Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Siden 2002 har Senter for integrert petroleumsforskning levert state of the art-produkter til oljebransjen.
Flygende droner med kamera er geologenes nyeste våpen i jakten på olje.
Hva kan gjøre studiehverdagen enda bedre? Studentene oppfordres til å svare gjennom undersøkelsen UiB-student 2013.
Det må satses mer på universitetene om vi skal bli like konkurransedyktige som nabolandet, mener rektor Sigmund Grønmo.
Få snakker om det, men alle vet det: Vi skal alle dø! Slik startet Grete Eriksen teksten som vant UiB, BT og Studentersamfunnets skrivekonkurranse om kunnskap.
For første gang er lyn og gammaglimt blitt registrert samtidig i en tordensky. Gammastråling er det mest energirike lysfenomenet på jorden.
25.april er det Christiekonferanse. Den sendes direkte.
- Det kan henge sammen med at AFP-ektefellene ønsker å tilbringe fritiden sammen, sier UiB-professor Kjell Vaage.
Gener i organismer 2350 meter under havoverflaten kan redde liv i fremtiden. På Christiekonferansen presenterer forskere hvordan de har funnet disse organismene.
Institutt for geovitenskap får tilgang på nytt forskningsutstyr til 12 millioner kroner gjennom Statoil.
Symptomene på schizofreni og bipolare lidelser har vært kjent siden antikken. Likevel er sykdomsårsakene ukjente. Den 19. april åpner et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) som skal finne dem.
Med auka interesse for nordområda følgjer større interesse for Svalbard som forskingsstad.
Det skal opprettes et nytt Kontor for etter- og videreutdanning ved UiB. Det var blant vedtakene i universitetsstyremøtet 18. april 2013.
Går vår velferd på bekostning av andres? Hvilken rolle spiller kunnskap for velferd? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på UiBs fjerde Christiekonferanse.
Verda er full av problem, men ikkje alle problem har ein god algoritme som løyser dei. Møt forskarane som får datamaskina til å tenke.
Rektoratet legger fram sitt universitetspolitiske regnskap med oppsummering av tiden 2005 - 2013.
Eller skal vi gripe inn? Dette vil bla. Jan Egeland og General Robert Mood diskutere på konferansen "Lysøen revisited" i mai. Påmeldingsfristen går ut 1.mai.
Nå kan mennesker med angst få behandling over internett. eMeistring.no er basert på UiB-forskning og åpner for pasienter i april. Se video her.

Sider