Hjem
Studieavdelingen
Sak 01-10/21

Utdanningsutvalget

Universitetets i Bergen sitt utdanningsutvalg skal være rådgivende organ for Universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen.

Hovedinnhold

Utvalget ledes av prorektor for utdanning, og består ellers av fakultetenes pro-/ og visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. Direktør for Studieavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Her finner du oversikt over sakslister og protokoller fra møter i Utdanningsutvalget.

Møteplan 2022

Møtene finner vanligvis sted i Kollegierommet (Muséplassen 1) kl. 09.00-12.00.

Torsdag 10. februar
Torsdag 7. april
Torsdag 12. mai
Torsdag-fredag 9.-10. juni (inkl.seminar)
Torsdag 18.august
Torsdag 22.september
Torsdag 20.oktober
Fredag 9. desember

Utdanningsutvalgets medlemmer 

Fra og med 1. august 2021

Prorektor for utdanning

Pro-/visedekaner for utdanning

Varamedlemmer: oppdateres snart

Studentrepresentanter 

Velges for ett kalenderår om gangen. For perioden 01.08.2021 - 01.11.21-31.07.22:

  • Oscar dos Santos Kvalsvik
  • Ole Jacob Broch
  • Ingvild Sæterøy Rødahl

Vararepresentanter: 

  • Helena Haldorsen
  • Håvard Rørtveit
  • June Trengereid Gruer

Arkiv

Møter 2020

Møter 2019

Møter 2018

Møter 2017

Møter 2016

*Utsatt fra møte i UU 11. mars 2016

Møter 2015

Møter 2014