Hjem
Studieavdelingen

Utdanningsutvalget

Universitetets utdanningsutvalg er opprettet av Universitetsstyret for å utvikle Universitetet i Bergen som utdanningsinstitusjon.

Her finner du oversikt over sakslister og protokoller fra møter i Utdanningsutvalget.

Medlemmer

Utdanningsutvalgets medlemmer 

Fra og med 1. august 2017

Viserektor for utdanning

Pro-/visedekaner for utdanning

Varamedlemmer

Studentrepresentanter 

Velges for ett kalenderår om gangen. For perioden 01.08.20-31.07.21:

  • Martine Jordana
  • Jógvan Helge Gardar
  • Thea Myhr

Vararepresentanter

  • Håvard Rørtveit
  • Emma Bø
  • Nikolai Golten Fiskeseth