Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Georg Picot har lenge forsket på midlertidige ansettelser i arbeidslivet. I sitt neste prosjekt ønsker han å se på lavtlønnsyrker og hvordan offentlige tiltak påvirker lønn.
Direktestrømming på Facebook. Skype fra skipet. Forskningstoktet til K.G. Jebsen-Senter for dyphavsforsking går nye veier for å formidle utforskingen av dyphavet.
Klynga skal vere ein pådrivar for utvikling av lokal og nasjonal kunnskapsformidling om mellomalderen.
Et nytt UiB-prosjekt har fått tilslag fra Forskningsrådet til å forske på hvordan skolen kan bekjempe gruppebaserte fordommer.
UiB får et særskilt ansvar innenfor hav- og helseforskningsprosjekter. Dette kommer frem gjennom Forskningsrådets tildelinger av 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Blant de 19 prosjektene som har sluppet gjennom nåløyet, er UiB involvert i 12.
Her kan du lese om nokre av dei største forskingssakene og prosjekta UiB har presentert det siste halvåret.
Britiske Sky News har fulgt arbeidet med plasthvalen siden den ble funnet ved Sotra i januar. Nå kan du se hele dokumentaren gratis.
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer for perioden 2017-2021.
En trio av antropologer deltok på FNs havkonferanse første uken i juni 2017 – og gjorde interessante observasjoner om begrepsbruken i FN-diplomatiet samt mulighetene for små land til å markere seg og påvirke prosesser.
Christopher Henshilwood og de andre medlemmene av UiB sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
Golfstrømmens overflatetemperaturer forplanter seg oppover langs Norskekysten og kan forutsi klimavariasjoner flere år på forskudd, viser et nytt funn publisert i Nature Communications.
For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.
På Rothaugen skole bygges det en kjempebro av trespiler. Professor Petter Bergerud er arkitekt i dette samarbeidsprosjektet mellom Rothaugen og Institutt for design.
Professor Peter M. Haugan har gjennom sin rolle i FN-systemet lenge jobbet på høyt nivå i skjæringen mellom vitenskap og diplomati.
Tre nye doktorgrader ved UiB presenterer forsking som kan bidra til å løyse utfordringar i oppdrettsnæringa.
– Det å ha egen mottakelse på FNs havkonferanse var utrolig verdifullt for å bygge videre på eksisterende samarbeid og etablere nye partnerskap, sier marin dekan ved UiB, Jarl Giske.
Det viser funn i ny bok om historiebruk i norsk politikk, skrevet av UiB-forskere.
Eldre, kreftpasientar, og overvektige kan få hjelp gjennom eit hormon som byggjer musklar, viser ny forsking frå Universitetet i Bergen.

Sider