Home
Thea Johansen Gregersen's picture

Thea Johansen Gregersen

PhD Candidate, Centre for climate and energy transformation (CET)
 • E-mailThea.Gregersen@uib.no
 • Phone+47 952 81 380
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Perceptions of Climate Change Across Europe

My PhD project focus on perceptions of climate change across Europe and spans psychological constructs from mental representations via emotions to behavior. I coordinate the Climate and Environment unit of The Norwegian Citizen Panel with Gisela Böhm og Dag Elgesem.

Autumn 2021

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures:
- Vitenskapsteori 1 
- Vitenskapsteori 2
- Vitenskapsteori 3

NorRen Summer School 2021 
https://norren.no/

Lecture: 
- Public perceptions of energy production and use


Spring 2021

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Lectures: 
- Attitudes and values
- Identity and norms
- Behaviour and habits
- Responses to environmental problems

CET201 Sustainable Innovation
https://www.uib.no/emne/CET201

Lecture: 
- Creating engagement: framing a message in line with target audience values

Spring 2020 

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Lectures: 
- Perception and cognition
- Preferences and appraisals
- Emotions and risk
- Responses to climate change

Autumn 2019 

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures: 
- Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling
- Eksperimentell metode
- Oppsummering (Den vitenskapelige metode og etikk, Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling, Observasjon og surveymetoden og Eksperimentell metode)

Academic article
 • Show author(s) 2021. Outcome expectancies moderate the association between worry about climate change and personal energy-saving behaviors. PLOS ONE.
 • Show author(s) 2020. Political orientation moderates the relationship between climate change beliefs and worry about climate change. Frontiers in Psychology. 1-12.
Lecture
 • Show author(s) 2020. Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2021. Norske klimaholdninger: Bekymring/Mestring .
 • Show author(s) 2021. Miljøpsykologi: Bekymring for klimaendringer.
 • Show author(s) 2020. På vippen: Norske klimaholdninger 2020.
 • Show author(s) 2020. Klima og miljø (Hva mener folk om viktige klima- og miljøsaker?).
 • Show author(s) 2020. Er du bekymret for klimaendringene?
 • Show author(s) 2020. Climate change from a psychological perspective: From public perceptions to engagement.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Norske Klimaholdninger 2021.
 • Show author(s) 2021. Medborgerpanelet – folks haldningar til hydrogen og vindkraft .
 • Show author(s) 2021. Exploring the relationship between worry about climate change and energy behavior.
 • Show author(s) 2020. Would it matter? Interactions between worry about climate change and efficacy beliefs.
 • Show author(s) 2020. What do people believe will be the most important impacts of climate change in Norway?
 • Show author(s) 2020. Perceptions of climate change consequences- and why it matters.
 • Show author(s) 2020. Onshore and offshore wind.
 • Show author(s) 2020. From worrying about climate change to pro-environmental behavior.
 • Show author(s) 2020. Folks mening om Vindkraft og CCS (Medborgerpanelet).
 • Show author(s) 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
 • Show author(s) 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
 • Show author(s) 2019. Predictors of worry about climate change across Europe.
 • Show author(s) 2019. Predicting worry about Climate Change.
 • Show author(s) 2019. Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2021. Teknologioptimisme. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2021. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2021. Mer storm, skred og flom: Hvem har ansvar for å sikre oss mot konsekvensene av klimaendringer? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2021. Koronapandemi og muligheter til å forhindre klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2021. Klimaskepsis (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2021. Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2021. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2021. Bekymring for klimaendringer (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2020. Tillit til mediedekning om klima. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2020. Klimaskepsis. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2020. Holdninger til bompenger. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2020. Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2019. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2019. Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2019. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Show author(s) 2019. Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Interview
 • Show author(s) 2021. Unge bekymrer seg for klimaet/Slik vinner Nora (21) over middelaldrende klimaskeptikere.
 • Show author(s) 2021. Norske Tilstander: - Jeg er klimaoptimist .
 • Show author(s) 2021. Nordmenn er blant verdas mest klimaskeptiske folk. Spesielt éin årsak trekker ekspertane fram.
 • Show author(s) 2021. Klima og forbruk: Slik kan data hjelpe oss med å ta bedre valg (Arendalsuka 2021).
 • Show author(s) 2021. Eldre folk er mindre bekymret for klimaendringene nå enn før pandemien.
 • Show author(s) 2021. Ekspertintervjuet: Har koronaen gitt oss klimahåp?
 • Show author(s) 2020. Studio 2: USA brenner – men årsaken til skogbrannene er forskjellig, avhengig av hvilken presidentkandidat du spør. Kan klimaendringene få en betydning i valgkampen?
 • Show author(s) 2020. Nordmenns holdninger til klima, med Thea Gregersen, Norsk Medborgerpanel, og Johannes Berg, leder av valgforskningsprogrammet, Instituttet for samfunnsforskning.
 • Show author(s) 2020. Innen fem år skal fossilbilene bort fra bilbutikkene. Det er stadig flere uenige i.
 • Show author(s) 2020. Ekspertintervjuet: Derfor endrer klimaholdningene seg så lite.
 • Show author(s) 2020. Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge.
Programme participation
 • Show author(s) 2021. Studio 2: Miljøpartiet De Grønne klarte akkurat ikke å komme over sperregrensa i årets valg. Men hva slags preg har grønne partier satt på politikken i andre land i Europa?

More information in national current research information system (CRIStin)

Perception of Climate Change Across Europe
 

The project’s objectives are to generate integrated knowledge about people´s perceptions of climate change across Europe. One important aspect of public perceptions is mental models–simplified mental representations of a phenomenon. Mental models of climate change comprise, for example, general knowledge about the climate system and beliefs about climate impacts (Böhm & Pfister, 2001; Moser, 2010). The research question is addressed by analyzing data from two cross-national datasets: the European Perceptions of Climate Change (EPCC) and the European Social Survey (ESS). Both datasets contain comparable questions from representative samples of four and twenty-three European countries, respectively, and constitute an invaluable resource for studying mental models about climate change, within and across countries.

Twitter