Home
Thea Johansen Gregersen's picture
Photo:
Thor Brødreskift

Thea Johansen Gregersen

Guest Researcher, Centre for climate and energy transformation (CET)
 • E-mailThea.Gregersen@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Perceptions of Climate Change Across Europe

My PhD project focus on public perceptions of climate change and spans psychological constructs from mental representations via emotions to behavior. I coordinate the Climate and Environment unit of The Norwegian Citizen Panel together with Gisela Böhm and Endre Tvinnereim. 

Autumn 2021

Psyk111 Innføring i psykologi og psykologiens historie (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK111

Lectures: 
- Personlighetspsykologi
- Språk og tenking
- Sosialpsykologi

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures:
- Vitenskapsteori 1 
- Vitenskapsteori 2
- Vitenskapsteori 3

NorRen Summer School 2021 
https://norren.no/

Lecture: 
- Public perceptions of energy production and use


Spring 2021

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Lectures: 
- Attitudes and values
- Identity and norms
- Behaviour and habits
- Responses to environmental problems

CET201 Sustainable Innovation
https://www.uib.no/emne/CET201

Lecture: 
- Creating engagement: framing a message in line with target audience values

Spring 2020 

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Lectures: 
- Perception and cognition
- Preferences and appraisals
- Emotions and risk
- Responses to climate change

Autumn 2019 

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures: 
- Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling
- Eksperimentell metode
- Oppsummering (Den vitenskapelige metode og etikk, Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling, Observasjon og surveymetoden og Eksperimentell metode)

