Home
Margunn Bye Tøsdal's picture

Margunn Bye Tøsdal

PhD Candidate
 • E-mailmargunn.tosdal@uib.no
 • Visitor Address
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2013). Livsstilsbehandling i institusjon – oppfølging seks år etter. Sykepleien Forskning. 36-44.
Academic literature review
 • Show author(s) (2018). D-Dimer: Aldersjusterte beslutningsgrenser ved diagnostikk av venøs tromboembolisme? Klinisk Biokemi i Norden. 26-36.

More information in national current research information system (CRIStin)