Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Professor Christopher Henshilwood har allerede mottatt prestisjefylte midler fra Det Europeiske forskningsrådet. Nå har han også blitt utnevnt som en av verdens mest siterte forskere.
Hvordan vil marine økosystemer takle globale klimaendringer? En stor internasjonal konferanse i Bergen samler verdens forskere på temaet.
På Infomedia skapar studentane nye teknologiske løysingar som inspirerer og hjelper mediaaktørar på Vestlandet.
Professor Olivier De Schutter foreslår å bruke sosiale innovasjoner som drivkraft for å endre det globale systemet for matproduksjon og slik skape en mer rettferdig fordeling.
Selv om ledere er mest negative til privat bruk av sosiale medier på jobb, så er det de som gjør det mest. Det viser forskning fra Det psykologiske fakultet.
Med fordypning i jordvarme, tidevann og offshore vind, er UiBs første masterstudenter i fornybar energi godt rustet til å ta oss med inn i fornybarsamfunnet.
Medieklyngen i Bergen blir oppgradert og får statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE).
Riksantikvaren freder 33 historiske bygninger ved Universitetet i Bergen. - Det får ikke konsekvenser for restaurering av bygningene, sier universitetsdirektøren.
Petroleumsforskning er ikke uetisk i seg selv, konkluderer Den nasjonale forskningsetiske komiteen NENT. – Det er vi fornøyde med. Samtidig skal UiB satse enda mer på forskning innen klima- og energiomstilling, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.
CO2 fanget på Mongstad skal sørge for vekst av alger og Omega 3 - til bruk i fiskefôr. Forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører samarbeider om et nasjonalt testsenter.
Mye moro, nye venner og mindre alkohol. Det er målet når fadderne, universitetet, høyskolene og resten av byen tar imot 7500 nye studenter til høsten.
Stolen Lui fra designer Hallgeir Homstvedt vant konkurransen om å pryde universitetsaulaen.
Nye former for ulikhet og protest krever en ny og radikal antropologi, mener antropologiprofessor Bruce Kapferer. Et nytt EU-finansiert femårsprosjekt vil utfordre fagfeltet.
Holbergprisvinner Michael Cook mener flaks og gode hjelpere er årsaken til at han fikk prisen for 2014. Nils Klim pris-vinner Terje Lohndal takket sin far.
Universitetet i Bergen og 13 andre virksomheter ble med i Klimapartnere Hordaland på lanseringen 4. juni.
Elvbakken skole vant Holbergprisen i skolen med et forskningsprosjekt på hvordan kvener har blitt usynliggjort i Norge.
Både Japan og Noreg er marine nasjonar med mange felles interesser. Marin sektor og -forsking er temaet for årets Norway-Japan Science Week.
UiB, NHH, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune etablerte Academia Europaea knowledge hub Region Bergen fredag 30. Mai. Akademiet skal fremme bergensregionens forskning og næringsliv i Europa.