02-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Nye val for Høgsterett. Klassekampen. 1 pages. Published 2016-02-28.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Fisk og forteiing - ei nedslåande forteljing om norsk fiskeriregulering. Nytt Norsk Tidsskrift. 33: 209-218.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Høgsterett. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Magnus Lagabøtes Landslov. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Utburden og Utburdsura ved Bolstadfjorden. Fjon frå fjell til fjord. 5 pages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. On the seventh day: udal Law and the scound bill in Shetland. New Shetlander, The. 278. 33-39.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Domstolssjølvstende i fare. VG : Verdens gang. 1 pages. Published 2016-09-09.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Johannessen, Marianne Herfindal. 2016. Banken for dei fattige. Bergens Tidende. 35-36. Published 2016-01-16.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 pages. Published 2016-04-01.
 • Nadim, Morten; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. A call for more diversity: A comment to Schaffer et al. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 38: 43-48.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett som statsmakt. Arkivmagasinet. 1. 11-14.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Tannlege-saka frå 1966 - ein ny ære for Høgsterett som aktiv og synleg statsmakt. Arkivmagasinet. 1. 22-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Norsk personskaderett i praksis. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 12: 77-81.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsteretts hus - Høgsterett som statsmakt og sosial arena. St. Hallvard. 4. 78-82.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Arkivverket må endrast. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2015-12-13.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og det transnasjonale rettsregimet. Juristkontakt. 8. 58-61.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Landslova ut til folket. Uke Adressa. 1 pages. Published 2015-11-18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Ein jernkjepp i samfunnsdiskusjonen sitt hjul. Nytt Norsk Tidsskrift. 4. 283-291.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Svekka rettstryggleik. Bergens Tidende. Published 2015-11-28.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Landets fremste dommar. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2015-12-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Politisk utnemning av justitiarius. Dag og Tid. 1 pages. Published 2015-12-04.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Dørum, Odd Einar; Frøseth, Astrid Lærdal; Rindal, Magnus. 2015. Vil ha nasjonalskatt heim. Dag og Tid. 16-17. Published 2015-12-18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Fimreite, Anne Lise; Gundersen, Lise. 2015. Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2015-09-29.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Målet og makta. Dag og Tid. 23-23. Published 2014-06-20.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Domstolane og samfunnsstyring. Manifest tidsskrift. Published 2014-05-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Martin Sunnqvist, Konstitusjonellt kritiskt dömande. Juridisk Tidskrift. 26: 207-213.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. 'Dømmer i sidste Instans' - Høgsterett som den fremste representant for den tredje statsmakt 1965-2015. Almanakk for Norge. 202: 73-78.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Juristar og dommarar på Eidsvoll i 1814. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 2. 30-32.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Eit nytt Norgesvelde? NRK Ytring.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Ulvund, Frode. 2014. Vaktbikkja 200 år. Bergens Tidende. 16-17. Published 2014-10-26.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Tingtradisjonen og Grunnlova av 1814. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. 79-91.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Storflaumen i 1743. Årbok Vaksdal Historielag. 19: 35-38.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Crime and Punishment in Time and Space – Introduction. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1: 78-79.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Naboskap i Vaksdal før i tida. Vaskdalposten. 1 pages. Published 2013-07-11.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Frå røysterett til søksmålsrett. Dag og Tid. 1 pages. Published 2013-04-05.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Forsknings viser... Nettverksstaten. Dagens næringsliv. 1 pages. Published 2013-04-13.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettslege forhold i Sunnhordland frå mellomalderen til 1800-talet. Lokalhistorisk magasin. 2. 33-34.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Demokratiet etter frisleppet av individet. Kvinnheringen. 1 pages. Published 2013-07-29.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Berre, Inga. 2013. Forskargrupper og det innovative kretslaupet - spørsmål til rektorkandidatane. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2013-04-17.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Kan demokratiet overleva? Bergens Tidende. 1 pages. Published 2012-03-16.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Utdanning er sjeldan nyttig. Bergens Tidende. Published 2012-01-31.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Law, language and culture - a survey of an intricate interconnection. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 27: 31-40.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dommarar og domstolar sitt sjølvstende - eit evig aktuelt tema. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4. 491-520.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Murder in Shetland in 1602. Unkans. Newsletter of the Shetland Museum and Archives. 33. 1 pages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Andre premiss og anna resultat - refleksjonar kring politikk, Høgsterett og dissensar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125: 168-204.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Med pressen på lasset. Klassekampen. Published 2012-05-02.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Jurisdiksjon, politikk og internasjonaliseringsdebatt. Stat og styring. 1. 16-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Holmøyvik, Eirik. 2012. Naturleg med begge målformer. Dag og Tid. 1 pages. Published 2012-04-20.