Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal behandles i universitetsstyret innen sommeren 2016.
Forskere ved Universitetet i Bergen fikk nye, viktige millioner i støtte da Kreftforeningen delte ut årets forskningsmidler i Bergen.
Skriveveilederne på Akademisk skrivesenter hjelper studentene med å få sagt det de vil.
Nordic Centre ved Fudan universitetet har vore viktig for å legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom nordiske og kinesiske forskarar og studentar, meiner Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering.
Skamfølelse kan hjelpe oss å følge de sosiale spillereglene. Men nå skammer vi oss for å være vanlige også. Det er blitt skamfullt å være normal.
Den nye forskerskolen NORBIS ved Universitetet i Bergen skal gi bedre metoder for å få mest mulig biologisk innsikt ut av økende mengder biologiske data.
Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.
Geografen Birgit Kopainsky har besøkt bønder i Zambia for å høre deres mening om jordbruk og klimaendringer. Formålet er å styrke matsikkerheten i Afrika.
Professor i fransk språkvitenskap Kjersti Fløttum, og førsteamanuensis i fransk språkvitenskap Øyvind Gjerstad samarbeider på LINGCLIM-prosjektet om språkets rolle i klimadebatten.
Aurelia Lewis får Undervisningsprisen 2014/15 av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
– Jeg gleder meg til å samarbeide med Sissel Rogne om fellesprosjektet marin klynge i Bergen, sier rektor Dag Rune Olsen.
Regjeringa vil bruke forsking, innovasjon og gründerskap til å hjelpe norsk økonomi opp av bølgjedalen. Forskingsmiljøa i Bergen tek vel i mot framlegget til statsbudsjett.
Universitetet i Bergen er fornøyd med at statsbudsjettet gir utdanningssektoren et løft.
Hans Jørgen Gåsemyr har undersøkt mer enn 2000 frivillige organisasjoner, for å utforske mulighetene og begrensingene for denne typen aktiviteter i dagens Kina.
Fredag 2. oktober ble det tildelt fire nye æresdoktorater i den nye storstuen til Universitetet i Bergen.
En ekspertkomité mener lakselussenteret i Bergen er et fremragende senter med svært solid og bred kompetanse, entusiastiske medarbeidere og høy produksjon.
På Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) møter fremtidens kreftforskere dagens kreftelite, som en del av utdanningen.