Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Litteraturprofessor og Shakespeare-forsker Stephen Greenblatt ble onsdag 8. juni overrakt Holbergprisen av H.K.H Kronprins Haakon ved en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen i Bergen.
I dagens digitale samfunn blir elever overvåket som aldri før. Et nytt senter skal se på hvordan man kan bruke denne informasjonen for å finne den mest effektive læringen og samtidig bevare elevenes privatliv.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen rosar samarbeidet mellom Universitetet i Bergen og Amalie Skram videregående skole.
Terje Tvedt sin artikkel "Tausheten om Libya" er kåret til årets beste tidsskriftartikkel publisert i 2015.
En omfattende nasjonal undersøkelse viser at arbeidsavhengighet henger sammen med ADHD, tvangslidelser, angst og depresjon.
Universitetsstyret har sluttet seg til planene om å etablere helseklyngen Helsecampus Årstadvollen.
Universitetsstyret har vedtatt at ordningen med valgt rektor ved Universitetet i Bergen skal fortsette.
Universitetet i Bergen ønsker å opprette et nytt fakultet for kunst, design og musikk fra 1. januar 2017. Fakultetet vil inkludere alle nåværende fagfelt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved UiB.
Sonja Irene Dyrkorn er ansatt som ny HR-direktør ved Universitetet i Bergen (UiB).

Sider