Hjem
Studieavdelingen
Sak 01-10/21

Utdanningsutvalget

Universitetets i Bergen sitt utdanningsutvalg skal være rådgivende organ for Universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen.

Hovedinnhold

Utvalget ledes av prorektor for utdanning, og består ellers av fakultetenes pro-/ og visedekaner for undervisning og tre studentrepresentanter. Direktør for Studieavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Her finner du oversikt over sakslister og protokoller fra møter i Utdanningsutvalget.

Møteplan 2023

Møtene finner vanligvis sted i Kollegierommet (Muséplassen 1) kl. 09.00-12.00.

Torsdag 19.januar
Torsdag 23.februar 
Torsdag 30.mars
Onsdag-torsdag 26-27.april inkl. seminar
Torsdag 14.juni

Torsdag 31.august
Torsdag 28.september 
Torsdag 2.november
Torsdag 7.desember
 

Møteplan 2022

Møtene finner vanligvis sted i Kollegierommet (Muséplassen 1) kl. 09.00-12.00.

Torsdag 10. februar
Torsdag 7. april
Torsdag 12. mai
Onsdag 15. juni 
Torsdag 1.september
Torsdag 6.oktober
Onsdag 9.november
Fredag 9. desember

Utdanningsutvalgets medlemmer 

Fra og med 1. august 2021

Prorektor for utdanning

Pro-/visedekaner for utdanning

Varamedlemmer:

Studentrepresentanter 

Velges for ett kalenderår om gangen. For inneværende periode og frem til 31.07.23:

  • Oscar dos Santos Kvalsvik
  • Jenny Nordaune
  • Lars Henrik Rytter Øberg

Vararepresentanter: 

  • Helena Haldorsen
  • Fredrik Brogstad
  • Siver Myksvoll-Rannestad

Arkiv

Møter 2020

Møter 2019

Møter 2018

Møter 2017

Møter 2016

*Utsatt fra møte i UU 11. mars 2016

Møter 2015

Møter 2014