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Difor vart Treholt dømt. Dag og Tid. 1 pages. Published 2011-04-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Juss mellom makt, merksemd og kritikk. Dag og Tid. 2 pages. Published 2011-05-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Avgjerder og rettferd. Dag og Tid. 1 pages. Published 2011-04-29.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. God dag, mann. Meiningsløyse. Dag og Tid. 1 pages. Published 2011-05-27.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Norske lover heilt i tetsjiktet. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2011-08-31.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Skal vi gje oss vulgariseringa i vald? Bergens Tidende. 1 pages. Published 2011-03-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Konspiratorisk. Dag og Tid. 1 pages. Published 2011-02-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Uturvande og tildekkjande. Dag og Tid. 6. 1 pages. Published 2011-02-11.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rogdaberg, Guttorm. 2011. Slik viste dei kvar makta låg. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2011-04-02.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Hor har vore straffa gjennom alle tider. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2010-04-03.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Nyttig rapport frå McKinsey. Dagens næringsliv. 1 pages. Published 2010-01-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Fiskerettar i saltvatn som eigedomsobjekt. Eit tilsvar til Alan Hutchinson. Historisk Tidsskrift (Norge). 89: 273-280.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Fiskerettar i saltvatn. Nordlys. 1 pages. Published 2010-05-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Med lov skal landet bygges... DagenMagazinet. 1 pages. Published 2010-05-08.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Helle Vogt, Mia Münster-Swendsen (red.): Law and Learnng i the Middle Ages. Collegium Medievale. 22: 228-235.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. "Jeg har faret baade Øste og Vestenfields" - Om handel på Vestlandet. Lokalhistorisk magasin. 1. 16-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Til kamp! Nynorsk som rettsspråk før, no og i tida som kjem. Skriftserien Institutt for privatrett. 182. 147--158.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Forskningspolitisk schizofreni. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2010-10-17.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Når forsking straffar seg. Bergens Tidende. Published 2010-01-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Not a stick of wood: trade relations as the core of Shetland-Norwegian connexions up to the mid-19th century. New Shetlander, The. 253. 18-21.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. A Geographical, Historical and Legal Perspective on the Right to Fishery in Norwegian Tidal Waters. Arctic Review on Law and Politics. 1: 108-130.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. "Fiske Grunden [...] udgjør Landets Fortog og endeel af dets Ejendom - Den rettslege karakteren av og innhaldet i sedvanebaserte fiskerettar i saltvatn. Historisk Tidsskrift (Norge). 88: 7-36.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Anders Mowat og hans etterkomarar på Shetland og på Tysnes. Tysnes. s. 20. 50. 40-41. Published 2009-12-23.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Religiøs overtyding treng vern. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2009-01-25.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Frå læring til rettsbruk - metoderefleksjonar i høve skriving av juridiske mastergradsoppgåver. Jussens venner. 44: 1-24.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Din tanke er fri - RAI RAI: Blasfemidommen av 1912 over redaktør Arnfred Olesen i Fritænkeren. Bergensposten. 3. 41-54.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Gode naboar har gjerde mellom seg! Bleiediplomet av 1293 og ordninga med grannestemne. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 101: 107-121.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Innvandringsspøkjelse. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2009-02-27.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Grannhev - ein naborettsleg sedvane. Bergensposten. 2. 44-56.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Kva er eit samfunn? Kva er ein student? På Høyden ( UiBs nettavis). 1 pages. Published 2009-09-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. "Til Helvete med alt det lærde". Bergens Tidende. 1 pages. Published 2009-09-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Gud skje lov! Bergens Tidende. 1 pages. Published 2009-02-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Om å hengja rett bjølle på rett katt. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2009-03-17.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Viva la révolution! Om korleis Digitalarkivet kan revolusjonera norsk rettshistorieskriving. Bergensposten. 1. 15-22.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Om juss og juks. Bergens Tidende. 38-38. Published 2008-05-07.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Interessekonfliktar og historieforfalsking. Bondebladet. 25-25. Published 2008-04-10.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Verdien av anonyme påstandar for ein open diskusjon. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2008-11-06.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Rettstatsprinsipp og fåkunne. Dag og Tid. 7. 1 pages. Published 2008-02-15.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Aage Thor Falkanger: Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 121: 101-104.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Praecoqnita juris eit danningsprogram i dansknorsk rettsvitskapleg litteratur på 1700-talet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 31: 101-119.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Internasjonaliseringa av norsk strafferett i eit historisk perspektiv. Tidsskrift for strafferett. 7: 292-298.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Eg tilstår. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2007-12-19.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Virpi Mäkinen (red): Lutheran Reformation and the Law. Historisk Tidsskrift (Norge). 86: 340-345.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Ditlev Tamm: Rettshistorie: Danmark, Europa, globale perspektiver. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4. 639-644.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Fiskerettar i saltvatn. Bergensposten. 2. 4-36.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Fiskerettar i saltvatn og lex non scriptum i norsk rett og rettshistorie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2/3. 342-412.
