Home
 • E-mailKnut.E.Karlsen@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2020. Varemerkeord i ordbøker. LexicoNordica. 57-76.
 • Show author(s) 2018. Svar frå doktoranden. Maal og Minne. 153-163.
 • Show author(s) 2018. Presentasjon av avhandlinga ved doktoranden. Maal og Minne. 127-138.
 • Show author(s) 2008. Lexicography in an educational perspective – a presentation of Norsk Ordbok for pupils and students. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 385-395.
 • Show author(s) 2008. Dictionary use in school – practice and perspective. Exploitation of monolingual dictionaries in mother tongue teaching in upper-secondary school. LexicoNordica. 93-114.
 • Show author(s) 1998. Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg? HBO-rapport. 29-42.
Report
 • Show author(s) 1998. Mål og middel i norsk språkvitskap. Artiklar frå ein dugnad i faghistorie under Møte om norsk språk 7 i Trondheim 21. november 1997. 4. 4. .
Lecture
 • Show author(s) 2018. Norsk normeringshistorie i ordbokformat.
 • Show author(s) 2017. Norsk historisk normeringsordbok.
 • Show author(s) 2013. Norsk Ordbok og språksamlingane på nett - ei stadig rikare kjelde til undervisning i norsk språk.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2008. Norsk Ordbok - presentasjon for studentar i leksikografi.
 • Show author(s) 2007. Norsk Ordbok - presentasjon for skoleelevar og studentar.
 • Show author(s) 2007. Norsk Ordbok - presentasjon for skoleelevar og studentar.
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. Revision of the Norwegian dictionaries Bokmålsordboka (BOB) og Nynorskordboka (NOB).
 • Show author(s) 2018. A Norwegian Historical Standardization Dictionary.
 • Show author(s) 2017. Språkutviklingen i Norge fra 1960-årene til i dag i lys av språkplanleggingsteori og språkutviklingen i andre land.
 • Show author(s) 2017. Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Show author(s) 2014. The Expression of Changing Written Standards in ‘Norsk Ordbok’.
 • Show author(s) 2014. Finske lånord i norsk – og i Norsk Ordbok.
 • Show author(s) 2013. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901.
 • Show author(s) 2013. Brukarforsking og pedagogisk leksikografi.
 • Show author(s) 2012. Den nasjonale strategien i Noreg.
 • Show author(s) 2011. Landsmålet før 1901. Ei korpuslingvistisk undersøking.
 • Show author(s) 2011. Hallfrid Christiansen. Mellom junggrammatikk og strukturalisme.
 • Show author(s) 2010. Skriven nynorsk før 1900 og Nynorskkorpuset.
 • Show author(s) 2009. Presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Show author(s) 2009. Internettpublikasjonar som kjelde i ordbøker - status og bruk.
 • Show author(s) 2009. Brukarforsking. Døme frå ei undersøking av korleis einspråklege ordbøker blir utnytta i norskfaget i den vidaregåande skolen.
 • Show author(s) 2008. Ordboksbruk i skolen - praksis og perspektiv. Utnytting av einspråklege ordbøker i morsmålsfaget i den vidaregåande skolen.
 • Show author(s) 2008. Hallfrid Christiansen - nordnorsk språkforskar mellom to tradisjonar.
 • Show author(s) 2007. Leksikografi i pedagogisk perspektiv - ein presentasjon av Norsk Ordbok for skoleelevar og studentar.
 • Show author(s) 2007. Bruk av ordbøker i skolen.
 • Show author(s) 2005. Geografiske hol i målførekjeldene til Norsk Ordbok - årsaker og verknader.
 • Show author(s) 2005. Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om den geografiske spreiinga av kjeldene i Norsk Ordbok.
 • Show author(s) 1997. Hallfrid Christiansen - offer for eit manglande paradigmeskifte i nordisk språkvitskap i Noreg?
Book review
 • Show author(s) 2007. 50 år med distriktskontor i NRK. Kringom. 12-13.
 • Show author(s) 2004. Euralex 2004 - artikkelsamling og kongress. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 35-41.
 • Show author(s) 2003. [Melding av] Nordiske studier i leksikografi 6. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 74-79.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.
 • Show author(s) 1998. Liner og band. Om metodar i norsk målføregransking. HBO-rapport 4/1998.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1997. Hallfrid Christiansen. Nordnorsk språkforskar mellom to tradisjonar. Ei faghistorisk utgreiing med vekt på "Gimsøy-målet".
Popular scientific article
 • Show author(s) 2017. 1917-rettskrivinga – forsøk på å krysse ei språksosial grense. Språknytt. 19-21.
 • Show author(s) 2016. Norsk Ordbok – for folket, av folket. Oversatt sakprosa.
 • Show author(s) 2011. Hallfrid Christiansen - språkforskaren frå Lofoten. Lokalhistorisk magasin. 4-7.
 • Show author(s) 2003. No kjem NO for fullt! Norsklæreren. 9-13.
 • Show author(s) 1999. Satte nordnorske dialekter på dagsordenen. Nordlys. 12-12.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Mellom Aasen og Hægstad : Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. 165.
Programme participation
 • Show author(s) 2004. Typisk norsk.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2018. Norsk historisk normeringsordbok. 9 pages.
 • Show author(s) 2017. Finske lånord i norsk - og i Norsk Ordbok. 12 pages.
 • Show author(s) 2016. ulyd-umetteleg, velhaldande-velsemleg, ørsla-øvingstur. 43 pages.
 • Show author(s) 2016. How to express changing written standards of ‘nynorsk’ in Norsk Ordbok. 10 pages.
 • Show author(s) 2014. Heimfestingar i Knud Leems 'Een liden Glose-bog'. 4 pages.
 • Show author(s) 2013. Frå tv – tverla til tv-rute – tv-teneste. 15 pages.
 • Show author(s) 2011. reta-rett. 6 pages.
 • Show author(s) 2010. Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk. 8 pages.
 • Show author(s) 2009. nas - -nasut, orr - orættes, penhand - pepton. 37 pages.
 • Show author(s) 2008. lov - LSD, mei - meins. 38 pages.
 • Show author(s) 2008. Habilitering fra et foreldreperspektiv. 36 pages.
 • Show author(s) 2007. kli - kluftut. 60 pages.
 • Show author(s) 2006. Geografiske hol i ei nasjonal ordbok - om geografisk representasjon av kjeldene i Norsk Ordbok. 14 pages.
 • Show author(s) 2005. ibestadværing - iblå, I idé - idé-, idéassosiasjon - idéverkstad, ihug - ihugsen, ikkje- - ikkjeåtakstraktat, illkald - illnøyte, illord - illroen, illrumsen - illrymsken, illrøynd - illskrika, in - ingsa, innhald. 38 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) 2019. The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. International Journal of Lexicography. 92-114.
 • Show author(s) 2019. State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 39-52.
Chapter
 • Show author(s) 2017. Olaf Almenningen 70 år. 7-15. In:
  • Show author(s) 2017. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)