Home
 • E-mailTerje.Manger@uib.no
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Books
 • Manger, Terje. 2016. Motivation, tro på sig selv og ros. Dafolo A/S. 67 pages. ISBN: 978-87-7160-291-3.
 • Manger, Terje; Wormnes, Bjørn. 2015. Motivasjon og mestring. Utvikling av egne og andres ressurser. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1660-4.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2013. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Læreprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 321 pages. ISBN: 978-82-450-1393-1.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2013. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring. Fagbokforlaget. 352 pages. ISBN: 978-82-450-1391-7.
 • Manger, Terje. 2012. Dette vet vi om motivasjon og mestring. Gyldendal Akademisk. 41 pages. ISBN: 9788205423114.
 • Wilhelmsen, Lars Skjold; Manger, Terje. 2011. Effektiv læring. Råd til nye studenter. Fagbokforlaget. 110 pages. ISBN: 978-82-450-1181-4.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 9788245008463.
 • Nordahl, Thomas; Manger, Terje; Lillejord, Sølvi. 2010. Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 9788245008463.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2009. Education in Nordic prisons:Prisoners' educational backgrounds, preferences and motivation. Nordisk ministerråd. 213 pages. ISBN: 978-92-893-1821-1.
 • Manger, Terje. 2009. Det ved vi om motivasjon og mestring. ISBN: 978-87-7281-449-0.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas. 2009. Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 pages. ISBN: 9788245008456.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 pages. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Langelid, Torfinn; Manger, Terje. 2005. Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 82-450-0107-4.
 • Langelid, Torfinn; Manger, Terje. 2005. Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 82-450-0107-4.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Manger, Terje; Tveit, Arne. 2005. Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Fagbokforlaget. 296 pages. ISBN: 82-450-0119-8.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Manger, Terje; Tveit, Arne. 2005. Atferdsproblemer blant barn og unge : teoretiske og praktiske tilnærminger. Fagbokforlaget. 296 pages. ISBN: 8245001198.
 • Wormnes, Bjørn; Manger, Terje. 2005. Motivasjon og mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Fagbokforlaget. 227 pages. ISBN: 82-450-0308-5.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Ogden, Terje. 1999. Skole- og opplæringspsykologi. Fagbokforlaget. 288 pages. ISBN: 82-7674-361-7.
 • Kaufmann, Astrid; Manger, Terje. 1997. Psykologi for helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-292-0.
 • Manger, Terje; Wilhelmsen, Lars Skjold. 1996. Studiestart. Veien til effektiv læring for alle nye studenter. Revidert utgave.
 • Manger, Terje; Wilhelmsen, Lars Skjold. 1991. Studiestart. Veien til effektiv læring for alle nye studenter.
Journal articles
 • Manger, Terje. 2018. Motivasjon til å handle moralsk. Necesse. 3: 121-128. doi: 10.21339/2464-353x.3.1.121
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2018. Why do not prisoners participate in adult education? An analysis of Barriers to education in Norwegian prisons. International Review of Education. 1-23. Published 2018-06-07. doi: 10.1007/s11159-018-9724-z
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2017. Norske innsette: Mangelfull utdanning og risiko for utanforskap. Spesialpedagogikk. 82: 49-60.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil. 2017. Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD. Bedre Skole. 3. 32-39.
 • Roth, Beate Buanes; Westrheim, Kariane; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2017. Academic self-efficacy, educational motives and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. Journal of Correctional Education. 68: 19-40.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2016. Spørreskjema om voksnes lesing (SLV) som screeninginstrument for leseferdigheter : erfaringer fra bruk i en surveyundersøkelse blant norske innsatte. Norsk tidsskrift for logopedi. 62: 14-25.
 • Chen, Xi Jing; Leith, Helen; Aarø, Leif Edvard; Manger, Terje; Gold, Christian. 2016. Music therapy for improving mental health problems of offenders in correctional settings: systematic review and meta-analysis. Journal of Experimental Criminology. 12: 209-228. doi: 10.1007/s11292-015-9250-y
 • Manger, Terje. 2016. Rustade för framtiden. Paideia. 11: 52-53.
 • Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje. 2016. The relationship between prisoners' academic self-efficacy and participation in education, previous convictions, sentence length, and portion of sentence served. Journal of Prison Education and Reentry. 3: 106-120. doi: http://dx.doi.org/10.15845/jper.v3il.1040
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan. 2015. Symptoms of ADHD are related to education and work experience among incarcerated adults. Journal of Prison Education and Reentry. 2: 18-30.