Reports and theses
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "Fornuft og Erfarenhed” – framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet.
Book sections
 • Buanes, Eivind; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Vekst og profesjonalisering. Kapittel 2, pages 17-30. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Å skunda seg langsamt. Kapittel 9, pages 131-144. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. For mykje og for lite av det gode... Fordomar og rettshistorisk metode. Kapitel 7, pages 143-164. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 pages. ISBN: 978-82-8152-055-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning - Om å få historia i tale. Innleiing, pages 7-15. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. 185 pages. ISBN: 978-82-8152-055-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Innleiing: Den juridiske verktøykassen. Kapittel 1, pages 27-34. In:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 pages. ISBN: 9788215028354.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Ingen veg tilbake - overordna juridisk metode frå år 1000 og inn i framtida. Kapittel 2, pages 35-76. In:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 pages. ISBN: 9788215028354.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. "Aldeles berøvet Fortandens brug" - Konedrap i Møllendal i 1798 og psykisk sjuke mordarar i norsk rettshistorie. kapittel 8, pages 143-157. In:
  • Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 693 pages. ISBN: 9788205509436.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. 50 år med endring. Kapittel 1, pages 13-16. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Nylund, Anna; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2018. Courts and Court Proceedings. -, pages 201-213. In:
  • Letto-Vanamo, Pia; Tamm, Ditlev; Mortensen, Bent Ole Gram. 2018. Nordic Law in European Context. Springer Publishing Company. 213 pages. ISBN: 978-3-030-03006-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. The business of charity and the charity of buisness - Donations in the Norwegian Merchant town of Bergen in the seventeenth and eigteenth centirues. 10, pages 234-250. In:
  • Rønning, Ole-Albert; Vogt, Helle; Sigh, Helle Møller. 2017. Donations, Inheritance and Property in the Nordic and Western World from Late Antiquity until Today. Routledge. 331 pages. ISBN: 978-1-138-19583-7.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Managing the Unmanagable - An Essay Concerning Legal Culture as an Analytical Tool. Kapittel 1, pages 13-25. In:
  • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 pages. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. From Courts of Appeal to Courts of Precedent - Access to the Highest Courts in the Nordic Countries. Kapittel, pages 53-76. In:
  • van Rhee, C.H.; Fu, Yulin. 2017. Supreme Courts in Transition in China and the West. Springer. 245 pages. ISBN: 978-3-319-52343-9.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Teknologiske utviklingsforteljingar som trumfkort - Forteljingar i juridiske førebuingsprosessar til norsk fiskeripolitikk etter 1949. Kapittel 5, pages 104-121. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar; Koch, Søren. 2017. Preface. Forord, pages . In:
  • Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2017. Comparing Legal Cultures. Fagbokforlaget. 358 pages. ISBN: 978-82-450-2091-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. A Dubious Tale of Misfortune Revealing the True Nature of Udal Law on Shetland and the Schound Bill - Shetland Law at the Beginning of the Seventeenth Century. Kapittel, pages 150-174. In:
  • Simpson, Andrew; Styles, Scott Crichton; West, Euan; Wilson, Adelyn L.M. 2016. Continuity, Change and Pragmatism in the Law: Essays in Memory of Professor Angelo Forte. 557 pages. ISBN: 978-1-85752-039-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. "Barnets naturlige ret overfor foreldræne" - barnebidragsordninga i norsk rett frå 1763 til dei Castbergske barnelovene i 1915. Kapittel, pages 49-75. In:
  • Andersland, Geir Kjell. 2015. De Castbergske barnelover 1915-2015. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-48637-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens speil og lovens stemme? Kapittel 1, pages 9-17. In:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 pages. ISBN: 9788245018097.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. "'For Borger Samfundet' - Frå Gud og neste til staten og medborgarar ca. 1640 til Grunnlova av 1814". kapittel, pages 29-52. In:
  • Bull, Kirsti Strøm. 2015. Borgerrolle og borgerrett. Akademisk Publisering. 210 pages. ISBN: 978-82-8152-044-8.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Dommaren bak sitt bord – Overgangen frå anke- til prejudikatsdomstol i Norden. Kapittel, pages 49-78. In:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 pages. ISBN: 9788245018097.
 • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens speil og lovens stemme? Kapittel, pages 9-17. In:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 pages. ISBN: 9788245018097.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Gud, religion og grunnnlova av 1814. -, pages 35-50. In:
  • Ekroll, Øystein; Hjorth, Søren; Vegge, Einar. 2014. Vor kristne og humanistiske arv : betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. ISBN: 978-82-7693-203-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Daughters of God and counsellors of the judges of men – a study in changes in the legal culture in the Norwegian realm in the High Middle Ages. Kapittel 8, pages 131-183. In:
  • Brink, Stefan; Collinson, Lisa. 2014. New Approaches to Early Law in Scandinavia. Brepols. 200 pages. ISBN: 978-2-503-54754-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. The Legal Cultural Dependency of the Norwegian Legal Method - and its Future. kapittel (i 'Part I'), pages 44-70. In:
  • Koch, Søren; Helland, Ingvill. 2014. Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck. 461 pages. ISBN: 978-3-16-153062-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. How Nordic are the Nordic Laws? Kapittel, pages 23-38. In:
  • Andersen, Per; Salonen, Kirsi; Sigh, Helle I.M.; Vogt, Helle. 2014. How Nordic are the Nordic Medieval Laws? - Ten Years After Proceedings of the Tenth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2013. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 249 pages. ISBN: 978-87-574-3225-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. "Menneskerettighetar (...) stemmer med rettsfølelsens krav i vår tid". Eit aktørperspektiv på Dei europeiske menneskerettane sin veg inn i norsk rett. Kapittell, pages 311-326. In:
  • Mäenpää, Olli; Frände, Dan; Korpisaari, Päivi. 2014. Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan. Suomalainen Lakimiesyhdistys. 368 pages. ISBN: 1849466238.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism before 1789. Innledning, pages . In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag. 288 pages. ISBN: 978-82-530-3636-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Norwegian Constitutionalism and the Code of 1274. Chapter 10, pages 165-185. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Constitutionalism Before 1789 - Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution. Pax Forlag. 288 pages. ISBN: 978-82-530-3636-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Live and Let Die: An Essay Concerning Legal-Cultural Understanding. Kapittel 16, pages 221-234. In:
  • Adams, Maurice; Heirbaut, Dirk. 2014. The Method and Culture of Comparative Law - Essays in Honour of Mark Van Hoecke. Hart Publishing Ltd. 346 pages. ISBN: 1849466238.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Hogge i stein: Norsk fiskeripolitikk frå mellomalderen til 1857, med eit blikk på situasjonen i dag. festskriftbidrag, pages 679-690. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Den naturlege arverett. Kapittel, pages 133-145. In:
  • Eeg, Thomas. 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 201 pages. ISBN: 978-82-02-41543-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Eit vell av rettslege normer - lovgjevinga til kong Magnus VI Lagabøtar som ramme for eit rettsleg mangfald. Kapittel 7, pages 106-123. In:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 pages. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Historiske argument i juridisk argumentasjon. 12 artikkel, pages 207-227. In:
  • Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter; Kjus, Audun. 2012. P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. 283 pages. ISBN: 978 82 8265 038 0.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dissenting votes in the Norwegian Supreme Court 1965-2009: A legal cultural analysis. 5. artikkel, pages 59-73. In:
  • Czeguhn, Ignacio; Gschwend, Lukas; Heirbaut, Dirk; Löhnig, Martin; Aranda, Antonio Sanchez. 2012. Rechtskultur 1Zeitschrift für Europäische RechtsgeschichteEuropean Journal of Legal HistoryJournal europeen d'hisoire du droit. 119 pages. ISBN: 978-3-86646-409-4.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. "Der organische Zusammenhang des Rechts": How the reception of Savigny came to influence legal reception in Norwegian law in the 19th and first part of the 20th century. 1.artikkel, pages 7-18. In:
  • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 pages. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Lovgjeving i kongsgarden i Bergen ca. 1260 til 1281:. 4 art., pages 46-63. In:
  • Ågotnes, Anne; Øye, Ingvild. 2011. Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år. Fagbokforlaget. 150 pages. ISBN: 978-82-533-0293-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Fiende og frende på Gulating i mellomalderen. 5 kap., pages 52-69. In:
  • Solbakken, Bjørn. 2011. Frå Gulatinget til Gulatings plass. 139 pages. ISBN: 978-82-533-0294-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Innovative Reception Reception and Innovation Concerning Fixed Time Periods as a Criterion for the Acquisition and Loss of Rights in the Gulating Compilation. Del I 16 artikkel, pages 217-229. In:
  • Andersen, Per; Letto-Vanamo, Pia; Modeen, Kjell Åke; Vogt, Helle. 2011. Liber amicorum Ditlev Tamm : law, history and culture. DJØF Forlag. 887 pages. ISBN: 978-87-574-2157-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. LEGAL CULTURAL CHANGES IN EUROPE - TEACHINGFUTURE PROSPECTS ON THE BASIS OF LEGAL HISTORY AND COMPARATIVE LAW. 5. artikkel, pages 47-57. In:
  • Modeer, Kjell Å.; Nilsén, Per. 2010. HOW TO TEACH EUROPEAN COMPARATIVE LEGAL HISTORY. 195 pages. ISBN: 978-9154405527.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Champagne at the Funeral - an Introduction to Legal Culture. Kapitel 1, pages 11-28. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 pages. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Art of being Artful - the Complex Reception of Law. kapitel 2, pages 29-43. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 pages. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Legal Culture in a Europe in Change - a Foreword. Forord, pages 5-6. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar. 2010. Rendezvous of European Legal Cultures. Fagbokforlaget. 220 pages. ISBN: 978-82-450-0840-1.
 • Marthinussen, Hans Fredrik; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Notarius publicus in Norwegian legal history. 14. kapittel, pages 463-481. In:
  • Schmoeckel, Mathias; Schubert, Werner. 2009. Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen. Nomos Verlagsgesellschaft. 619 pages. ISBN: 978-3-8329-4068-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Gulatingslova. Gulatingslova. In:
  • 2009. Store norske leksikon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. "Enhver Borger har ret til at fordre Sikkerhed af Staten" - Ordninga med offentleg forsvarar mellom 1735 og 1775. 23 artikkel, pages 722-742. In:
  • Sarilla, Kine; Eliassen, Stine Marie. 2009. Rettshjelp fra kyst til vidde Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk. 407 pages. ISBN: 978-82-05-39224-3.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. "Ansees Hævet" - Føresetnadar for den norke prøvingsretten på 1800-talet. Kapittel 6, pages 215-267. In:
  • Michalsen, Dag. 2008. Forfatningsteori møter 1814. Akademisk Publisering. 303 pages. ISBN: 978-82-8152-018-9.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Det andre bodordet - Dialog, orden og samkvem. kapittel, pages 55-79. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget. 249 pages. ISBN: 978-82-450-0558-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Ebenesar - eit innleiande essay. Innleiande essay, pages 13-21. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion. Fagbokforlaget. 249 pages. ISBN: 978-82-450-0558-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Lost and Found in Law - The Deaf and Dumb and Wolffianism in Denmark and Norway in the 18th Century. artikkel nr. 53, pages 751-763. In:
  • Diestelkamp, Bernhard; Vogel, Hans-Heinrich; Jörn, Nils; Häthén, Christian; Nilsén, Per. 2007. Liber Amicorum, Kjell Å. Modéer. Juristförlaget, Lund. 822 pages. ISBN: 978-91-544-0364-6.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "Qvind folch" Kvinner og tilhøyrsle mellom 1642 og 1802 Kort om Nordhordland sorenskrivarembete, metode og problemstilling. 7. artikkel, pages 117-152. In:
