Hjem
Aktuelt

Nyhetsarkiv for Aktuelt

Jusforsker Joanna Siekiera snakket om hav og vitenskapsdiplomati under gjenforeningen av deltakerne fra 2020-utgaven av Warsaw Science Diplomacy School.
I det Norad-støttede prosjektet Samaki arbeider norske forskere sammen med kolleger i Tanzania for å studere hvordan småskalafiske er nøkkelen til bedre ernæring. Samtidig pågår det en kamp om ressursene: Skal småfisken brukes til menneskemat eller fiskefôr?
I år er det 50 år siden allmennmedisin ble introdusert som et akademisk fag i Bergen. Dette ble torsdag markert med jubileumsfest og lanseringen av en helt ny bok om allmennmedisinens historie ført i pennen av UiB-professor Steinar Hunskår.
I en artikkel publisert i tidsskriftet Environment International har UiB-forskere og samarbeidspartnere beskrevet nye funn om hvordan en blanding av miljøgifter kan påvirke energibalansen i torsk.
- Vi har ignorert problemene med kunstig intelligens for lenge, sier forsker og informatiker Samia Touileb i den nyeste episoden av podcasten UiB Popviten.
– Det er ikke noe anatomisk som tilsier at menn skulle få orgasme lettere enn kvinner. Det er et spørsmål om ekspertise, sier professor i gynekologi Jone Trovik til UiB Popviten.
Et år etter ankomst til Norge rapporterer kvoteflyktninger å ha bedre helse. Det viser en undersøkelse blant syriske flyktninger, utført av stipendiat Jasmin Haj Younes.
Torsdag arrangerte Griegakademiet – institutt for musikk, støttekonsert til inntekt for Røde Kors sitt arbeid i Ukraina. Det var studenter, ansatte og almuni fra Griegakademiet som sto bak konserten.
Det å tiltale og straffeforfølge statsledere for angrepskrig er en folkerettslig nøtt, som ikke har vært knekket siden rettsoppgjøret etter annen verdenskrig. Jussprofessor Terje Einarsen mener at han funnet svaret.
- Vi har funnet få gullringer av denne typen i Norge. Å gjøre et slikt funn ved en tilfeldighet er svært sjeldent, forteller Gitte Hansen ved Universitetsmuseet i Bergen.
I en ny utstilling viser forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvordan vi kan nyttiggjøre oss porene for å løse klimakrisen og andre store utfordringene vi står overfor.
De friske barna hadde størst sjanse for gjentagende antibiotikabehandling. – Kan tyde på at det er adferdsmessige faktorer hos legen eller foreldrene som virker inn, sier stipendiat Christian Thaulow.
I en storstilt flykampanje skal forskere for første gang følge vannmolekyler fra de letter fra havet til de lander som regn eller snø over Norge.
Ny studie fra Senter for Diabetesforskning ved UiB viser at gener som regulerer appetitt påvirker vektutviklingen til barn. Dette åpner for utvikling av medikamentell behandling av overvekt og fedme.
Nybrottsarbeid fra forskere ved UiB og Haukeland viser at det å engasjere hele familien i behandlingen av alvorlig fedme hos unge kan gi bedre resultater enn tradisjonell behandling. Nå skal resultatene fra Bergen brukes i en stor multisenterstudie på barn og overvekt.
Vårens første innspillsmøte ble holdt 25. mars.
Arbeidet med å utarbeide ein ny overordna strategi for Universitetet i Bergen er i gang. – Det er svært viktig at både tilsette og studentane sine stemmer vert høyrde når retninga vår skal stakast ut, seier rektor Margareth Hagen.
Kor budde er kvar enkelt av oss til å skaffe oss rett informasjon og engasjere oss når det trengs? Medieprofessor Hallvard Moe får prestisjestipendet ERC Consolidator Grant frå EU for å betre skjøne vanlege folk si evne til å skaffe seg informasjon og engasjere seg i demokratiet.

Sider