Hjem
Studieavdelingen

Utdanningsutvalget

Universitetets utdanningsutvalg er opprettet av Universitetsstyret for å utvikle Universitetet i Bergen som utdanningsinstitusjon.

Her finner du oversikt over sakslister og protokoller fra møter i Utdanningsutvalget.

Møter 2020

MøtedatoSakslisteProtokoll
23.01.2020Sak 1/20-7/20Protokoll fra møte 23.01.2020
27.02.2020Sak 9/20-14/20Protokoll fra møte 27.02.2020
26.03.2020Sak 15/20-23/20Protokoll fra møte 26.03.2020
05.05.2020Sak 18/20-27/20 
03.09.2020  
30.09.2020  
22.10.2020  
03.12.2020  

Medlemmer

Utdanningsutvalgets medlemmer 

Fra og med 1. august 2017

Viserektor for utdanning

Pro-/visedekaner for utdanning

Varamedlemmer

Studentrepresentanter 

Velges for ett kalenderår om gangen. For perioden 01.08.19-31.07.20:

  • Andreas Trohjell
  • Stian Torset
  • Emma Bø

Vararepresentanter

  • Maika Marie Godal Dam
  • Nikolai Klæbo