Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Hvordan påvirker endringer i klima og forvaltning av land fangst av fisk i innsjøer? Dette har stått sentralt i en stor internasjonal studie. Beslutningstakere oppfordres til å øke støtten til bedre styring av naturressurser til lands og vanns for å skape en mer bærekraftig fiskeriindustri.
Globale samfunnsutfordringer, status i arbeidet med handlingsplan for universitetets Kina-samarbeid og høringsuttalelse til ny UH-lov, var oppe i forrige styremøte. Se opptak av møtet her.
UiB er tildelt 4,9 millioner kroner gjennom det globale mobilitetsprogrammet Erasmus+.
Undervisingslokala i Realfagbygget skal oppgraderast for 25 millionar kroner. Regjeringa sitt mål er mellom anna at studentane skal lære meir med nye undervisningsformer.
UiB-rektor Dag Rune Olsen og studentleder Andreas Trohjell er svært fornøyde med at regjeringen legger bort forslaget om å overføre eiendomsforvaltningen fra universitetene til Statsbygg.
Studentkoret Arme Riddere, rektor Dag Rune Olsen, samt ansatte og studenter fra UiBs mange hjemmekontor gratulerer alle med dagen på en annerledes 17. mai. Se video her.
«Falske nyheiter spreier seg fortare enn sanne historier på sosiale medier. Kunstig intelligens kan vere vaksinen», skriv UiB-professor Bjørnar Tessem.
Universitetet i Bergen ble denne uken en del av en gruppe bestående av verdens fremste institusjoner på klimaforskning.
Fire fagmiljøer ved UiB får hasteutlyste midler til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.
Universitetet I Bergen er i rute med å levere som lovet på SDG Action 28818 til FN og har nå oppdatert med flere leveringer som del av sitt engasjement med 2030 Agendaen.
Et konsept om å levere sunn og bærekraftig fast-food via nye teknologiske løsninger, har gitt masterstudent Vilde Regine Tellnes og kollegene i Healthy EATS en tildeling på én million kroner gjennom Forskningsrådets STUD-ENT-ordning.
Et legemiddel fra Bergenbio med utspring fra Universitetet i Bergen er valgt ut som det første av tre mulige medikamenter for behandling av korona-pasienter.
I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.
Berit Angelskår i Bergen kommune er ansatt som ny klyngefasilitator i Alrek. Les her om hva hun skal gjøre for å stimulere til godt samarbeid blant partnerne.
Det nye, tverrfaglige Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme bygger på mangeårig samarbeid mellom to universiteter som begge er orientert mot hav- og klimaforskning, og bygger videre på et tidligere samarbeid inngått på FNs første havkonferanse.
Mandag 27. april åpnes det for tilgang til laboratorier og annen forskningsinfrastruktur for dem som er avhengig av tilgang for å sluttføre sitt arbeid i løpet av 2020.
Det psykologiske fakultet øker sine søkertall fra Samordna opptak, og særlig går pedagogikk frem. Masterprogrammene ved fakultetet har i tillegg fem programmer i topp-10-listen ved UiB.

Sider