Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

I Norge har tradisjonen med ”politiserende embetsmenn” stått sterkt. Nå er juristene på veg tilbake, mener Rune Slagstad. På fredag kommer han til UiB for å holde foredrag.
János Herman holder foredrag på UiB fredag denne uken. Førsteamanuensis Jan Oskar Engene på Institutt for sammenlignende politikk gleder seg.
Rektor Sigmund Grønmo er positiv til flere av forslagene til Fagerbergutvalget. Men de har ikke lykkes i å beregne forskningens nytteverdi, mener han.
Nepal sine bratte skogar blir saumfart av bergenske botanikarar. Samstundes jobbar juristar for å finne den beste måten å verne skog.
Religiøse forhold har medvirket til dyp politisk splittelse i USA, samtidig som det amerikanske samfunnet preges av en bemerkelsesverdig religiøs toleranse. Dette paradokset sto i sentrum for årets Rokkanforelesning levert av en meget opplagt Robert D. Putnam.
Mitt motto er "never retire", sier Gudmund Hernes. Han og Arne Skauge utnevnes til æresdoktorer ved UiB i år.
Etter å ha tenkt på et problem i dagevis, står plutselig løsningen foran deg som et lynnedslag. Men selv om aha-opplevelsen virker overbevisende riktig, kan den like gjerne være feil.
Befolkningsveksten på kloden er eksplosiv. Det nyeste Hubro tar for seg den økende folkemengden på jorden og natur under press.
Christiekonferansen lukkast som møteplass mellom akademia og samfunnet. Statsråd Trond Giske rosar universitetet for å drøfta si eiga rolle.
Christieprisen 2011 går til Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke for deres innsats som gründere i forlagsbransjen. Prisen ble delt ut under Christiekonferansen onsdag.
– Når Grieghallen vert fylt av folk og ein kan høyra summinga i salen, då kjem eg til å frysa på ryggen. Då er det verd alt arbeidet, seier Anne Lise Fimreite. I dag går Christiekonferansen av stabelen.
Det samfunnsvitskaplege fakultetet ved UiB er best i landet på Nivå 2-publisering.
Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg om å fullføre sydfløyen av Bergen Museum til 2014. – Dette vil være den viktigste markeringen av grunnlovsjubileet i Bergen, sier rektor Sigmund Grønmo.
Universitetsstyret gjorde i dag vedtak som vil setja preg på framtida for UiB. Mellom anna er universitetet sin strategi for dei neste fire åra vedteken.
Lunds Universitet har oppretta ambassade i Stockholm for å koma nærare makta. Men rektor Per Eriksson trur avstanda frå den svenske hovudstaden gjer universitetet meir avslappa og friare.
Ferdes du ofte i Bergen sentrum, preges du av mellomkrigstidens menn.
– Mangfold, sa stortingspresident Dag Terje Andersen i Studia denne veka. Men at alle skal med i politikken, var ikke naturlig da grunnloven ble til for snart 200 år sidan.
Har bachelorgraden nytteverdi i seg sjølv? Fredag vert temaet teke opp på ein nasjonal konferanse på UiB.

Sider