Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Universitetsmuseet i Bergen vant høythengende europeisk museumspris for måten de tar i mot publikum på.
Ukrainsk territorium har vært okkupert av forskjellige makter gjennom mange hundre år, men Ukraina har aldri gitt opp sin selvstendighet. – Det er viktig å kunne historien for å forstå hvordan ukrainere har det i dag og hvem vi er, sier førsteamanuensis Liliia Oprysk ved Det juridiske fakultet, som selv er fra Ukraina.
Torsdag 5. mai er det møte i universitetsstyret på UiB. På sakslisten finner du blant annet: Høringsuttalelse om Hatlen-utvalgets rapport - Finanisering av universiteter og høyskoler og foreløpige rammer for budsjett 2023. Følg møtet fra klokken 10.00.
Pasienter med alle grader av KOLS har oftere koronarsykdom enn det man skulle forvente ut fra alder og røyking alene. Det viser en ny studie fra Klinisk institutt 2.
Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.
Et nytt forskningssenter ved UiB skal gi diabetes-pasienter mer presise diagnoser og bedre behandling av sykdommen. – De fleste diabetes-pasienter lever gode liv. Men diagnostisering og behandling kan bli enda bedre, og det skal vi bidra til, sier senterleder Pål R. Njølstad.
Opp mot 8000 bergensere tok turen til Marineholmen. Slik var kunnskapsfestivalen til realfagene med venner.
Søndag 1. mai kastet Statsraad Lehmkuhl loss fra Valparaíso i Chile. De neste fire månedene er 90 studenter og undervisere fra UiB om bord på seilskipet.
Inge Jonassen fra Universitetet i Bergen har tatt over vervet som styreleder i NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Sider