Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Det er knyttet store forventninger til årets klimatoppmøte i Glasgow. Forskere ved UiB og Bjerknessenteret deltar på flere arrangementer, som du kan se i opptak her.
Antallet ville bier har falt drastisk siden 1990. UiB-professor Jeroen van der Sluijs oppfordrer forskere til å ta ansvar for å redde insektene som er garantister for verdens matproduksjon.
På møtet skal styret blant annet ta stilling til UiBs innspill til statsbudsjett for 2023 og vedta UiBs eget budsjett for 2022. Følg møtet fra klokken 10.00.
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
Eit tverrfagleg team frå Universitetet i Bergen har tatt eit stort steg innan djuphavsutforsking. I eit av dei fjernaste og mest utilgjengelege miljø på jorda har dei teke prøvar og utforska - på det ekstreme havdjupet i Arktis, under isen.
– Å bli nominert og vurdert positivt av mine eigne kollegaer set eg enormt pris på, seier Leiv Marsteintredet. I dag tok han imot SV-fakultetet sin publikasjonspris for ein vitenskapeleg publikasjon om korleis forståinga av omgrepet statskupp har endra seg.
Med H.M.Kongen på første rad feiret UiB åpningen av jubileumsuka i Universitetsaulaen.
På den tredje Ocean Sustainability Bergen Conference møttes nok en gang forskere, studenter, næringsliv, embetsverk og politikere. I år diskuterte de alt fra beskyttelse av den blå skogen i havet til gruvevirksomhet på havbunnen. Diskusjonene kretset rundt hvordan vi kan oppnå en bærekraftig balanse mellom vern og utvikling av havet.
- Jubileet handler ikke bare om å feire vår historie, men også om å minne om hvilken viktig rolle universitetene har for samfunnet, skriver rektor Margareth Hagen i sin jubileumskronikk.
Hun legger vekt på å snakke forståelig for alle og er en tydelig forskerstemme i samfunnsdebatten. Professor Vigdis Vandvik ved Institutt for biovitenskap er kåret til årets beste formidler innen realfagene.
En kvinnes eksponering for rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler i jobben kan ha negative konsekvenser for hennes fremtidige barn, viser en studie fra Universitetet i Bergen. – Vi må få dette på dagsorden, mener forskerne Cecilie Svanes og Gro Tjalvin.
- Vi er alle avhengige av det biologiske mangfaldet. I denne utstillinga vil vi vise både kva biologisk mangfald er, korleis det er i endring og korleis vi forskar på dette. Vi ønsker også å bevisstgjere publikum om årsakene til tapet av mangfald, som i dag skjer i eit alarmerande tempo, seier Terje Lislevand.
St. Sunniva har prega norsk historie, litteratur og kunst frå mellomalderen av og til i dag. Ei nyutgjeven praktbok utforskar ulike sider av Sunnivafiguren.
Professor Eirik Holmøyvik er varamedlem i Veneziakommisjonen. Denne veka reiser han til å Venezia for å gjennomgå den rettslege handsaminga av ei stor trygdeskandale i Nederland, som kan minne om vår eigen NAV-sak.
Norge har et stort behov for flere dyktige spesialpedagoger og Universitetet i Bergen har startet opp et nytt masterprogram i spesialpedagogikk.
– Eg vil bidra til å gjere prisen meir relevant og kjend globalt, seier Bjørn Enge Bertelsen. Professoren i sosialantropologi tek no over den faglege leiinga av Holbergprisen.
– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.