Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Den første inter-institutt posterdagen ved Gades og Biomedisinsk ble avholdt i aulaen i 3. etasje på BBB den 12.06.2008.