Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal behandles i universitetsstyret innen sommeren 2016.
Hav, liv og samfunn er dei samlande stikkorda for Universitetet i Bergen sin nye strategi.
Forskere ved Universitetet i Bergen fikk nye, viktige millioner i støtte da Kreftforeningen delte ut årets forskningsmidler i Bergen.
Skriveveilederne på Akademisk skrivesenter hjelper studentene med å få sagt det de vil.
Nordic Centre ved Fudan universitetet har vore viktig for å legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom nordiske og kinesiske forskarar og studentar, meiner Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering.
Skamfølelse kan hjelpe oss å følge de sosiale spillereglene. Men nå skammer vi oss for å være vanlige også. Det er blitt skamfullt å være normal.
Den nye forskerskolen NORBIS ved Universitetet i Bergen skal gi bedre metoder for å få mest mulig biologisk innsikt ut av økende mengder biologiske data.
Litt færre kjem over i fast arbeid med NAV, enn dei gjorde før NAV vart etablert i 2006. Ei ny bok går gjennom historia til reforma.
Geografen Birgit Kopainsky har besøkt bønder i Zambia for å høre deres mening om jordbruk og klimaendringer. Formålet er å styrke matsikkerheten i Afrika.
Professor i fransk språkvitenskap Kjersti Fløttum, og førsteamanuensis i fransk språkvitenskap Øyvind Gjerstad samarbeider på LINGCLIM-prosjektet om språkets rolle i klimadebatten.
Aurelia Lewis får Undervisningsprisen 2014/15 av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
– Jeg gleder meg til å samarbeide med Sissel Rogne om fellesprosjektet marin klynge i Bergen, sier rektor Dag Rune Olsen.
Regjeringa vil bruke forsking, innovasjon og gründerskap til å hjelpe norsk økonomi opp av bølgjedalen. Forskingsmiljøa i Bergen tek vel i mot framlegget til statsbudsjett.
Universitetet i Bergen er fornøyd med at statsbudsjettet gir utdanningssektoren et løft.
Hans Jørgen Gåsemyr har undersøkt mer enn 2000 frivillige organisasjoner, for å utforske mulighetene og begrensingene for denne typen aktiviteter i dagens Kina.
Digital storsatsning på tverrfaglig samarbeidsprosjekt på tvers av instituttgrensene
Fredag 2. oktober ble det tildelt fire nye æresdoktorater i den nye storstuen til Universitetet i Bergen.
En ekspertkomité mener lakselussenteret i Bergen er et fremragende senter med svært solid og bred kompetanse, entusiastiske medarbeidere og høy produksjon.

Sider