 • Hesjedal, Elisabeth; Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Manger, Terje. 2015. Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 19: 1280-1293. doi: 10.1080/13603116.2015.1057241
 • Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Eikeland, Ole Johan; Manger, Terje. 2014. Former welfare clients in prison: education and self-reported learning problems. European Journal of Social Work. 14 pages. doi: 10.1080/13691457.2014.897219
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning. Spesialpedagogikk. 79: 71-78.
 • Munkvold, Linda Helen; Manger, Terje; Lundervold, Astri. 2014. Conners' continuous performance test (CCPT-II) in children with ADHD, ODD, or a combined ADHD/ODD diagnosis. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 20: 106-126. doi: 10.1080/09297049.2012.753997
 • Nordahl, Kristin B.; Janson, Harald; Manger, Terje; Zachrisson, Henrik Daae. 2014. Family concordance and gender differences in parent-child structured interaction at 12 months. Journal of family psychology. 28: 253-259. doi: 10.1037/a0035977
 • Roth, Beate Buanes; Manger, Terje. 2014. The relationship between prisoners' educational motives and previous incarceration, sentence length, and sentence served. London Review of Education. 12: 51-62.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2014. Iraqi prisoners in Norway: Educational background, participation, preferences and barriers to education. Journal of Prison Education and Reentry. 1: 6-19.
 • Bjørknes, Ragnhild; Manger, Terje. 2013. Can Parent Training Alter Parent Practice and Reduce Conduct Problems in Ethnic Minority Children? A Randomized Controlled Trial. Prevention Science. 14: 52-63. doi: 10.1007/s11121-012-0299-9
 • Jones, Lise Øen; Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2013. Participation in prison education: Is it a question of reading and writing self-efficacy and actual skills? Journal of Correctional Education. 64: 41-62.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2013. Effects of educational motives on prisoners' participation in education and educational desires. European Journal on Criminal Policy and Research. 19: 245-257. doi: 10.1007/s10610-012-9187-x
 • Bjørknes, Ragnhild; Kjøbli, John; Manger, Terje; Jakobsen, Reidar. 2012. Parent Training Among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations. 61: 101-114. doi: 10.1111/j.1741-3729.2011.00683.x
 • Jones, Lise Øen; Varberg, Jeanette; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2012. Reading and writing self-efficacy of incarcerated adults. Learning and individual differences. 22: 343-349. doi: 10.1016/j.lindif.2012.01.008
 • Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2011. An examination of the relationship between self-reported and measured reading and spelling skills among incarcerated adults in Norway. Journal of Correctional Education. 62: 26-50.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2011. Utdanningskompetanse hos innsette i norske fengsel. Spesialpedagogikk. 76: 20-25, 27-29.
 • Munkvold, Linda Helen; Lundervold, Astri; Manger, Terje. 2011. Oppositional Defiant Disorder - Gender Differences in Co-occurring Symptoms of Mental Health Problems in a General Population of Children. Journal of Abnormal Child Psychology. 39: 577-587. doi: 10.1007/s10802-011-9486-6
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Munkvold, Linda Helen; Obrzut, John E.; Manger, Terje. 2010. An examination of shared variance in self-report and objective measures of attention in the incarcerated adult population. Journal of Attention Disorders. 14: 182-193. doi: 10.1177/1087054709356395
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Obrzut, John E.; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2010. Can solving of wordchains be explained by phonological skills alone? Dyslexia. 16: 24-35. doi: 10.1002/dys.394
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge; Hetland, Hilde; Asbjørnsen, Arve Egil. 2010. Prison Inmates' Educational Motives: Are They Pushed or Pulled? Scandinavian Journal of Educational Research. 54: 535-547. doi: 10.1080/00313831.2010.522844
 • Manger, Terje. 2009. Den underlege reisa. Tidsskrift for Norsk anestesiologisk forening (NAForum). 22: 42-44.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Vold, Vibeke. 2009. A web-based national test of English reading as a foreign language: Does it test language ability, or computer competence? A web-based measure of English reading and ICT competence. Digital kompetanse. 4: 143-158.
