Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Etter å ha tenkt på et problem i dagevis, står plutselig løsningen foran deg som et lynnedslag. Men selv om aha-opplevelsen virker overbevisende riktig, kan den like gjerne være feil.
Befolkningsveksten på kloden er eksplosiv. Det nyeste Hubro tar for seg den økende folkemengden på jorden og natur under press.
Christiekonferansen lukkast som møteplass mellom akademia og samfunnet. Statsråd Trond Giske rosar universitetet for å drøfta si eiga rolle.
Christieprisen 2011 går til Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke for deres innsats som gründere i forlagsbransjen. Prisen ble delt ut under Christiekonferansen onsdag.
– Når Grieghallen vert fylt av folk og ein kan høyra summinga i salen, då kjem eg til å frysa på ryggen. Då er det verd alt arbeidet, seier Anne Lise Fimreite. I dag går Christiekonferansen av stabelen.
Det samfunnsvitskaplege fakultetet ved UiB er best i landet på Nivå 2-publisering.
Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg om å fullføre sydfløyen av Bergen Museum til 2014. – Dette vil være den viktigste markeringen av grunnlovsjubileet i Bergen, sier rektor Sigmund Grønmo.
Universitetsstyret gjorde i dag vedtak som vil setja preg på framtida for UiB. Mellom anna er universitetet sin strategi for dei neste fire åra vedteken.
Lunds Universitet har oppretta ambassade i Stockholm for å koma nærare makta. Men rektor Per Eriksson trur avstanda frå den svenske hovudstaden gjer universitetet meir avslappa og friare.
Ferdes du ofte i Bergen sentrum, preges du av mellomkrigstidens menn.
– Mangfold, sa stortingspresident Dag Terje Andersen i Studia denne veka. Men at alle skal med i politikken, var ikke naturlig da grunnloven ble til for snart 200 år sidan.
Har bachelorgraden nytteverdi i seg sjølv? Fredag vert temaet teke opp på ein nasjonal konferanse på UiB.
I Casekonkurransen har studenter jobbet på tvers av fagdisipliner for å løse oppgaver for Schibsted og Sparebanken Vest. Nøkkelen til suksess er samarbeid, mener studentene selv.
I oktober skal den beste forskingsformidlaren i landet kårast. Den nasjonale finalen i Forsker grand prix er lagt til Bergen.
I dag avdukes Stein Rokkans plass i Narvik. Men hvem var professoren som bygget opp sampol-faget ved UiB og kurerte Frank Aarebrots sceneskrekk?
Der Stavanger har olja, kan Bergen ha fornybar energi, håpar Geir Anton Johansen, leiar for Institutt for fysikk og teknologi.
Har du spørsmål om universitetsrankingar, karriere etter endt utdanning eller UiB si rolle i samfunnet? Då vil Christiekonferansen gjerne høyra frå deg.
Fridtjof Nansen var bare 21 år gammel da han begynte i jobben som konservator ved Bergen Museum. De zoologiske prøvene hans finnes der fremdeles.

Sider