Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

En ny rapport skrevet av UiB-forsker Helge Renå viser at ansatte og ledere i politiet har liten tro på at nærpolitireformen vil føre til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».
Høstsemesterets 106 nye doktorer mottak sine doktordiplomer i Universitetsaulaen 27.januar.
(TROMSØ): Over 20 UiB-forskere har denne uken delt forskningsresultater, bygget nettverk og markert Universitetet i Bergens sterke posisjon i forhold til nordområdene.
De første sykepleieruniformene skulle gi kvinner status og anerkjennelse og ble inspirert av prestefruen. I dag er utformingen og bruken av sykepleieruniformen utelukkende praktisk.
Birgit Kopainsky er en av partnerne i et større prosjekt om bærekraft og fleksibilitet i europeisk landbruk. Prosjektet mottok nylig over 40 millioner kroner i støtte fra EU.
Lørdag 28. januar vises dokumentaren «Hearing voices – om å avbilde stemmer som ikke finnes» på NRK Kunnskapskanalen. Dokumentaren følger professor Kenneth Hugdahl og hans team i jakten på den lille detaljen i hjernen som gjør at schizofrene oppfatter stemmene som helt konkrete og virkelige. Dokumentaren er produsert av Univisjon ved UiB.
35 prosent av studenter som begynner på en høyere utdanning i Norge fullfører aldri. I et nasjonalt UiB-ledet prosjekt skal utdanningsinstitusjoner nå samarbeide om å øke andelen studenter som gjennomfører utdannelsen.
Kvinner i overgangsalderen opplever redusert lungekapasitet tilsvarende det å røyke 20 sigaretter per dag i ti år.
Professor Frank H. Aarebrot har gjort europeisk historie levende for studenter og levert spissformulerte innsikter til norske avisredaksjoner. Torsdag 19. januar fyller han 70 år.
UiB har klare innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning: Man må utvikle kvalitet i forskningsbaserte utdanninger, ha deltakelse i forskning, mentorordninger, kompetanseheving, intensivtiltak og fremragende undervisning.
Sosiologen Gisle Andersen ønsker å bidra til at klimaendringene i større grad også blir sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
Videre satsing på fremragende forskning og bedre integrering av samfunnsvitenskap og humaniora. Det er blant anbefalingene fra åtte norske universitetsrektorer til midtveisevalueringen av Horisont 2020.
Selfiejournalisten Yusuf Omar inspirerte publikum på konferansen Mobil-spotting i mediene i Bergen.
Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet. I år har Anne Berit Guttormsen fra UiB fått stiftelsens pris for fremragende undervisning.
Professor Dagny Faksvåg Haugen ved UiB koordinerer et internasjonalt prosjekt, støttet av EU, som skal se nærmere på behandling av kreftpasienter ved livets slutt.
Sosiologen Kari E. Wærness ble 4. september utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun tildeles ordenen for sin samfunnsgavnlige innsats.
– Kunsten er verdas nattevakt, den voktar når det trengs som mest, sa rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen då det nye Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) opna i Universitetsaulaen onsdag 4.januar.

Sider