Home
Thea Gregersen's picture

Thea Gregersen

PhD Candidate , Centre for climate and energy transformation (CET)

Perceptions of Climate Change Across Europe

My PhD project focus on perceptions of climate change across Europe and spans psychological constructs from mental representations via emotions to behavior. I am further a member of the Climate and Environment unit of The Norwegian Citizen Panel.

Spring 2020 

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Lectures: 
- Perception and cognition
- Preferences and appraisals
- Emotions and risk
- Responses to climate changeAutumn 2019 

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures: 
- Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling
- Eksperimentell metode
- Oppsummering (Den vitenskapelige metode og etikk, Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling, Observasjon og surveymetoden og Eksperimentell metode)

Academic article
 • 2020. Political orientation moderates the relationship between climate change beliefs and worry about climate change. Frontiers in Psychology. 1-12.
Lecture
 • 2020. Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Popular scientific lecture
 • 2020. På vippen: Norske klimaholdninger 2020.
 • 2020. Klima og miljø (Hva mener folk om viktige klima- og miljøsaker?).
 • 2020. Er du bekymret for klimaendringene?
 • 2020. Climate change from a psychological perspective: From public perceptions to engagement.
Academic lecture
 • 2020. Onshore and offshore wind.
 • 2020. From worrying about climate change to pro-environmental behavior.
 • 2020. Folks mening om Vindkraft og CCS (Medborgerpanelet).
 • 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
 • 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
 • 2019. Predictors of worry about climate change across Europe.
 • 2019. Predicting worry about Climate Change.
 • 2019. Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Popular scientific article
 • 2020. Tillit til mediedekning om klima. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2020. Klimaskepsis. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2020. Holdninger til bompenger. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2020. Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Interview
 • 2020. Studio 2: USA brenner – men årsaken til skogbrannene er forskjellig, avhengig av hvilken presidentkandidat du spør. Kan klimaendringene få en betydning i valgkampen?
 • 2020. Nordmenns holdninger til klima, med Thea Gregersen, Norsk Medborgerpanel, og Johannes Berg, leder av valgforskningsprogrammet, Instituttet for samfunnsforskning.
 • 2020. Innen fem år skal fossilbilene bort fra bilbutikkene. Det er stadig flere uenige i.
 • 2020. Ekspertintervjuet: Derfor endrer klimaholdningene seg så lite.
 • 2020. Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge.

More information in national current research information system (CRIStin)

Perception of Climate Change Across Europe
 

The project’s objectives are to generate integrated knowledge about people´s perceptions of climate change across Europe. One important aspect of public perceptions is mental models–simplified mental representations of a phenomenon. Mental models of climate change comprise, for example, general knowledge about the climate system and beliefs about climate impacts (Böhm & Pfister, 2001; Moser, 2010). The research question is addressed by analyzing data from two cross-national datasets: the European Perceptions of Climate Change (EPCC) and the European Social Survey (ESS). Both datasets contain comparable questions from representative samples of four and twenty-three European countries, respectively, and constitute an invaluable resource for studying mental models about climate change, within and across countries.

Twitter