Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

I møte med domstolene tenker nordmenn mer på samfunnets beste enn andre europeere. Men kanskje blir vi snart like opptatt av rettigheter som resten av Europa.
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) ser på rehabiliteringa av Universitetsmuseet som ei sak som er viktig for heile Noreg.
750-årsjubileet til Håkonshallen avrundes denne måneden med en praktbok om historien til hallen og byen rundt den.
Vi glemmer ofte at all musikk en gang har vært såkalt samtidsmusikk og at den kan ha fremstått som vanskelig tilgjengelig i sin samtid.
Antikkens filosofi og Global Helse er to ulike fag, men begge verdset nærleik til det ein skal studera. UiB sin pris for utdanningskvalitet for 2012 er delt mellom dei to emna.
Stadig fleire tviler på vitskap, uansett kor mange vitskaplege funn ein slår i bordet med. Forskarar fryktar antivitskaplege haldningar kan ta liv.
Hva er egentlig rollen til retorikkeksperter når media banker på døren?
På UiB har nye metoder for behandling av akutt myelogen leukemi blitt forsket fram.
”Kvalitet i utdanning – hvordan gjør vi det?” Dette er blant spørsmålene som løftes under studiekvalitetsseminaret mandag 12. desember.
Vald i nære relasjonar er rekna som kriminelt i dag. Kun for nokre generasjonar sidan vart det sett på som husbråk eller ein del av barneoppsedinga. Staten har gripe inn i det som tidlegare var rekna som privat.
Det ble et heftig møte mellom kunst og vitenskap da masterstudenter fra Institutt for biologi møtte dansekompaniet Carte Blanche.
UiB vedtok torsdag budsjettet for 2012. 2,6 milliardar kroner skal mellom anna brukast til å auka kvaliteteten på forsking og utdanning.
De siste årene har Universitetet i Bergen satset mye på kommunikasjon med omverden. Vi tar gjerne imot gode råd for å bli enda bedre!