Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.
Prosjekta får kvar mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk-midla skal bidra til å gjere forskingsmiljøa internasjonalt leiande.
Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.
Tannlege- og tannpleiestudenter fra Institutt for klinisk odontologi dro til Moldova for å undersøke tannhelsen i landet. Dette er et ledd i å utvikle tannlegeundervisningen i en del østeuropeiske land.
Ved UiB møtte helseminister Bent Høie mandag representanter for helsenæringen og helseinstitusjonene for å få innspill til en ny stortingsmelding om helsenæringen.
Kva gjer at folk buset seg ein stad der spørsmålet ikkje er om katastrofen skjer, men når?
Statsminister Erna Solberg etablerer et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. UiBs marine satsing blir sentral.
Med avansert, ny teknologi kartlegger studenter på medie- og interaksjonsdesign hvor brukere av skjermbasert innhold fester blikket, hvilken puls de har og om de svetter.
(TROMSØ): Flere felles prosjekter og økt strategisk samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling. Nå skal UiB og Norsk Polarinstitutt samarbeide enda tettere.
I samarbeid med Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret og Nordlys inviterte Arctic Frontiers til debatt om klimaregnskapet. Se opptak av debatten her.
Flere ønsker vern enn utvinning i Lofoten og Vesterålen, dette gjelder særlig i Nord-Norge.
Universitetet i Bergen etablerer et nytt senter for å styrke forskning og rådgivning til norske myndigheter og internasjonale organer knyttet til bærekraftig hav.
Klyngesatsingen spiller en viktig rolle for å skape tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv. Det var en av konklusjonene under et debattmøte i Universitetsaulaen onsdag ettermiddag.
Den første Aarebrotforelesninga vil bli halden hausten 2018.
Ei ny undersøking frå Medborgerpanelet syner at 25 % av befolkninga har plukka plast det siste året. - Imponerande, seier forskar Endre Tvinnereim.
Nordmenns holdninger til el-bil er blitt undersøkt. Alder, kjønn og regionene skaper de sterkeste skillelinjene.
Studiet om prosessane som definerar det som er i live.
Våren 2018 arrangerer UiB ein serie frukostseminar om forskingsetikk. - Ureieleg framferd i forsking kan få store konsekvensar, både økonomiske, helsemessige og vitskaplege, seier prorektor Margareth Hagen.

Sider