  • Arvidsson, Matilda; Önnerfors, Elsa Trolle. 2007. Från Schlyters lustgård Rättshistoriska uppsatser Jag sträcker mig in i framtiden. 154 pages. ISBN: 978-91-89186-12-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. The Art of Internationalisation, or What is Nordic Law. 2. artikkel, pages 41-53. In:
  • Husa, Jaakko; Nuotio, Kimmo; Pihlajamäki, Heikki. 2007. Nordic Law - Between Tradition and Dynamism. Intersentia. 177 pages. ISBN: 978-90-5095-706-9.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Det relasjonelle eigedomsrettsomgrepet - eit essay om eigedomsrettsomgrepet, eigedomsrett og eigedom. 11. artikkel, del III, pages 575-592. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. "De skal vere samde menn" Ei vitskapleg fundering og spekulasjon over den eldste norske prosessen. 18. artikkel, pages 305-322. In:
  • Asp, Petter. 2007. de lege Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2007 Eftersyn och eftertanke. Iustus förlag. 322 pages. ISBN: 978-91-7678-676-5.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Internasjonaliseringa av retten i mellomalderen som forskingsutfordring. VI, pages 113-134. In:
  • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis. 152 pages. ISBN: 978-82-8063-061-2.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. "Court Rulings as Legal Historical Texts: Silence, Lies and Rhetoric in the Legal Discource in Court". Kap. 6, pages 113-133. In:
  • Michalsen, Dag. 2006. "Reading Past Legal Texts". 183 pages. ISBN: 82-8152-007-8.

More information in national current research information system (CRIStin)

Personal information

 • 2010: Head of the research group in Legal Culture, at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2008: In charge of the teaching of Legal History and Comparative Law - Legal Culture in a Europe in Change
 • 2008-2010: Professor at Centre for Medieval Studies, the University in Bergen
 • 2007 : Professor at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2007: Dr. juris at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2006: Associated professor at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2004: PhD-student at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2000: PhD-student at the Faculty of Law, the University in Tromsø
 • 1992-1999: Student at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 1991-1992: Sophmore/junior at St. Olaf College, Northfield, Minnesota, USA

 

Experience

 • 2014:Head of the Code of 1274-project
 • 2014: Edited Constitutionalism before 1789
 • 2013: Edited Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice no. 2 2013
 • 2012- : Member of the Advisory Board for Glossae Glossae - European Journal of Legal History
 • 2012- : Member of the Editorial Board of Acta Scandinavica (Brepols)
 • 2011: Was rewarded Lecturar of the year at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2010: Was rewarded Lecturar of the year at the Faculty of Law, the University in Bergen
 • 2010: Made the exhibition Vegen over havet, at the Barony Rosendal, together with Elisabeth Akselvoll
 • 2009-2010: Managed the project, and edited Rendezvous of European legal cultures, together with Knut Einar Skodvin
 • 2008: Arranged the 9. REUNA Nordic legal historical conference
 • 2007-2010:Arranged four workshops on Encounter of Legal Cultures in the High Middle Ages, at the Centre for Medieval Studies
 • 2005-2008: Managed the Decalogue-project, and edited Dekalogen – 13 essay om individ og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion
 • 2006: Edited Rettshistoriske studier no. 17: Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis
 • 2003- :Arranges annual historical seminar at the museum the Barony Rosendal
 • 2003-2006: Member of the editorial board for the legal journal Retfærd
 • 2002: Arranged an international symposium in legal history in Tromsø together with Professor Dag Michalsen (Oslo)

 

 

 • King Magnus the Law Mender's Code of the Norwegian Realm of 1274 (The Code of 1274-project)
 • Rule of Law 2015-
 • North Sea Court Records 2016-
 • Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms 1100-1400 (2010-2015)