Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Foredrag med Nobelprisvinner, Shirin Ebadi, er ett av flere arrangement i perioden 10 – 13. juni som marker jubileet for kvinners stemmerett.
Som historiker har hun forsket på kvinners liv og endringer, som kvinne har hun opplevd endringene. For professor Ida Blom er livet og historien to sider av samme sak.

Sider