 • Munkvold, Linda Helen; Lundervold, Astri; Lie, Stein Atle; Manger, Terje. 2009. Should there be separate parent and teacher-based categories of ODD? Evidence from a general population. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 50: 1264-1272. doi: 10.1111/j.1469-7610.2009.02091.x
 • Diseth, Åge; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Hetland, Hilde. 2008. Education of prison inmates: course experience, motivation, and learning strategies as indicators of evaluation. Educational Research and Evaluation. 14: 201-214. doi: 10.1080/13803610801956614
 • Lundervold, Astri Johansen; Heimann, Mikael; Manger, Terje. 2008. Behaviour-emotional characteristics of primary-school children rated as having language problems. British Journal of Educational Psychology. 78: 567-580. doi: 10.1348/000709908X320480
 • Munkvold, Linda Helen; Manger, Terje. 2008. Children with disruptive behavior problems: Differences between subgroups on continuous performance test measures. International Journal of Psychology. 43: 797-797.
 • Wormnes, Bjørn; Dundas, Ingrid; Manger, Terje. 2008. Placebo respons kan förstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 105: 3538-3642.
 • Wormnes, Bjørn; Dundas, Ingrid; Manger, Terje. 2008. Placeborespons kan forstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 105: 3638-3642.
 • Hetland, Hilde; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Diseth, Åge; Asbjørnsen, Arve Egil. 2007. Educational background in a prison population. Journal of Correctional Education. 58: 145-157.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Fjelstad, Jon. 2007. Innsette og rett til vidaregåande opplæring. Spesialpedagogikk. 05. 42-46.
 • Anthun, Roald Andor; Manger, Terje. 2006. Effects of special education teams on school psychology services. School Psychology International. 27: 259-280. doi: 10.1177/0143034306067293
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil; Langelid, Torfinn. 2006. Educational intentions among prison inmates. European Journal on Criminal Policy and Research. 12: 35-48. doi: 10.1007/s10610-006-9007-2
 • Larsen, Svein; Manger, Terje. 2005. Mobbing: Tåkelegging er neppe løsningen. Skolepsykologi. 40: 37-41.
 • Manger, Terje. 2005. Ungdom i det moderne samfunnet. Bokmelding: K. Heggen (2004). Risiko og forhandlinger. Bedre Skole. 1: 96-96.
 • Manger, Terje. 2005. Kva vi kan læra av New Zealand. Nasjonale prøvar utan uro. Bedre Skole. 2. 22-26.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2005. Utdanning hos innsette i fengsel. Spesialpedagogikk. 70: 13-19.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2003. Effects of training on pupils' social skills. Research in Education. 69: 80-92.
 • Manger, Terje; Wicklund, Robert; Eikeland, Ole-Johan. 2003. Speed communication and solving social problems. Communication. 28: 323-337.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2002. Effects of social-cognitive training on students' locus of control. School Psychology International. 23: 342-354.
 • Midthassel, Unni Vere; Manger, Terje; Torsheim, Torbjørn. 2002. Community effects on teacher involvement in school development activity: A study of teachers in cities, smaller towns and rural areas in Norway. Research Papers in Education. 17: 293-303.
 • Midthassel, Unni Vere; Manger, Terje; Torsheim, Torbjørn. 2002. Community effects on teacher involvement in school development activity: A study of teachers in cities, smaller towns and rural areas in Norway. Research Papers in Education. 17: 293-303.
 • Manger, Terje. 2001. Den sosiale konspirasjonstenkinga revurdert. Kvifor får jenter best skulefagleg resultat når gutar har mest kontakt med lærar? Spesialpedagogikk. 6: 3-11.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2001. Effects of social-cognitive training on students' empathy. Swiss Journal of Psychology. 60: 82-88.
 • Manger, Terje. 2000. Evaluering av prosjekt "KREPS". Sosialt-kognitivt opplæringsprogram i ungdomsskulen. Spesialpedagogikk. 9-16.
