Home
Svein Indrelid's picture

Svein Indrelid

Professor
 • E-mailSvein.Indrelid@uib.no
 • Phone+47 55 58 93 69+47 932 02 854
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligespl. 10
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5007 BERGEN
Academic article
 • 2013. Wer jagte auf der Hardangervidda? Archäologie in Deutschland. 30-33.
 • 2011. Medieval mass trapping of reindeer at the Hardangervidda mountain plateau, South NOrway. Quaternary International. 44-54.
 • 2011. A study of bone remains and butchery patterns from medieval mass-hunting of reindeer in the South Norwegian mountain districts. Quaternary International. 55-62.
 • 2007. Fangstanlegget på Sumtangen, Hardangervidda - utforskningen gjennom 165 år. Viking. 125-154.
 • 2006. Vassdragsundersøkelser og tap av kildemateriale til vår eldste historie. Skrifter (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo). 21-28.
 • 2001. Human presence in the European Arctic nearly 40,000 years ago. Nature. 64-67.
 • 1998. Norwegian Archaeology - Past and Present. Archaeologia Baltica. 19-30.
 • 1998. Bergen Museum - a Presentation. Archaeologia Baltica. 31-36.
 • 1997. Kulturminneåret. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 3-5.
 • 1995. Trekantsambandet - eit arkeologisk oppdragsprosjekt. Vern og Virke. 60-63.
 • 1991. Fornminnevernet i 1990-åra: Landsdelsmusea sine oppgåver. AmS-rapport. 37-42.
 • 1988. Jernalderfunn i Flåmsfjella. Arkeologiske data og kulturhistorisk tolking. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 106-119.
 • 1983. Februk på Hardangervidda i yngre steinalder. Viking. 36-71.
 • 1978. Reply to the Comments [on Einar Østmo: Value Number Consideration - A New Appraisal]. Norwegian Archaeological Review. 55-56.
 • 1977. Eldre steinalder i sørnorsk høyfjell. Boplasser, bosetningsmønstre og kulturformer. Viking. 129-146.
 • 1976. The Site Hein 33: Typological and Chronological Problems of the New Stone Age og Southern Norway. Norwegian Archaeological Review. 7-16.
 • 1976. Reply to the Comments on Typological and Chronological Problems. Norwegian Archaeological Review. 36-44.
 • 1976. Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Årbok / Universitetets oldsaksamling. 9-40.
 • 1975. Problems relating to the Early Mesolithic Settlement of Southern Norway. Norwegian Archaeological Review. 1-18.
 • 1973. Mesolitiske tilpasningsformer i høyfjellet. Stavanger Museums årbok. 5-27.
Popular scientific lecture
 • 2012. Kursplan for kompetanseutvikling.
 • 2011. Ruskeneset - ein 4000 år gamal buplass ved Straume bru.
 • 2010. Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • 2010. Hardangervidda. Reinsdyrfangst i gamal tid.
 • 2010. Gamal busetnad i Undredal og Nærøy.
 • 2010. Fjell- og utmarksressursar som formidlingsutfordring.
 • 2009. Ressursbruk og kulturminne i utmark og fjell.
 • 2009. Aurlandsbygdene og verda utanfor.
 • 2008. Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda i middelalderen.
 • 2008. Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda i jernalder og middelalder.
 • 2008. Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • 2008. Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • 2008. Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • 2008. Kulturmøte i den indre farleia.
 • 2007. Gamal gardsskipnad.
 • 2007. Drivfangst på Hardangervidda i gamal tid.
 • 2007. Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • 2007. Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • 2007. Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • 2007. Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • 2006. Anders Ohnstad og bygdeboksarbeidet i Aurland.
 • 2005. Kulturminne - materielle overleveringar etter menneskeleg verksemd i farne tider.
 • 2004. Fjell og utmark i førhistorisk tid.
 • 2002. Farlei og samfunnsutvikling i førhistorisk tid.
Academic lecture
 • 2012. Desentralisert kulturminnevern - Røynsler frå 22 års samarbeid mellom dei arkeologiske musea og den fylkeskommunale forvaltinga.
 • 2011. Status for Hardangerviddaprosjektet.
 • 2011. Med Lil på Hardangervidda for 40 år sidan.
 • 2011. Industrial reindeer hunting in the South Norwegian Mountains in the Viking Age and Early Middle Ages?
