Hjem
Studieavdelingen
Sak 01-10/21

Utdanningsutvalget

Universitetets i Bergen sitt utdanningsutvalg skal være rådgivende organ for Universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen.

Hovedinnhold

Her finner du oversikt over sakslister og protokoller fra møter i Utdanningsutvalget.

Medlemmer

Utdanningsutvalgets medlemmer 

Fra og med 1. august 2021

Prorektor for utdanning

Pro-/visedekaner for utdanning

Varamedlemmer: oppdateres snart

Studentrepresentanter 

Velges for ett kalenderår om gangen. For perioden 01.08.21-31.07.22:

  • Sigurd Meklenborg Salvesen
  • Ole Jacob Broch
  • Ingvild Sæterøy Rødahl

Vararepresentanter: 

  • Helena Haldorsen
  • Håvard Rørtveit
  • June Trengereid Gruer