 • Manger, Terje. 2000. Evaluering av prosjekt "KREPS". Sosialt-kognitivt opplæringsprogram i ungdomsskulen. Spesialpedagogikk. 9-16.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2000. On the relationship between locus of control, level of ability and gender. Scandinavian Journal of Psychology. 41: 225-229.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 1998. The effects of spatial visualization and student`s sex on mathematical achievement. British Journal of Psychology. 89: 17-25.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 1998. The effects of mathematics self-concept on girls`and boys` mathematical achievement. School Psychology International. 19: 5-18.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 1998. Gender differences in mathematical sub-skills. Research in Education. 59: 59-67.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 1998. The effects of mathematical achievement and cognitive ability on girls' and boys' mathematical self-concept. Zeitschrift für pädagogische Psychologie. 12: 209-218.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 1997. The effect of social comparison on mathematics self-concept. Scandinavian Journal of Psychology. 237-241.
 • Manger, Terje; Gjestad, R. 1997. Gender differences in mathematical achievement related to the ratio of girls to boys in school classes. International Review of Education. 43: 193-201.
 • Birkeland, S.; Johnsen, Bjørn Helge; Manger, Terje. 1995. En sammenlikning av to eksamensformer ved psykologi grunnfag: Effekt på grad av gjennomføring og karakterer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32: 1006-1012.
 • Birkeland, Siri; Johnsen, Bjørn Helge; Manger, Terje. 1995. En sammenlikning av to eksamensformer ved psykologi grunnfag: Effekt på grad av gjennomføring og karakter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32: 1006-1012.
 • Manger, Terje; Nielsen, Geir Høstmark; Laberg, J.C. 1994. Etikkopplæring i psykologstudiet : en omtale av undervisningsopplegget i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 31: 630-633.
Reports and theses
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole Johan. 2017. Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 87 pages.
 • Eikeland, Ole Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2017. Innsatte fra Albania, Litauen og Polen: Utdanning, arbeid, ønske og planer. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 81 pages.
 • Eikeland, Ole Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2016. Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar. Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, Bergen. 85 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2016. Norske innsette: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 60 pages.
 • Chen, Xi Jing; Leith, Helen; Aarø, Leif Edvard; Manger, Terje; Gold, Christian. 2015. Music therapy for improving mental health in offenders: Protocol for a systematic review and meta-analysis. arXiv, Cornell University, Ithaca, NY, USA. 27 pages.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje. 2015. Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd, Oslo. 86 pages.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan. 2014. Norske innsatte: Lesevansker og oppmerksomhetsvansker. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 56 pages.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Gröning, Linda; Westrheim, Kariane; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, Bergen. 114 pages.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2013. Nordmenn i fengsel: Utdanning arbeid og kompetanse. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 89 pages.
 • Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2013. Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringforventningers betydning for deltakelse i utdanning. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil. 2013. Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 49 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2013. Ethnic minority prisoners in Nordic prisons: Educational background,preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq,Poland, Russia, Serbia and Somalia. Fylkesmannen i Hordaland. 196 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde; Ludvigsen, Kristine. 2012. Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. Fylkesmannen i Hordaland. 87 pages.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2010. Innsette i norske fengsel: Kompetanse gjennom utdanning og arbeid. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 84 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2010. Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 51 pages.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2008. Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 37 pages.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2008. Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon. 191 pages.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2007. Innsatte i Bergen fengsel:Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 22 pages.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen. 2007. Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 33 pages.
 • Diseth, Åge; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2006. Innsatte i norske fengsel: Utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 44 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge. 2006. Innsette i norske fengsel: Utdanning, utdanningsønske og rett til opplæring. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 71 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge; Hetland, Hilde. 2006. Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 31 pages.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2004. Innsette i norske fengsel: Utdanning og utdanningsønske. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 58 pages.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2004. Innsette i norske fengsel: Utdanning og utdanningsønske. Fylkesmannen i Hordaland. 58 pages.
 • Langelid, Torfinn; Manger, Terje; Engeness, Ragnhild; Falck, Sturla; Fridhov, Inger Marie; Olsen, Ståle; Norton, Inger; Ulvestad, Ivar. 2004. Recommendations from the Group nominated to monitor the evaluation of education in Norwegian prisons. Office of Hordaland County Governor, Bergen. 28 pages.
 • Wilhelmsen, Lars Skjold; Manger, Terje. 2004. Effektiv læring. Et hefte ved studiestart for alle nye studenter. Sigma Forlag. 55 pages.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Tveit, Arne; Manger, Terje. 2003. Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skolen. Læringssenteret, Oslo. 160 pages.
 • Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne; Tveit, Arne; Manger, Terje. 2003. Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeier og skolens ledelse. Læringssenteret, Oslo. 38 pages.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Manger, Terje; Brun, Wibecke. 2001. Jus og etikk i profesjonell holdning og handling. Institutt for samfunnspsykologi, UiB, Bergen.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 1999. KREPS - delrapport 4: Effects of social-cognitive training on students' locus of control. Institutt for samfunnspsykologi, Bergen.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 1999. KREPS - delrapport 2: Deltakarane sine vurderingar av det sosial-kognitive treningsprogrammet. Institutt for samfunnspsykologi, Bergen.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil; Ogden, Terje. 1999. Kreps - delrapport 3: Effektar av sosial-kognitiv trening på ungdomsskuleelevar sin sosiale kompetanse. Institutt for samfunnspsykologi, Bergen.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 1998. KREPS - delrapport 1: Første elevkullet i KREPS. Institutt for samfunnspsykologi, Bergen.
 • Manger, Terje. 1997. Gender differences in mathematical achievement among Norwegian elementary school students. Mean differences, subskill differences, and relationships to mathematics self-concept and spatial visualization. Dr.philos.. -. Department of Psychosocial Science, University of Bergen.
Book sections
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2019. Utdanning i fengsel. 6, pages 123-143. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2019. Utenlandske innsatte: høy utdanningamotivasjon, men mange hinder. 11, pages 225-243. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Manger, Terje. 2017. Læring. 6, pages 179-198. In:
  • Einarsen, Ståle; Martinsen, Øyvind L.; Skogstad, Anders. 2017. Organisasjon og ledelse. Gyldendal Akademisk. 594 pages. ISBN: 978-82-05-48188-6.
 • Manger, Terje. 2014. Hvordan utvikler elevene tro på seg selv? Kapittel 9, pages 129-143. In:
  • Qvortrup, Lars. 2014. Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjel - Ole Hansen. Dafolo Forlag. 218 pages. ISBN: 978-87-7160-008-7.
 • Manger, Terje. 2013. Motivasjon for skulearbeid. Kapittel 6, pages 145-169. In:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 pages. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Manger, Terje. 2012. Opplæring i ei kunnskapsbasert kriminalomsorg. Kapittel, pages 129-143. In:
  • Olsen, Ståle. 2012. Virker straff? Scandinavian Academic Press. 210 pages. ISBN: 9788230400883.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Likheter og forskjeller i de nordiske landene. Kapittel 8, pages 173-186. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Oppsummering og drøfting. Kapittel 9, pages 187-209. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Metode. Kapittel 2, pages 27-41. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Innledning. Kapittel 1, pages 19-25. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde. 2012. Irakiske innsatte i Norge. Kapittel 6, pages 113-141. In:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 pages.
 • Hetland, Hilde; Iversen, Anette Christine; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2010. Former welfare clients in prison: a focus on education. KAPITTEL 11 - Education and Care, pages 478-479. In:
  • Knorth, Erik J.; Knorth, Erik J.; Kalverboer, Margrite; Kalverboer, Margrite; Boendermaker, Leonieke; Boendermaker, Leonieke. 2010. Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book. Garant. 661 pages. ISBN: 978-90-441-2697-6.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Å utvikle seg som lærer. Kapittel 9, pages 261-282. In:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Å bli lærer. Kapittel 1, pages 9-31. In:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Manger, Terje. 2010. Jevnaldrendes betydning. Kapittel 4, pages 101-134. In:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Manger, Terje; Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi. 2010. Rett til læring i et fellesskap. Kapittel 2, pages 33-63. In:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi; Manger, Terje. 2010. Den profesjonelle lærer i møte med andre. Kapittel 8, pages 227-258. In:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Nordahl, Thomas; Manger, Terje. 2010. Samhandling, kommunikasjon og engasjement. Kapittel 3, pages 65-99. In:
  • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje; Nordahl, Thomas. 2010. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 292 pages. ISBN: 978-82-450-0846-3.