 • 2011. Hydropower development and protected archaeological sites - 60 years of cultural resource management and watercourse archaeology in South Norway.
 • 2011. Excursion: From west to east - Bergen-Oslo.
 • 2010. Vassdragsundersøkelser i Sør-Norge.
 • 2010. Utmarksnettverket: Framdrift og status.
 • 2010. Reinsdyrprosjektet på Hardangervidda.
 • 2010. Nettverk utmarksarkeologi.
 • 2010. Medieval reindeer trapping in the South Norwegian mountains.
 • 2010. Forskingssatsing i arkeologi ved universitetsmusea.
 • 2009. Two excavated fishponds in the Bogstad and Milde estates, South Norway.
 • 2009. Reindeer and humans.
 • 2009. Medieval mass-trapping of reindeer in the Norwegian mountains.
 • 2009. Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Arbeid med Faglig program for Sør-Norge.
 • 2009. 1700-tals arveskifte og vikingtids graver. Historiske og arkeologiske kjelder til jordbrukshistorie.
 • 2008. Medieval mass-hunting of reindeer.
 • 2008. Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • 2008. Hunting wild reindeer in the South Norwegian mountains in the Middle Ages.
 • 2008. Faglig program for vassdrag.
 • 2008. Bygd og busetnad.
 • 2007. Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. Rapport fra et igangværende forskningsprosjekt.
 • 2007. Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. Orientering om et igangværende prosjekt.
 • 2007. Medieval mass-trapping of reindeer at the Hardangervidda mountain plateau, Norway.
 • 2006. The exploitation of wild reindeer in the South Norwegian mountains during the Iron Age and Medieval times.
 • 2006. Sumtangen - en kulturhistorisk skattekiste.
 • 2006. Kva kulturminne kan fortelja om rein og reinfangst på Hardangervidda.
 • 2006. Kulturminner og vassdragsutbygging.
 • 2005. Bergen Museum.
 • 2004. Resultat frå dei tverrvitskaplege granskingane av seinpaleolittiske buplassar i Russland.
 • 2003. Utmarksressursenes betydning for bosetningen i Indre Sogn gjennom de siste 2000 år.
 • 2003. Naturforhold og bosetning i Ural-området, Nordvest-Russland 35.000-20.000 år før nåtid.
 • 2003. Kunnskapsbehov. Hva gir undersøkelsene av ny kunnskap?
 • 2000. Surprising discoveries on the glacial history and ice-age humans i Northern Russia.
 • 2000. Fjordsenteret.
 • 2000. Bergen Museum prøver nye vegar for kunnskapsformidling i det 21de århundre.
 • 1999. Zaselenje tsjelovekom severo-vostoka evropij v epochij paleolita.
 • 1998. Kulturlandskap som ressurs.
 • 1997. Istidsmennesker og kvartærgeologi i Nord-Russland.
 • 1996. Vingen-prosjektet: Erfaring med tverrfaglig samarbeid, langtidsprosjekt og måloppnåelse ved Bergen Museum.
 • 1995. Oppdragsverksemda ved Bergen Museum.
 • 1989. Prehistoric and Ancient Man at Higher Altitudes and Latitudes. European Mountains: Norwegian Mountain Areas.
 • 1989. Neolithic Man and Domestic Animals at High Altitudes in South Norway.
 • 1975. Mesolitiske boplasser, bosetningsmønstre og kulturformer i sørnorsk høyfjell.
Editorial
 • 2011. Humans and reindeer. Quaternary International. 1-3.
Book review
 • 2004. Lars Ivar Hansen: Astafjord bygdebok, historie 1. Fra eldre jernalder til ca. 1570. Heimen - Lokal og regional historie. 65-67.
 • 1995. Arnvid Lillehammer: Fra jeger til bonde - inntil 800 e.Kr. Heimen - Lokal og regional historie. 91-96.
 • 1974. Review of Arne Skjølsvold: Slettabø in Ogna. Preliminary publication of a settlement from Late Stone Age and Bronze Age. Norwegian Archaeological Review. 159-164.
 • 1974. Arne Skjølsvold: Slettabø i Ogna. Foreløpig orientering om en boplass med bosetning fra yngre steinalder og bronsealder. Norwegian Archaeological Review. 159-164.
