Hjem
Studieavdelingen

Utdanningsutvalget

Universitetet i Bergen sitt utdanningsutvalg skal være rådgivende organ for Universitetsstyret i utdanningsstrategiske spørsmål, og skal ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid ved institusjonen.

Hovedinnhold

Utvalget ledes av prorektor for utdanning, og består ellers av fakultetenes pro-/ og visedekaner for utdanning og tre studentrepresentanter. Direktør for Studieavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Her finner du oversikt over sakslister og protokoller fra møter i Utdanningsutvalget.

Møter 2024

Møtene finner vanligvis sted i Kollegierommet (Muséplass 1) kl. 09.00-12.00.

MøtedatoSakslisteProtokollVedlegg
07.02.24Sak 01-06/23ProtokollVedlegg 1 sak 2/24
Vedlegg 2 sak 2/24
3-4.04.24, inkl. seminarSak 07-12/24ProtokollVedlegg sak 10/24
Vedlegg 1 sak 12/24
Vedlegg 2 sak 12/24
22.05.24Sak 13-18/24  
20.06.24Sak 20-27/24 Vedlegg sak 22/24
28.08.24   
09.10.24   
06.11.24   
18.12.24   

Utdanningsutvalgets medlemmer 

Fra og med 1. august 2021

Prorektor for utdanning

Pro-/visedekaner for utdanning

Studentrepresentanter 

Velges for ett kalenderår om gangen. For inneværende periode og frem til 31.07.24:

  • Alexander Sæbøe Svendsen
  • Anne Bjørkly 
  • Hermanch Lieberg

Vararepresentanter: 

Arkiv

Møter 2020

Møter 2019

Møter 2018

Møter 2017

Møter 2016

*Utsatt fra møte i UU 11. mars 2016

Møter 2015

Møter 2014