Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Vi, rektorene ved UiO, HiOA, UiB, UiS, NTNU, UiT, NU, NMBU og MF, ser med stigende bekymring på utviklingen for universiteter, akademikere og høyere utdanning i Tyrkia etter kuppforsøket i landet.
Årets nye studenter ved Universitetet i Bergen ønsker å løse de store utfordringene i samfunnet. Studier i teknologi, helse og utdanning – i tillegg til praktiske mediefag – har flest søkere.
Prosjektet iEarth er kommet videre til finalerunden i kampen om å bli et Senter for fremragende utdanning (SFU).
Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i dag informert Forskningsrådet om at institusjonen vil søke om skifte av prosjektleder for forskningsprosjektet «A Narratology of Criminal Cases».
Forskarar frå Universitetet i Bergen og Berkeley-universitetet skal samarbeide om fem forskingsprosjekt, takka vere støtte frå 2016 Peder Sather Grant Program Awards.
UiB-forskere har sammen med et internasjonalt team funnet mutasjoner som kan lede mot nye behandlingsformer for livmorkreft. Funnene er publisert i Nature Genetics.
Dokumentarserien "The Future of Water" er kjøpt av Netflix, som viser den til sine 81 millionar abonnentar.
Lakselusa er den store pinen i norsk fiskeoppdrett. Liv Sandlunds funn kan gjøre lakselusa steril og øke dødeligheten.
Dei beste undervisarane ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet skal få lønsauke.