Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Eldre, kreftpasientar, og overvektige kan få hjelp gjennom eit hormon som byggjer musklar, viser ny forsking frå Universitetet i Bergen.
Fakultetet skal nå hete Det medisinske fakultet. Engelsk versjon av navnet blir Faculty of Medicine.
Erfarne MatNat'ere og ekstern styreleder og nestleder skal sitte i det nye fakultetsstyret. Nå er valgresultatet klart.
Statssekretær Tone Skogen deltok på UiBs store mottakelse under forrige ukes havkonferanse i FN. Hun roste det nye samarbeidet mellom UiB og partnere i Stillehavet.
Den avtroppende prorektoren skal forsøke å gjøre fylkeskommunen mer relevant for folk flest.
Nansensenteret samles med Bjerknessenteret og de andre partnerene i klimaklyngen i Bergen.
- Eg trur dette vil gje nye og viktige innfallsvinklar til mi eiga forsking, seier phd-stipendiat frå Ghana, Evans Manu. Han er ein av 97 forskarar som deltek på Bergen sommer-forskerskole 2017.
Forrige uke signerte rektorene ved UiO og UiB en avtale om å legge til rette for samarbeid innen humaniora.
Universitetet i Bergen og University of the South Pacific har lansert opprettelsen av et felles professorat i hav- og klimaforskning på en stor mottakelse under FNs havkonferanse.
UiB er igjen landets mest siterte universitet. Det viser resultata frå ny stor, kartlegging. Også på verdsbasis klatrar UiB på rangeringa på grunn av godt siterte og internasjonale forskarar.
Forskinga hennar har alt hatt innverknad på store politiske avgjersler. Torsdag 8.juni tok Norges yngste kvinnelege økonomiprofessor imot Nils Klim-prisen.
Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.
På gårsdagens åpning av FNs havkonferanse uttrykte klimaminister Vidar Helgesen at forskning og kunnskap er viktige for å sikre de globale bærekraftmålene til FN.
Under den pågående havkonferansen til FN har UiB forpliktet seg til å støtte et forskning- og utdanningsprosjekt i samarbeid med partnere i Sør-Afrika.
Når antropologen Edvard Hviding neste uke drar til New York på FNs konferanse for et bærekraftig hav, er det for å styrke klimasamarbeidet mellom Norge og land i Stillehavet.
Det internasjonale forskningsprosjektet TROPICO har fått støtte gjennom EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Prosjektet ledes fra Universitetet i Bergen.
Skal ytringsfridom beskytte «fake news»? Korleis oppretthalde demokratiet når kven som helst kan skrive og dele kva som helst? I Holbergsymposiet drøfta ekspertane desse dagsaktuelle problemstillingane.

Sider