Hjem
Studieavdelingen

Utdanningsutvalget

Universitetets utdanningsutvalg er opprettet av Universitetsstyret for å utvikle Universitetet i Bergen som utdanningsinstitusjon.

Utvalget skal være rådgivende organ for Universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen. Utvalget skal mellom annet foreslå fremtidige strategiske satsninger innenfor universitetets samlede utdanningstilbud på bakgrunn av fakultetenes utdanningsmeldinger.

Utvalget ledes av viserektor for utdanning, og består ellers av fakultetenes pro-/og visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. Direktør for Studieavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med viserektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.