Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Stefan Bouzarovski er en internasjonal ledende forsker på energiomstilling. Han har nå blitt ansatt som professor II ved Universitetet i Bergen.
UiB vert koordinator i eit EU-støtta forskingsprosjekt som skal kartlegga svamp i Nord-Atlanteren. Prosjektet er eit stort løft for utforskinga av lite kjende djuphavshabitat og kan gi både miljømessige og medisinske vinstar.
Universitetet i Bergen ble torsdag 5. november tildelt Anskaffelsesprisen for innovasjon.
Den anerkjente forskaren Michael Fellows har takka ja til ei stilling på Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.
Onsdag 4. november åpnet Transatlantic Science Week i Boston i USA. Blue futures er tema for årets forskningsuke. Et tema som passer perfekt i forhold til UiBs nylig vedtatte strategi.
Blombos-hola i Sør-Afrika har gjeve oss nye kunnskapar om menneskeheita sitt opphav. No arbeider professor Christopher Henshilwood med å etablera eit museum nær den arkeologiske utgravingsstaden.
UiB har fått et eget kurs for strategisk kommunikasjon. Målet er å utdanne flere som tenker strategisk – både som kommunikatorer og som medborgere.
Enzymer fra dyphavet kan bryte ned fiskebein, fiskehoder og annet avskjær til næringsrikt innhold i suppe, brød og energidrikk.
Hvordan sprer kreftsykdom seg? Kreftforsker Even Birkeland undersøker tusenvis av proteiner for å finne det ut, og dermed kunne utvikle en bedre behandling.
Fra realfag til juss, humaniora og samfunnsvitenskap – les hvordan forskere og studenter ved UiB jobber for å løse klimautfordringene.

Sider