Academic article
 • Show author(s) (2022). Did concern about COVID-19 drain from a ‘finite pool of worry’ for climate change? Results from longitudinal panel data. The Journal of Climate Change and Health.
 • Show author(s) (2021). Outcome expectancies moderate the association between worry about climate change and personal energy-saving behaviors. PLOS ONE. 19 pages.
 • Show author(s) (2020). Political orientation moderates the relationship between climate change beliefs and worry about climate change. Frontiers in Psychology. 1-12.
Lecture
 • Show author(s) (2022). Living with climate change: beliefs, emotions and actions.
 • Show author(s) (2022). Klimaendringer:​ Kunnskap, følelser og handling.
 • Show author(s) (2022). Klimaendringer, bekymring og mental helse.
 • Show author(s) (2021). #Klimakvarteret: Fra flyreiser til oljeproduksjon.
 • Show author(s) (2020). Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Boomers, Gen X, Millenials & Gen Y (Panelsamtale).
 • Show author(s) (2021). Norske klimaholdninger: Psykologisk Distanse.
 • Show author(s) (2021). Norske klimaholdninger: Bekymring/Mestring .
 • Show author(s) (2021). Miljøpsykologi: Bekymring for klimaendringer.
 • Show author(s) (2021). Klima, frykt og håp: Hvilke følelser motiverer oss til å gjøre noe for klimaet?
 • Show author(s) (2021). Forsker Grand Prix 2021.
 • Show author(s) (2020). På vippen: Norske klimaholdninger 2020.
 • Show author(s) (2020). Klima og miljø (Hva mener folk om viktige klima- og miljøsaker?).
 • Show author(s) (2020). Er du bekymret for klimaendringene?
 • Show author(s) (2020). Climate change from a psychological perspective: From public perceptions to engagement.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). “Emotional” research communication.
 • Show author(s) (2022). Public perceptions of hydrogen fuel.
 • Show author(s) (2022). Free to fly after the pandemic? .
 • Show author(s) (2022). Emotional researchers: Showing anger and sadness when communicating about climate change.
 • Show author(s) (2022). Climate attitudes: Fresh results from the Norwegian Citizen Panel.
 • Show author(s) (2021). Scientific information in climate change communications: Does content matter?
 • Show author(s) (2021). Norwegian climate attitudes during the Covid-19 pandemic: Findings from the Norwegian citizen panel.
 • Show author(s) (2021). Norske Klimaholdninger 2021.
 • Show author(s) (2021). Medborgerpanelet – folks haldningar til hydrogen og vindkraft .
 • Show author(s) (2021). Intro presentation to Panel Discussion on Promoting Social Change to Mitigate Climate Change.
 • Show author(s) (2021). Exploring the relationship between worry about climate change and energy behavior.
 • Show author(s) (2021). Can scientific communication help mobilize public support for climate action?
 • Show author(s) (2021). A ‘Finite pool of worry’? Changes in climate change worry during the Covid -19 pandemic.
 • Show author(s) (2020). Would it matter? Interactions between worry about climate change and efficacy beliefs.
 • Show author(s) (2020). What do people believe will be the most important impacts of climate change in Norway?
 • Show author(s) (2020). Perceptions of climate change consequences- and why it matters.
 • Show author(s) (2020). Onshore and offshore wind.
 • Show author(s) (2020). From worrying about climate change to pro-environmental behavior.
 • Show author(s) (2020). Folks mening om Vindkraft og CCS (Medborgerpanelet).
 • Show author(s) (2019). Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
 • Show author(s) (2019). Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
 • Show author(s) (2019). Predictors of worry about climate change across Europe.
 • Show author(s) (2019). Predicting worry about Climate Change.
 • Show author(s) (2019). Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2022). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2022). Klimatiltak: Strøm og energi. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2022). Klimaskepsis (Oppdatert 2022). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2022). Klimaendringene og følelser. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2022). Folket vil ha havvind – delt på midten om vindkraft på land. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2022). Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2022). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2022). Bekymring for klimaendringer (oppdatert). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Teknologioptimisme. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Oljenæringens fremtid. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Mer storm, skred og flom: Hvem har ansvar for å sikre oss mot konsekvensene av klimaendringer? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Koronapandemi og muligheter til å forhindre klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Klimaskepsis (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Klimaendringene – en fjern trussel? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Flyreiser og effekt på klimaendringene. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2021). Bekymring for klimaendringer (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2020). Tillit til mediedekning om klima. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2020). Klimaskepsis. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2020). Holdninger til bompenger. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2020). Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2019). Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2019). Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2019). Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) (2019). Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Interview
 • Show author(s) (2022). – Vi må snakke mindre om klimaangst.
 • Show author(s) (2022). Yngre bekymrer seg mer.
 • Show author(s) (2022). Svært få har klimaangst.
 • Show author(s) (2022). Nordmenn og klimaskepsis .
 • Show author(s) (2022). Klimaangst? Klimasorg? Eller middels bekymret? (Podcast).
 • Show author(s) (2022). Håp, frykt, tristhet, sinne eller skyld?
 • Show author(s) (2022). Hvorfor gjør vi ikke mer når vi vet så mye?
 • Show author(s) (2022). Har du sluttet å oppdatere deg på krigen i Ukraina? Dette kan være grunnen.
 • Show author(s) (2022). #JP053: Boomers, millennials og andre generasjoners oppfatninger av klimaproblemet med Thea Gregersen.
 • Show author(s) (2021). Unge bekymrer seg for klimaet/Slik vinner Nora (21) over middelaldrende klimaskeptikere.
 • Show author(s) (2021). NrK Nyhetsmorgen: Unge er mer bekymret for klima enn eldre.
 • Show author(s) (2021). Norske Tilstander: - Jeg er klimaoptimist .
 • Show author(s) (2021). Nordmenn er blant verdas mest klimaskeptiske folk. Spesielt éin årsak trekker ekspertane fram.
 • Show author(s) (2021). Klima og forbruk: Slik kan data hjelpe oss med å ta bedre valg (Arendalsuka 2021).
 • Show author(s) (2021). God morgon Hordaland: Unge mest bekymret for klima.
 • Show author(s) (2021). Ett miljøtiltak ble for tungvint for Marie (38).
 • Show author(s) (2021). Eldre folk er mindre bekymret for klimaendringene nå enn før pandemien.
 • Show author(s) (2021). Ekspertintervjuet: Har koronaen gitt oss klimahåp?
 • Show author(s) (2021). Bekymring er bra for klimaet.
 • Show author(s) (2020). Studio 2: USA brenner – men årsaken til skogbrannene er forskjellig, avhengig av hvilken presidentkandidat du spør. Kan klimaendringene få en betydning i valgkampen?
 • Show author(s) (2020). Nordmenns holdninger til klima, med Thea Gregersen, Norsk Medborgerpanel, og Johannes Berg, leder av valgforskningsprogrammet, Instituttet for samfunnsforskning.
 • Show author(s) (2020). Innen fem år skal fossilbilene bort fra bilbutikkene. Det er stadig flere uenige i.
 • Show author(s) (2020). Ekspertintervjuet: Derfor endrer klimaholdningene seg så lite.
 • Show author(s) (2020). Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge.
Programme participation
 • Show author(s) (2021). Studio 2: Miljøpartiet De Grønne klarte akkurat ikke å komme over sperregrensa i årets valg. Men hva slags preg har grønne partier satt på politikken i andre land i Europa?

More information in national current research information system (CRIStin)

Perception of Climate Change Across Europe
 

The project’s objectives are to generate integrated knowledge about people´s perceptions of climate change across Europe. One important aspect of public perceptions is mental models–simplified mental representations of a phenomenon. Mental models of climate change comprise, for example, general knowledge about the climate system and beliefs about climate impacts (Böhm & Pfister, 2001; Moser, 2010). The research question is addressed by analyzing data from two cross-national datasets: the European Perceptions of Climate Change (EPCC) and the European Social Survey (ESS). Both datasets contain comparable questions from representative samples of four and twenty-three European countries, respectively, and constitute an invaluable resource for studying mental models about climate change, within and across countries.

Twitter