Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Marte Haave og Gaute Velle ved NORCE og UiB er blant forskerne som nå er aktuelle i NRK-serien Plasthavet.
I høstens sesong av podcasten UiB Popviten kan du høre om blant annet sinte menn, pandemi-filmer og overklassen. Finn alle episodene her.
Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua er tildelt Trond Mohn stiftelses Starting Grant for 2021.
Den fjerde Aarebrotforelesningen går av stabelen 16. januar 2022 og skal holdes av filosofen Lars Fredrik Händler Svendsen. Tema for forelesningen er frihet.
Lørdag 13. november 2021 ble det inngått en intensjonsavtale for å styrke samarbeidet om utdanning og forskning mellom Universitetet i Bergen og mangeårig partner University of the West Indies.
Etter at pandemien og store konkurser snudde opp ned på reiselivet anbefaler statistikkprofessor Bård Støve og et ekspertutvalg flere forbedringer av reisegaranti-ordningen.
– Emnet har fungert som et laboratorium for testing av ulike pedagogiske metoder for å håndtere innovasjons- og bærekraftspørsmål. Denne tilnærmingen er svært nyskapende, skriver priskomiteen i sin begrunnelse.
Nylig gikk søknadsfristen ut for bærekraftsemnet SDG200 som holdes om bord på seilskipet Statsraad Lehmkuhl sommeren 2022.
Benedicte Carlsen blir ny viserektor for forskning og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Bergen. Hun overtar etter viserektor Annelin Eriksen, som har bestemt seg for å gå ut av rektoratet for å prioritere mer tid til forskning.
UiB-student Aurora Baardsen tilbringer november om bord på Statsraad Lehmkuhl i Karibia. Under ledelse av UiB-forskere skal studenter fra flere land undersøke klimaendringene og utvikle felles forståelse.
Kvart år leverer klimaforskarar karbonbudsjettet frå heile verda. Klimamiljøet i Bergen har gjort ein betydeleg innsats for å skildra CO2-data frå havet. 
UiB, Unit og HK-dir inviterer til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4. november. Konferansen har ledere i universitets- og høyskolesektoren som målgruppe.
UiB entrer energiarenaen i Europa etter å ha fått plass i hovedstyret for det europeiske forskningssamarbeidet innenfor energi. Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa representerer universitetet i hovedstyret.
Det er knyttet store forventninger til årets klimatoppmøte i Glasgow. Forskere ved UiB og Bjerknessenteret deltar på flere arrangementer, som du kan se i opptak her.
Antallet ville bier har falt drastisk siden 1990. UiB-professor Jeroen van der Sluijs oppfordrer forskere til å ta ansvar for å redde insektene som er garantister for verdens matproduksjon.
På møtet skal styret blant annet ta stilling til UiBs innspill til statsbudsjett for 2023 og vedta UiBs eget budsjett for 2022. Følg møtet fra klokken 10.00.
UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
Eit tverrfagleg team frå Universitetet i Bergen har tatt eit stort steg innan djuphavsutforsking. I eit av dei fjernaste og mest utilgjengelege miljø på jorda har dei teke prøvar og utforska - på det ekstreme havdjupet i Arktis, under isen.

Sider