Hjem
Studieavdelingen

Utdanningsutvalget

Universitetets i Bergen sitt utdanningsutvalg skal være rådgivende organ for Universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen.

Hovedinnhold

Utvalget ledes av prorektor for utdanning, og består ellers av fakultetenes pro-/ og visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. Direktør for Studieavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Her finner du oversikt over sakslister og protokoller fra møter i Utdanningsutvalget.

Møteplan 2024

Møtene finner vanligvis sted i Kollegierommet (Muséplassen 1) kl. 09.00-12.00.

Torsdag 8. februar
Onsdag-torsdag 3-4. april, inkludert seminar
Torsdag 16. mai 
Torsdag 20. juni
Torsdag 29. august
Torsdag 26. september 
Torsdag 31. oktober
Torsdag 5. desember 

Møteplan 2023

Møtene finner vanligvis sted i Kollegierommet (Muséplassen 1) kl. 09.00-12.00.

Torsdag 19.januar
Torsdag 23.februar 
Torsdag 30.mars
Onsdag-torsdag 26-27.april inkl. seminar
Onsdag 14.juni

Torsdag 31.august
Torsdag 28.september 
Torsdag 2.november
Torsdag 7.desember

Utdanningsutvalgets medlemmer 

Fra og med 1. august 2021

Prorektor for utdanning

Pro-/visedekaner for utdanning

Varamedlemmer:

Studentrepresentanter 

Velges for ett kalenderår om gangen. For inneværende periode og frem til 31.07.24:

  • Alexander Sæbøe Svendsen
  • Anne Bjørkly 
  • Hermanch Lieberg

Vararepresentanter: 

Arkiv

Møter 2020

Møter 2019

Møter 2018

Møter 2017

Møter 2016

*Utsatt fra møte i UU 11. mars 2016

Møter 2015

Møter 2014