Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Professor Stefan Kölsch forsker på hvordan vi gjør vurderinger og hvordan hjernen reagerer når våre vurderinger er feil.
Hiroshi Matsumoto skal styrke samarbeidet mellom dei norske universiteta og Japan.
Elever fra Amalie Skram videregående skole er med og konkurrerer om Holbergprisen i skolen. Isak Lekve ved Sosiologisk Institutt ved UiB gir gode råd til de unge forskerspirene.
Fire nye prosjekter og tre professor og førsteamanuensis II-er stillinger blir finansiert via Akademiaavtalen mellom UiB og Statoil i 2016.
Professor Miguel Ángel Quesada-Pacheco gikk helt til topps i kampen om Forskerforbundets formidlingspris 2015.
Ved hjelp av satellitter har en gruppe biologer utviklet en ny metode for å måle hvor følsomme økosystemer er for klimavariasjoner.
Bergen marine forskningsklynge og prosjektet Ocean Outlook har fått støtte til å utveksle studenter, undervisning og forskning med to av de viktigste marine forskningsinstitusjonene i USA.
I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.
Forskere vet for lite om de nye typene av migrasjon som finner sted i verden. Et nytt, internasjonalt prosjekt skal stille de vanskelige spørsmålene.
UiBs satsing på toppforskning, innovasjon og vitenskapelig kvalitet samt å møte økt konkurranse er i tråd med forslagene i Produktivitetskommisjonens nye rapport.
UiB vil satse på globale samfunnsutfordringer de neste årene. Arbeidet med dette satsingsområdet skal ledes fra Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Merk deg navnet ARCPATH, et nytt nordisk senter for fremragende forskning. Det tverrfaglige senteret vil sette et klima- og samfunnsvitenskapelig lys på arktiske lokalsamfunn.
NordicNeuroLab a/s har utspring fra hjerneforskningen ved Bergen fMRI Group. Bedriften er nå en norsk eksportsuksess.
Flatormen er bindeleddet mellom maneter og mennesker. Det slår evolusjonsbiologer fast i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.
Ei undersøkjing av alle mannlege kreftpasientar i Noreg over ein periode på 20 år fortel at fleire av dei har vanskar med å få barn. Dei nye tala kan bidra til å endra behandlinga av mannlege kreftpasientar .
En ekspedisjon bestående av internasjonale forskere har hentet bergarter fra bunnen av Atlanterhavet. Disse viser spor etter tidlig liv på jorden og forskerne håper slik å oppdage flere brikker i puslespillet om livets opprinnelse.
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.
Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.