Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

I dag avdukes Stein Rokkans plass i Narvik. Men hvem var professoren som bygget opp sampol-faget ved UiB og kurerte Frank Aarebrots sceneskrekk?
Der Stavanger har olja, kan Bergen ha fornybar energi, håpar Geir Anton Johansen, leiar for Institutt for fysikk og teknologi.
Har du spørsmål om universitetsrankingar, karriere etter endt utdanning eller UiB si rolle i samfunnet? Då vil Christiekonferansen gjerne høyra frå deg.
Fridtjof Nansen var bare 21 år gammel da han begynte i jobben som konservator ved Bergen Museum. De zoologiske prøvene hans finnes der fremdeles.
UiB skal lære av andre universiteter nasjonalt og internasjonalt. – Det er viktig at vi arbeider kontinuerlig med nettsidene våre, sier Universitetsdirektøren.
I samband med Earth Hour vart seks bygg ved UiB mørklagde i ein time på laurdag.
Eit nytt havobservatorium på havbotnen i Norskehavet vil gje forskarane sanntidsdata rett inn på kontoret. Observatoriet kan fylle kunnskapsgap om havet for fleire fagdisiplinar.
Milliardær og mesen Trond Mohn føreleste for studentar på SV-fakultetet.
UiB holdt informasjonsmøte om krisen i Japan, og lovte samtidig 10.000 kroner til hjelpearbeidet.
Kunnskapsdepartementet har vurdert utdanning og forskning blant norske universitet, og kommet frem til at Universitetet i Bergen gjør det best.
Krisa i Japan har gått inn på mange. Tysdag inviterer UiB til eit møte for å markera støtte og å bidra med kunnskap om landet og situasjonen.
Han har då klart seg greitt, seier han. 20. mars fyller professor i allmenn litteraturvitskap, Atle Kittang, 70 år. No takkar han for seg.
Håper Bergen skal bli en hovedstad for konkurransepolitikk i Europa.
– Et spennende bygg, sa fornyings,- administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud da hun inspiserte byggeplassen på Årstadvollen.
Professor James Lorens ved Institutt for biomedisin har utviklet teknologi som viser hvordan biologisk aktive naturstoffer kan utvikles til nye legemidler.
Forsking på Edvard Grieg og vestnorsk musikk fekk onsdag sitt eige senter.
Postdoktor Jørn Jacobsen ved Det juridiske fakultet får Nils Klim-prisen som fremragende ung forsker.
- Vi oppfordrer våre studenter og ansatte til å forlate Japan, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Sigmund Grønmo.

Sider