Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB har vedtatt hvem som fikk tildelt midler fra klimafondet i denne søknadsrunden. Se tildelingene her.

Sider