 • 1971. Comments on Prehistoric Sites in the Lærdal Basin. Norwegian Archaeological Review. 47-51.
Academic monograph
 • 2009. Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Sør-Norge.
 • 1994. Fangstfolk og bønder i fjellet. Bidrag til Hardangerviddas førhistorie 8500-2500 år før nåtid.
 • 1973. Hein 33 - En steinalderboplass på Hardangervidda. Forsøk på kronologisk og kulturell analyse.
Non-fiction book
 • 2015. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen.
 • 2009. Aurland Bygdebok. Soga om Flåm. Band IIB. Gard og ætt. Aurland Sogelag.
 • 1996. Frå steinalder til vikingtid. Eide forlag.
 • 1994. Fornminnevern i kommunane. Kva lokalsamfunna sjølve kan gjera for å ta vare på minna om si eldste fortid. Noregs Forskingsråd.
 • 1991. Fornminne og fornminnevern i Ølen kommune. Historisk Museum, Universitetet i Bergen.
 • 1991. Fornminne og fornminnevern i Ølen kommune. Historisk museum, Universitetet i Bergen..
Compendium
 • 2009. Garden conference in Bergen, Norway: Program, posters, abstracts, participants.
Popular scientific article
 • 2015. Om reinsdyrfangst, rein og klima på Hardangervidda i eldre tid. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-15.
 • 2010. Rein og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. Årbok for Hol Historielag. Under Hallingskarvet. 109-121.
 • 2010. Om reinsdyrfangsten på Sumtangen i gamal tid. Villreinen. 28-34.
 • 2004. Sumtangen: Forskingsobjekt for Bergen Museum gjennom halvtanna hundre år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 53-59.
 • 2003. Trekantsambandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 58-61.
 • 2002. Funn, fornminne og førhistorisk busetnad i Ølen. Frá haug ok heiðni. 3-8.
 • 2002. Dei runde tuftene på Hardangervidda. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 3-8.
 • 2001. På jakt etter afrikanske istidsmennesker i Arktis. Geo. 26-29.
 • 2001. Om gardsgrenser og topografi og om opphavet til dei eldste gardane. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 46-52.
 • 1999. Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? Bergen Museums skrifter. 2-8.
 • 1997. Tankar i høve kulturminneåret. Etne Sogelag. Årbok. 5-7.
 • 1997. Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? (Kronikk). Bergens Tidende. 3-5.
 • 1995. PECHORA-prosjektet: Ny kunnskap om gamal tid. Museumsnytt. 19-20.
 • 1995. Oppdragsverksemda ved Bergen Museum. Unimus, Internblad for Bergen Museum. 6-6.
 • 1995. Nytt om mammut og istidsfolk i Nordvest-Russland. Naturen. 278-283.
 • 1990. Om bruken av fjellet i gamal tid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 4-8.
 • 1989. Dei fyrste menneskja på Vestlandet. Naturen. 25-35.
 • 1975. Problem omkring den eldste steinalderbusetnad på Møre-kysten. Haram kultur-historiske lag.. 17-39.
 • 1973. Nye funn gir opplysning om livet på Hardangervidda for tusener av år siden. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. 34-39.
 • 1973. En mesolitisk boplass i Dysvikja på Fjørtoft. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 7-11.
Doctoral dissertation
 • 1987. Fangstfolk og bønder i fjellet : bidrag til Hardangerviddas førhistorie 8500-2500 før nåtid.
Interview
 • 2011. Den store reinslakten.
 • 2009. Medieval reindeer hunting.
 • 2009. Gemetzel im norwegischen Fjord. Archäologen untersuchen die ersten professionellen Rentierjagden.
 • 2008. Naturens verden.
 • 2006. Kveldsåpent.
 • 2006. Kulturhistoriske undersøkelser på Hardangervidda.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2013. 'Industrial' reindeer hunting in the south Norwegian mountains in the Viking Age and Early Middle Ages. 20 pages.
 • 2006. New approaches to garden history; taxonomical, dendrological, pollen analytical and archaeological studies in a 17th century Renaissance garden at the Milde estate, Norway. 27 pages.
 • 2005. Dei fattige i Aurland - Forordninga av 1755 i ei vestlandsbygd. 14 pages.
 • 2003. Dei runde tuftene på Hardangervidda. 10 pages.