 • Manger, Terje. 2009. Motivasjon og læring. Ulike syn på hvorfor elever lykkes. kapittel 10, pages 279-309. In:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 pages. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Manger, Terje. 2009. Læring som påvirkning gjennom samhandling. Atferdsteoretiske perspektiver. Kapittel 6, pages 155-183. In:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 pages. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Manger, Terje. 2009. Læring og forventning om mestring. Sosial-kognitive perspektiver. Kapittel 9, pages 249-277. In:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 pages. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2009. Discussion. Chapter 9, pages 199-210. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2009. Education in Nordic prisons:Prisoners' educational backgrounds, preferences and motivation. Nordisk ministerråd. 213 pages. ISBN: 978-92-893-1821-1.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2009. Introduction. Introduction, pages 17-19. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2009. Education in Nordic prisons:Prisoners' educational backgrounds, preferences and motivation. Nordisk ministerråd. 213 pages. ISBN: 978-92-893-1821-1.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2009. Research review, the education of prisoner. Chapter 1, pages 22-36. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2009. Education in Nordic prisons:Prisoners' educational backgrounds, preferences and motivation. Nordisk ministerråd. 213 pages. ISBN: 978-92-893-1821-1.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge. 2009. Norway. Chapter 6, pages 127-151. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2009. Education in Nordic prisons:Prisoners' educational backgrounds, preferences and motivation. Nordisk ministerråd. 213 pages. ISBN: 978-92-893-1821-1.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi. 2009. Livet i skolen. Introduksjon til boken. Kapittel 1, pages 9-31. In:
  • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 pages. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve; Munkvold, Linda Helen. 2008. Lese- og skrivevansker og atferdsvansker. Kapittel 7, pages 121-133. In:
  • Tønnesen, Finn Egil; Bru, Edvin; Heiervang, Einar. 2008. Lesevansker og livsvansker. Hertervig Akademisk. 211 pages. ISBN: 978-82-8217-000-0.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2008. Diskusjon. Kapittel 9, pages 181-191. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2008. Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon. 191 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2008. Innledning. Innledning, pages 15-17. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2008. Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon. 191 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2008. Forskning om innsattes utdanning. Kapittel 1, pages 19-34. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2008. Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon. 191 pages.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge. 2008. Norge. Kapittel 6, pages 117-138. In:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil. 2008. Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon. 191 pages.
 • Anthun, Roald Andor; Manger, Terje. 2006. School Psychology in Norway. Kapittel 28, pages 283-293. In:
  • Jimerson, Shane; Oakland, Thomas; Farrell, Peter. 2006. The Handbook of International School Psychology. Sage Publications. 568 pages. ISBN: 1-4129-2669-6.
 • Langelid, Torfinn; Manger, Terje. 2005. Frå tukt til opplæring. Fengselspedagogikken før og no. Kapittel 1, pages 16-46. In:
  • Langelid, Torfinn; Manger, Terje. 2005. Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 82-450-0107-4.
 • Langelid, Torfinn; Manger, Terje. 2005. Innleiing. Innleiing, pages 13-15. In:
  • Langelid, Torfinn; Manger, Terje. 2005. Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 82-450-0107-4.
 • Manger, Terje. 2005. Man lærer i alle aldrer: Hvordan en organisasjon kan fremme læring hos sine medarbeidere. Kapittel 3, pages 75-95. In:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2005. Den dyktige medarbeider. Behov og forventninger. Fagbokforlaget. 498 pages. ISBN: 82-450-0234-8.
 • Manger, Terje. 2005. Biprodukt av modernisering. 2, pages 30-46. In:
  • Brunstad, Paul Otto; Evenshaug, Trude. 2005. Å være voksen - i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv. Gyldendal Akademisk. 181 pages. ISBN: 82-05-33475-7.
 • Manger, Terje; Langelid, Torfinn. 2005. Behov for mestring. Kunnskap, mangfald og likeverd, også i fengsel. Kapittel 2, pages 47-69. In:
  • Langelid, Torfinn; Manger, Terje. 2005. Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Fagbokforlaget. 240 pages. ISBN: 82-450-0107-4.
 • Manger, Terje. 2000. Hva påvirker vår motivasjon for læring? 49-61. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Læring hos voksne.
 • Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil; Eikeland, Ole-Johan. 2000. Effects of training on students' social skills. 69-88. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Forskning ved Institutt for samfunnspsykologi. Institutt for samfunnspsykologi, Bergen.
 • Raaheim, Arild; Manger, Terje. 1995. Problem solving and academic achievement. In:
  • Kaufman, G.; Helstrup, T.; Teigen, K.H. 1995. Problem solving and cognitive processes: a festschrift in h onour of Kjell Raaheim. ISBN: 82-7674-206-8.

More information in national current research information system (CRIStin)