Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Antall søkere til høyere utdanning er normalisert på landsbasis etter koronapandemien. Svært mange vil studere ved lektorutdanningen på UiB.
– Bærekraftig utnyttelse av ville arter er en nøkkelforutsetning for å kunne oppnå bærekraftsmålene, sier UiB-professor Jeppe Kolding. Han er en av 87 internasjonale eksperter bak en rapport fra Det internasjonale naturpanelet.