Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Ny forskning ved UiB viser at mors fysiske aktivitet før svangerskapet påvirker utviklingen til embryoet. Og gutteembryoer påvirkes annerledes enn jenteembryoene.
Helen F. Leslie-Jacobsen har gjennomført sitt TMS-prosjekt – der har hun og teamet hennes undersøkt Magnus Lagabøtes Landslov, den første nasjonale lovsamlingen i Norge, og som ble brukt i 400 år.
Instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Guri Rørtveit, har fått jobben som ny direktør ved Folkehelseinstituttet.
Les eit utval av saker som har prega universitetsåret.
Universitetet i Bergen har gitt innspill om prioriteringer for og utforming av EUs rammeprogram for utdanning.
En ny UiB-undersøkelse viser at om lag 35 prosent bruker søvntriks for å sovne. Kvinner bruker det mer enn menn, og de som lider av søvnløshet bruker det mest.
Regjeringens abortutvalg har lagt fram en rapport der det blir foreslått flere større endringer i dagens abortlov. Forskning fra Universitetet i Bergen viser at det særlig er behov for å gi bedre oppfølging til kvinner i etterkant av en abort.
The Water ESSENCE Africa project organized an excellent and well-visited workshop during the International Water Association’s Congress in Kigali, Rwanda discussing how universities can contribute towards achievement of SDG6, Clean Water and Sanitation.
11. desember opna CDN med rektor, forskingsråd, og buekorps.
– Vi ser en helt tydelig kjønnsforskjell når det gjelder søvn, og det er rart at kvinners søvn ikke har vært mer spesifikt forsket på, sier søvnforsker Elisabeth Flo-Groeneboom.
Kirsten Shepherd-Barr, Camille Norment, Mads Bryde Andersen, Christopher Aiden-Lee Jackson, Alberto Ascherio, Trond Petersen, Lynn Meskell, Jeanne C. Watson og Anne Larigauderie mottar den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
Forskning ved UiB viser at om lag tjue prosent av alle alvorlige brystkrefttilfeller kan skyldes epigenetiske forandringer i et spesifikt gen allerede i fosterlivet.
Årets Uglepris går til emnet «SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications».
Synnøve Myhre blir ny fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet. Hun er i dag fakultetsdirektør ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). – Jeg ser frem til å gjøre meg kjent med MED igjen, og med alle de kompetente og flinke folkene som er tilknyttet fakultetet, sier Myhre.
Anne Line Grepne blir kommunikasjonsdirektør og Katrine Brosvik Thorsen er ansatt som HR-direktør ved Universitetet i Bergen.
Premature babyer med fødselsvekt under én kilo hadde dårligere hjertefunksjon som unge voksne enn de som ble født til termin: – Det er det viktig at leger og fastleger er bevisst på, sier stipendiat Britt Engan ved Klinisk institutt 2.
De framstiller utfasing av fossil energi som en trussel mot tradisjonelle familieverdier, regional identitet og nasjonal suverenitet.

Sider