 • 2001. Etne i forhistorisk tid. 18 pages.
 • 2000. Human occupation in Northeastern Europe during the period 35,000-18,000 bp. 8 pages.
 • 1999. Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? 7 pages.
 • 1998. Norwegian archaeology - past and present. 11 pages.
 • 1998. Bergen Museum - a presentation. 6 pages.
 • 1994. Aurland in the Viking Age. 11 pages.
 • 1994. Aurland in prehistoric times. 9 pages.
 • 1993. Kulturminne og kulturlandskap. 4 pages.
 • 1993. Den gløymde soga. Fangstfolk og veidesamfunn. 5 pages.
 • 1993. Bønder og busetnad. 5 pages.
 • 1991. Om bruken av fjellet i gamal tid. 10 pages.
 • 1990. Med arkeologen på fjelltur. 10 pages.
 • 1988. The Halne area, Hardangervidda. Use of a high mountain area during 5000 years - an interdisciplinary case study. 16 pages.
 • 1988. Jernalderfunn i Flåmsfjella. Arkeologiske data og kulturhistorisk tolking. 14 pages.
 • 1985. De første bosetterne. 15 pages.
 • 1984. Skjonghelleren - en enestående geologisk og faunahistorisk lokalitet. 3 pages.
 • 1984. Mennesket begynner å så - ikke bare høste. 10 pages.
 • 1984. De første mennesker på Sunnmøre. 11 pages.
 • 1984. Bronsealderens samfunn. 8 pages.
 • 1979. Tamreindrift. 5 pages.
 • 1979. Før jakt og fiske ble sport. 10 pages.
 • 1979. Da menneskene kom. 6 pages.
 • 1978. Mesolithic economy and settlement patterns in Norway. 30 pages.
 • 1976. Hordaland i førhistorisk tid. 24 pages.
Encyclopedia article
 • 2008. Bergmåling under Geithidleren. 115-115. In:
  • 2008. Folgefonna og fjordbygdene. Nord 4 og Universitetet i Bergen.
 • 2008. Bergbilete på Bakke. 223-223. In:
  • 2008. Folgefonna og fjordbygdene. Nord 4 og Universitetet i Bergen.
 • 2005. Hardangervidda. 160-163. In:
  • 2005. Norsk arkeologisk leksikon.
 • 1993. Årsand. 200-200. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Årbakka. 222-222. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Vikingvåpen. 215-215. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Tjernagelshaugen. 173-173. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Steinkross og runestein. 188-188. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Skattefunnet frå Hatteberg. 198-198. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Røysar langs leia. 172-172. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Runer frå folkevandringstid. 213-213. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Rimsvarden. 216-216. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Rhyolitt frå Siggjo. 203-203. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Om grønsteinsøksar og "tordengudar". 203-203. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Kystrøysar på Halsnøya. 193-193. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Kjeldeofferet frå Lunde. 182-182. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Hystad. 212-212. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Hespriholmen - Noregs eldste steinbrot. 203-203. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Helgaberget. 185-185. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Halsnøybåten. 192-192. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Gudinna med halsringen. 187-187. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Gravurner. 212-212. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Gravfelt i Etne. 188-188. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Gamalt gull. 176-176. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Fitjar. 215-215. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Eide. 181-181. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Båtstamnar i myr. 223-223. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Bygdeborger. 184-184. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Bygdeborga på Steinslandsåta. 179-179. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Borgåsen. 184-184. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • 1993. Bergkunst i Etne. 185-185. In:
  • 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
Other
 • 2008. Gard og bygd. 154-161.
 • 2008. Bygdelag under Folgefonna. 298-300.
 • 2008. "Folgefondens Halvøe". 10-11.
 • 2004. The farming system and its history in the Flåm valley. 47-52.
 • 2000. Nedbryting av bergkunst: Årsaker og tiltak: Status-raport etter 4 år med tverrfaglig samarbeid i Vingen og Alta. 29-54.
Popular scientific book
 • 2014. Oppdagelser på Hardangervidda. Nord 4.
Digital learning tools
 • 2005. Kvinnegraver på Skaim - busetnad i halvtanna tusen år.
 • 2005. Jernvinna ved Seltuftvatnet.
Popular scientific chapter/article
 • 2009. Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. 43-56.

More information in national current research information system (CRIStin)